Să nu te temi de norii care… zboară! Şi mâine e o zi. Poftă bună la masă! A pierdut Steaua în Spania? Cred că e o coincidenţă.

The image “http://www.acadianseaplants.com/images/3colorsalad.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Kalu,ptw [verb] = eu acopăr, ascund; avpo,, e prepoziţie; corelativul lui ab din latină şi a lui from din engleză şi înseamnă: de la, din, de pe. Şi astfel ajungem la denumirea ultimei cărţi a NT şi anume Apocalipsa: cartea din cele ascunse, tainice ale lui Dumnezeu, cartea formată din revelaţii tainice, adânci pentru oameni. Apocalipsa este nararea unor lucruri, evenimente, adevăruri din cele tainice, ascunse, acoperite ale lui Dumnezeu. Ea apare ca o carte a descoperirii celor de taină ale Sale.

*

Expresia faţa pământului [Ex: Ieş. 10, 5] este una scripturală. Faţa pământului, faţa lui Dumnezeu, faţa omului…faţa lucrurilor. Lucrurile lui Dumnezeu au faţă. Cele care nu au faţă, care nu se văd la faţă se fac în ascuns…sunt ruşinoase…sunt faptele întunericului. Iar de aceste fapte noi trebuie să ne ferim, adică să nu le facem.

*

Am ascultat o predică a lui Marius Cruceru şi mi-a sărit în ureche cererea de a-i da „cuvinte din cuvântul Tău”. E o parafrază patristică, dar nu mai ştiu a cui. Dacă Iosif Ţon predică cu accent de transilvănean, Cruceru o loveşte pe moldoveneşte. Spune el: noi Îl învăţăm pe Iisus Hristos. Altă expresie: „Dumnezeu a pus masă” şi „O groapă mare făcută de Domnul”. Îi atenţiona pe studenţii săi : „aveţi probleme cu ieşitul în decor”. M-a înspăimântat însă o predică a lui Iosif Ţon, în care spunea că Domnul Hristos a aflat că e Dumnezeu de la Fecioara Maria. Am crezut că nu aud prea bine! Un satanism feroce…Însă, în predicile sale am regăsit foarte multe idei furate de la Sfinţii Părinţi sau de la ortodocşi…împrumutate adică, încât nu mai mă miră de ce teologia lor e un ghiveci din de toate. Nu era vorba de cuvinte, de stil…ci de învăţături dogmatice. Mi-a sărit în ochi la o predică mai multe citate din Fericitul Dumitru Stăniloae, dar cu grijă amblate, ca să nu se prindă omul. Citează din noi şi din Sfinţii lui Dumnezeu…dar nu spun sursa. E o chestie şi asta…La un moment dat, într-o predică despre Sfântul Duh, Iosif Ţon spune că baptiştii nu au prea bine evidenţiată învăţătura despre Sfântul Duh. Sunt multe cu lipsă…dar e o altă problemă.

*

Fără despărţire, nestricată, preabună, atotcurată, divino-uman, îngreuiat, eshatologic, iconomie, perihoreză…fac parte dintr-un mod de a vorbi teologic în Ortodoxie. Te prinzi imediat, după vocabular, ce hram poartă autorul, cine este…Îl dau de gol accentele personale.

*

Zânzanie. Stârneşte mereu zânzanie între colegii săi…Acest zânzanie vine de la grecescul ζιζανιον, care înseamnă acţiune demonică, sugestie demonică, lucru semănat de diavol în oameni. Deci când faci zânzanii, când produci rupturi, neînţelegeri, ajuţi pe dracul să îşi facă temele de peste zi. Dracii se exersează pe liniştea noastră, dacă noi îi ajutăm. Deci, zânzanie, zânzanii…turbulenţe. / Sf. Fotie, S. Spiritus Mystagogia, 17, col. 296, cf. PG 102.

*

en tout cas = în orice caz; a première vue = la prima vedere; mise en page= punere în pagină; cette oeuvre = această lucrare. Am scris un articol pe blog unde am însemnat câte o literă, aidoma Codului din Zambaccian [cine ştie cunoaşte!]…şi nu cred că s-a prins nimeni de fapt. Am multe articole unde sunt puse anumite semne … şi nu ştiu câţi le-au citit. Adică, ceea ce pare banal, nu e banal.

