„Da, de unde ştiţi?”

DSCF2928 -

Traducând Adversus Haereses în română, a Sfântului Irineu al Lyonului, Părintele Dorin mi-a citit la un moment dat un pasaj foarte interesant despre cum află dracul lucrurile. În acest pasaj Sfântul Irineu vorbea despre felul în care diavolul i-a înşelat pe Sfinţii Protopărinţi Adam şi Eva şi i-a făcut să păcătuiască.

Sfântul Irineu spunea că Satana nu cunoştea porunca lui Dumnezeu, pe care Acesta o dăduse oamenilor. Dracul nu a făcut decât să observe că cei doi nu se apropiau de pom. Şi de aceea s-a apropiat de Sfânta Eva, în mod tâlhăresc, considerând că are şanse mai multe de a o amăgi, dacă îi vorbeşte ei în particular.

Deci nu s-a apropiat de Sfântul Adam, nici de amândoi oamenii în acelaşi timp, ci numai de femeie şi i-a zis: „Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din orice pom din Rai? ” Fac. 3, 1].

Şi a zis aşa fără să cunoască porunca dumnezeiască, după cum spune Sfântul Irineu, ci doar pentru că văzuse că oamenii nu mâncau din acel pom.

Iar Sfânta Eva, necunoscând viclenia, i-a spus adevărul, adică porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pom, din acel pom al cunoştinţei binelui şi răului, pentru că vor muri dacă vor gusta din el.

Rezultatul? Satana a întors pe loc, cu susul în jos, cuvintele lui Dumnezeu şi a făcut din ele un motiv de cădere a oamenilor.

Asta este originalitatea satanică de la începutul istoriei lumii şi până astăzi! Dracul nu e în stare să creeze nimic, ci el e în stare numai să răstoarne lucrurile, să nege adevărul, să maimuţărească şi să pocească în mod abject tot ceea ce Dumnezeu a făcut frumos pe lumea asta.

Dumnezeu a zis oamenilor că vor muri dacă vor mânca din pom. Însă Satana a venit şi a răspuns pe loc: „Nu, nu veţi muri!” [Fac. 3, 4]. Toată inteligenţa lui stă în răsturnarea adevărului lui Dumnezeu, în răstălmăcirea, de dimineaţă şi până seara, a glasului dumnezeiesc din mintea şi inima omenească.

Dar nu numai că Îl contrazice pe Dumnezeu, dar, pe deasupra, îi şi convinge pe oameni că Dumnezeu nu le vrea binele. Le spune că El îi gelozeşte, gelozeşte creaturile Sale [Fac. 3, 5], dar, că el, dracul, îi învaţă de bine!

Ceea ce mă frapează cel mai mult la acest pasaj scripturistic [după ce Sfântul Irineu, prin părintele Dorin, mi-a deschis ochii] este că de la căderea Sfinţilor Protopărinţi Adam şi Eva până azi, nu s-a schimbat nimic în materie de înşelătorie demonică. Adică dracul ne tot spune aceeaşi minciună de 7500 de ani încoace şi noi tot nu ne prindem!

Zice Dumnezeu că e o singură Biserică şi un singur Păstor? Vin ereticii şi zic: Ba nu! Spune Dumnezeu că omul e bărbat şi femeie şi că femeia trebuie să se supună bărbatului? Vin homosexualii, lesbienele şi feministele şi zic: Ba nu! Ne porunceşte Dumnezeu să fim sfinţi, blânzi, evlavioşi, smeriţi? Vin liber-cugetătorii, ateii, falşii gnostici, rockerii, sataniştii şi zic: Ba nu!

Istoria omenească e istoria contrazicerii lui Dumnezeu, în inima noastră, de către Satana. Dacă îl credem pe cel rău, ne pierdem frumuseţea şi nevinovăţia dumnezeiască şi devenim răi şi proşti ca inspiratorul nostru, ce ne pune aceeaşi placă, la nesfârşit, de câteva mii de ani.

„Da’ de ce zice Biserica aşa?”. ” Da’ de unde ştie Biserica Ortodoxă că…?” Aţi mai auzit întrebările nu-i aşa?

Psa. Gianina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.