Mesajul de felicitare a Patriarhului României din partea cardinalului romano-catolic Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei

Prea Fericirea Voastră, iubit şi venerat frate în Hristos,

Biserica Romano-Catolică din Austria se bucură împreună cu Biserica Ortodoxă Română de alegerea Voastră ca păstor şi patriarh. Domnul aşează pe umerii Voştri această măreaţă misiune într-un moment istoric. Aderarea României a îmbogăţit Uniunea Europeană cu o ţară mare şi frumoasă, care poartă pecetea unei culturi creştine. Ea oferă numeroase posibilităţi de dezvoltare acestei ţări şi întăreşte în mod remarcabil creştinii din Europa. Într-adevăr, multe nădejdi se leagă de această înfăptuire.

Bucuria pe care o resimţim pentru întronizarea Voastră este cu atât mai intensă cu cât ea vine să se adauge bunelor şi îndelungatelor relaţii dintre Bisericile noastre, la care şi Prea Fericirea Voastră aţi avut o contribuţie substanţială prin angajamentele cu Fundaţia PRO ORIENTE. Într-adevăr, predecesorul meu, Cardinalul Franz König, a fost primul cardinal al Bisericii Romano-Catolice care a vizitat România în 1967, şi ca urmare, în 1968, Patriarhul Iustinian a venit să ne viziteze la Viena. Ospitalitatea ecumenică, numeroasele schimburi de studenţi şi de profesori, precum şi conferinţele teologice comune au îmbunătăţit şi au consolidat după aceea relaţiile dintre Bisericile noastre.

În Austria, această bună înţelegere ecumenică s-a manifestat prin ajutorul şi sprijinul foarte concret oferit Bisericii Ortodoxe Române de cele două mitropolii ale Bisericii Romano-Catolice – de la Viena şi Salzburg. La Viena, ca Arhiepiscopie, am putut face să înainteze edificarea noii biserici româneşti în mod direct, printr-o contribuţie financiară importantă.

Astfel, cea mai mare parohie românească din Austria şi parohul său, părintele Dr. Nicolae Dura, au găsit la Viena un nou cămin duhovnicesc. Construirea unei biserici ortodoxe româneşti de lemn la Salzburg este acum unul din exemplele cele mai recente pentru această înţelegere ecumenică la nivel practic. Înălţarea acestei biserici a devenit posibilă prin dreptul de construcţie gratuit garantat de Benedictinii de la Mânăstirea St. Peter, precum şi prin finanţarea integrală de către Fundaţia Propter Homines (Vaduz-Liechtenstein), al cărei vicepreşedinte, Dr. Hans Katschthaler, este în acelaşi timp şi preşedintele secţiunii PRO ORIENTE de la Salzburg. Într-adevăr, Arhiepiscopia de Salzburg şi îndeosebi întâistătătorul său, Arhiepiscopul Dr. Alois Kothgasser, şi-au arătat sprijinul deosebit faţă de acest proiect.

Astfel, creştinii Bisericii romano-catolice din Salzburg şi parohia ortodoxă română, cu parohul său, părintele Dr. Dumitru Viezuianu, convieţuiesc într-un mod excepţional.

Cu prilejul întronizării Voastre ca patriarh al tuturor creştinilor ortodocşi din România, vă felicit din toată inima. Fie ca Domnul să Vă binecuvânteze râvna. Încă o dată, Vă încredinţez de rugăciunile mele cordiale.

Întru dragostea lui Hristos, Vă dau sărutarea păcii
+ Christoph Cardinal Schönborn
2 oct. 2007.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.