*

instead of = în loc de; în locul, cu G.; ransom = răscumpărare/ but through the spiritual eyes of the intellect/ doctrine of salvation. Când citesc texte englezeşti de la 1800-1900 sunt mult mai autentic spuse, formate decât cele de acum. Au un firesc al lor frazele, ca în literatura noastră duhovnicească, cum nu mai au limbile moderne. Limbile vechi au o prospeţime, o naturaleţe, un ţărănism al vorbirii de un academism extraordinar. Noi credem că vorbim mai bine decât cei de la 1600. Însă Coresi are un stil mult mai cu miez decât un literat care vrea să vorbească pe engleză sau pe franceză în limba română. Fiecare limbă are autenticul, firescul ei şi dacă vrei să vorbeşti cu adevărat o limbă, trebuie să o gândeşti în termenii limbii şi ai gândirii tale, nu după un caracter, după o mentalitate străină de fiinţa ta.

*

 

Avea dreptate Adolf Harnack când spunea că „dogmele sunt cele care produc teologia, şi nu invers”. În vol. 1, ed. en., p. 17. Prima ediţie a Istoriei Dogmelor a apărut pe 1 august 1885. De atunci e prima introducere la carte. E interesant că el accentuează mesajul eshatologico-apocaliptic al Evangheliei, pe care îl vede în ea, atât în formă cât şi în conţinut, cf. p. 44. / La Pavel găsim o „hristologie pnevmatică” [the pneumatic Christology], cf. n. 92, p. 66. / Evanghelia a fost scrisă fără ajutorul elenismului, p. 67/ De ce a vrut şi vrea protestantimsul să purifice Scriptura de timpul în care ea a fost scrisă şi, mai ales, de înţelegerea ei în Biserică, de Tradiţia înţelegerii Scripturii? E un non-sens să vrei o Scriptură fără Biserică şi, din secolul 16 să vorbeşti de o Biserică care e mai biserică decât Biserica şi să faci dintr-o moştenire a Bisericii, din Scriptură, singurul fundament al Bisericii. Adică iau o bârnă din Biserica lui Hristos şi o pun la o casă pe care eu, Luther, o fac, şi spun: „Ia priveşte ce m-am întors la Biserica lui Hristos, pentru că am o bârnă din ea!”.

*

Alfred Rahlfs/ Drac al nostru vine de la ο δρακων, οντος = dragon, şarpe şi, în ultimul rând, în sensul specializat: diavol. De aceea, când Sfinţii Părinţi vorbesc de şarpele cel vechi pentru diavol, îmbină şi ideea de şarpe şi pe cea de drac într-o sintagmă.

*

Le Rédempteur = Mântuitorul/ rédemption = mântuire. Revendicăm, revenim, reîmprospătăm. Re-ul este întotdeauna un reloaded, o privire în urmă, o luare de la capăt. A ne mântui, soteriologia = a ne relua pe noi din ghearele demonilor, ale păcatului şi ale morţii. / éclairer = a lumina [pe cineva], a învăţa / en suite = în urmă, prin urmare, ca urmare, apoi, în consecinţă.

*

Slayer = criminal, asasin. Ne asasinează inima, Slayer, cu muzica lui? Motorhead: cap de motor? Ai cap de…taur? Eşti cu capul stâncă? Eşti beton de prost sau tare la creier? Dacă eşti tare de cap înseamnă că nu prea înţelegi repede lucrurile, pe când are minte ageră sau zbârnâie la toate înseamnă că e tare, că e bun, că e capabil, că e genial, că este eminent. Eminent sau Eminem? Da chiar: dacă eşti eminent nu poţi să cânţi ca …Eminem?! S-a dat vreo lege?!!

*
De ce prinde sintagma: „Ţara te vrea prost!” ?

*

Campion, luptător, adică υπερμαχος. Dacă ăla care e doar mahăr e un luptător, cică, adică unul care îi bate pe toţi, campionul la datul în nas este hiper-mahăr. De aceea şi noi avem hiper-piaţă, adică hiper-market, adică o piaţă supraetajată, suprapopulată cu produse. În latină super înseamnă deasupra, adăugat, peste, de unde super cool înseamnă rece peste rece, adică lucruri care te trezesc din căldurile tale euforice. Hiper, trans, supra, citra…Citra, în Ac., prepoziţie: pe acesta, lângă acesta, înainte, mai puţin decât, fără a privi la…

*

Rut 1, 21: „Atotţiitorul mi-a trimis necaz”/ Constantin Barbu: un mare om, un om genial. / Dan. 9, 8: „Doamne, Dumnezeule, a noastră este ruşinarea feţelor”/ Ier. 14, 21: „Au nu eşti Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel ce dai ploaie? În Tine nădăjduim, că Tu faci toate!” / În gr. απονοια înseamnă nebunie, disperare, lipsă de simţuri.

*

M-a iertat domnul Silviu Alupei de la ultima noastră…confruntare? La OTV a ieşit de mai multe ori în decor decât trebuia. Cu alegerea PFP Daniel a fost cu totul…în afară. Are în el o luptă cu duhuri nu prea mici. Însă, când se linişteşte, poţi să vorbeşti cu el lucruri foarte profunde. Între mare învolburată, deci, şi zi cu soare, de stat la umbră.

*

Pe un youtube: „ieşi acasă!”. Asta este expresia unui el, către o ea, adică către fosta lui prietenă, de care nu mai poate să scape. Lol! Cum adică: ieşi acasă?! A vrut să spună: du-te acasă! şi a ieşit: ieşi acasă!

*

În maneaua nu ştiu care: „mor de tine”. Adică : mor pentru tine, după tine. Guţă ăla mare: turbo pă sistem, adică pe sistem tubo, adică în trombă. Însă noi îl folosim pe trombă, -e numai în sens peiorativ, pentru că tromba este un vârtej puternic de apă, apoi e coloană de fum, zăpadă, apă etc.

*

Sevastiţa maichii/ Ilinca mamii/ Doruleţ mamă/ Nicuşor/ Cârnaţi de pleşcoi? / Există alinturi bune, făcute de oameni dragi şi altele…perverse. Adică, cum frate: Iepuraş? Pisoiaş? Cerbuleţule? după care vine: porcule!, animalule!, castore! etc.

*

Particular and Universal Judgment/ resurrection of dead/ second coming of the Lord Jesus Christ/ ecclesiastical experience/ pre-tasting of God’s Kingdom/ dichotomy/ Saint Basil the Great/ Saint Gregory the Theologian/ În engleză este Theologian iar în germană: Theologien. / Saint John Chrysostom/ pseudomorphoses/ St. Irenaeus of Lyon / St. Justin Martyr/ eschatology. M-a înnebunit folosirea lui escatologic în loc de eshatologic. Escatologic mă duce cu gândul la scatologic şi nu la eshatologic. Eshata e una şi escata e alta. La fel cu oeconomie pentru iconomie. Confundă omul iconomia dumnezeiască cu economia de piaţă.

*

uncreated and eternal light/ archetipal/ eternal glory of divinity on the transfiguration face of the Lord/ holy images/ holy icons/ monasteries/ the knowledge of the Son of God/ Eucharist pentru Eharistie/ eschaton, adică eshaton, cele din urmă, care vor fi în urmă, la sfârşitul timpului, la transfigurarea lumii prin lumina lui Hristos, a Treimii. / dogmatic manual.

*

Cf. Jonathan C. Horton, Afecţiuni ale ochilor, vol. 1, în Enciclopedia Harrison, în retină există aprox. 100 milioane de celule cu bastonaşe şi 5 milioane de celule cu conuri, p. 175. Bastonaşele sunt pentru lumina obscură sau scotopică iar conurile sunt active numai pentru lumina zilei, cf. Idem. / „Analizatorul vizual”, în aceeaşi pagină. Eu folosesc pe: analizorul vizual. „Actul vederii începe prin captarea de imagini focalizate de cornee şi cristalin pe…retină”, cf. Idem.

*

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *