Citiri neo-convenţionale şi impresii de 30 de ani

Dacă nu se mai citeşte mult din cărţi sau dacă cititul nu mai e o profesie de conştiinţă pentru prea mulţi, avem la îndemână, din plin, cititul neo-convenţional, cititul inoportun, adică cititul când nu vrei sau nu ai timp de citiri serioase.

Poţi citi în golurile clipelor de singurătate sau de aşteptare la rând la bilete sau la pâine, poţi citi în pixelii computerului când aştepţi ca un prost, ca cine ştie ce defecţiune a lui să se regleze de la sine, poţi citi reclame în graba paşilor, poţi citi norii pe cer în graba aglomeraţiei, poţi citi seriozitatea dubioasă din zâmbetul prietenilor tăi…Într-un fel sau altul, cititul este o necesitate reală pentru om….Şi dacă nu citeşte litere, omul tot citeşte ceva. Fiinţa noastră are nevoie de interacţiuni cu ceva, cu cineva…

Cineva îmi spunea că îi place să citească graba oamenilor. Îi văd grăbindu-se, fugind de ei…şi apoi, seara, îi văd, cu aceeaşi grabă, întorcându-se….Unde?! Unde se întorc citirile noastre?!! Aştepţi ca să se scurgă în computer…un fişier, un film, aştepţi să se aprindă sau să se închidă computerul…Şi vezi, citeşti o negrabă a lui şi o grabă a ta. Te uiţi…trece timpul. Pe cine să tragi la răspundere că ţi-a mai trecut un ceas din viaţă şi ai rămas pe-afară?

Citirile convenţionale sunt citiri preocupate…Citirile neo-convenţionale sunt interstiţii. Aceste citiri interstiţionale sunt reclamele din lift, prospectele de pe medicamente, afişele de la teatru, ce scrie pe pachetul de margarină…E un citit de voie-de nevoie, un citit pe fugă, o citire de consolare sau de…curiozitate grăbită. Dacă îţi faci prea multe joburi ajungi să citeşti numai nori…sau clipe de transpiraţie.

Te speli dimineaţa pe faţă, te uiţi grăbit cum tragi apa la veceu, mănânci în timp ce vrei să fugi sau te speli pe dinţi în timp ce îţi aduci aminte cine mai ştie ce amănunt…candid. Nu citeşti toate aceste lucruri? Ba da! A citi înseamnă a reţine. Citeşti tot ce vezi. Reţii culori, oameni, adrese, mirosuri, foşnete, sughiţuri, ghionturi, transpiraţia care ţi se scurge pe şale…

Nu prea dăm atenţie la lucrurile care ne determină…la aceste senzaţii citite neo-convenţional. Însă, când vrei să te exprimi în scris sau oral, înţelegi că senzaţiile şi imaginile citite sunt lucruri determinante în pledoaria ta.

Cel mai adesea contemplu lucrurile vechi, învechite, casele, blocurile, oamenii…sub aspectul uzajului, al trecătorului lor. Acest lucru face parte din arealul pocăinţei. Tot ce străluceşte acum…moare mâine. Şi simţământul morţii e atât de mult infiltrat în mine, încât, cel mai adesea, mă văd al morţii mai mult decât al vieţii. Poate că tocmai de aceea nu îmi plac lucrurile ultrafinisate, ultrareci sau ultrauşoare…ci cele erodate, cumva, pe la colţuri, tocite de timp, de amintire, de amintiri.

Mersul spre moarte face parte din viaţă. Peste câteva zile împlinesc 30 de ani…şi mă simt tot mai aşezat în peisajul vieţii, dar, cu multe aşteptări, de la mine, pentru viitor. Nu credeam să trăiesc atât de firesc această clipă…şi atât de matur în acelaşi timp. O maturitate dulce…într-o toamnă dulce ca asta, când lucrurile spun tot felul de nuanţe extrem de fascinante.

Problema mea nu este, nu mai este, ce citesc, ce am de citit…pentru că am zeci de proiecte puse unul lângă altul, începute nu de azi, de ieri, ci de ani întregi…ci, pentru cine fac asta? Pentru câţi fac o muncă trudnică, munca trudnică de fiecare zi? Şi cum se repercutează această muncă în ei?

Aş vrea să citesc în oameni, tot mai mult, relaţia mea cu ei. Asta mă fascinează extrem de mult…Însă în primul rând, mă fascinează munca cu textele sfinte, umplerea de mireasma curăţiei şi a bucuriei dumnezeieşti, adică cu munca duhovniceasco-academică cu care mă ocup. Adică nu mă interesează academismul pur, ci academismul pnevmatic, academismul care aduce în inimă sfinţenia.

De aceea, citirile convenţionale, neapărate, ca şi cele neo-convenţionale, ca şi cele non-convenţionale, cum e internetul…trebuie să mă facă plin de har. Dacă mă stresez citind, dacă mă fac din ce în ce mai arid, dacă devin un monstru sau un tâmpit şi mai mare…la ce rost să mă ocup de cărţi? Cititul trebuie să fie ca şi viaţa: decantator, clarificator. Mă clarific citind. Îmi dau seama ce sunt, ce trebuie să fac…citind.

Citesc în ochii tăi, citesc în gesturile tale, citesc în cuvintele tale, citesc în emoţia ta…De fapt ce tot vrem să ştim, altceva decât ne ştim? Dar nu să ne ştim pe noi cu noi, ci pe noi în toţi alţii, ceea ce ne apropie de experienţa altora, de alţii.

Cred că e normal să te grăbeşti periferic, dar să nu te mai grăbeşti interior… de la o vârstă. Din ce în ce mai mult am început să nu mai mă grăbesc, să nu mai mă febrilizez decât periferic, nu şi în adâncul meu. S-a aşternut o mare tăcere în adânc….iar în afară sunt numai acţiune. E un lucru foarte normal, e lucrul maturităţii, a intrării în maturitate.

Citesc vocabule tăcute…De fapt tăcerea e cea mai mare muzică, când tăcerea este isihie, e liniştire. Din tăcere se naşte extazul, se naşte bucuria supremă. Impresia cea mai profundă pe care o trăiesc acum este aceea că nimic nu se termină prost, când vrei, cu tot dinadinsul, să te bucuri veşnic.

Pr. Dorin.

Pachetul de atenţie [28 oct. 2007]

Turzansk greek catholic church01.jpg

Carte Veche

 

Catalogul colectiv al cărţii vechi româneşti:

    Carte românească tipărită în secolul al XVI-lea
Carte românească tipărită în secolul al XVII-lea
Carte veche românească în colecţii străine
 
 

Arheologie

Le trésor de Pétrossa. Etude sur ľ orfeverie antique, de Alexandru Odobescu, Paris: tome I, 1889-1900. tome II 1896, tome III, 1900 (fişier pdf, 710 pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

Getica. O protoistorie a Daciei de Vasile Pârvan
Bucureşti, 1926 (
(fişier pdf, 476 de pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

Începuturile vieţii romane la Gurile Dunării, de Vasile Pârvan, Bucureşti, 1923 (fişiere pdf, 16,8 MB, 247 pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

Histria X. Ceramica romana de la Histria, sec. I – III, de Alexandru Suceveanu, CIMEC, 2000. (în franceză)

Histria XI. Bolurile elenistice cu decor în relief descoperite la Histria, de Catrinel Domaneanţu, CIMEC, 2000. (în franceză)

Les vases archaďques d’Histria par Marcelle F. Lambrino, Bucuresti, Fundatia Regele Carol I, 1938. (reeditare electronica 2001)

O civilizaţie „necunoscută”: GUMELNIŢA, cIMeC, 2002

„Situri arheologice în Carpaţii Răsăriteni”, Sfântu Gheorghe, 1998 – 1999

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1999, cIMeC, 2000

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2000, cIMeC, 2001

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2001, cIMeC, 2002

Cronica cercetarilor arheologice din România, campania anului 2002, cIMeC, 2003

Cronica cercetarilor arheologice din România, campania anului 2003, cIMeC, 2004

Cronica cercetarilor arheologice din România, campania anului 2004, cIMeC, 2005

Alburnus Maior. Seria monografică – volumul I (Rezultatele cercetărilor arheologice desfăşurate la Roşia Montană în campaniile 2000 – 2001)

Ghiduri

Ghid UNESCO – Măsuri de urgenţă şi evaluarea pagubelor după seism (traducere după: Pierre Richard, Aprés un séisme: mesures d’urgence, évaluation des dommages, Etudes et documents sur le patrimoine culturel, UNESCO , 6, 1984)

Cum să vă indexaţi cartea de John Vickers (traducere după John Vickers, Indexing your book, 1996)

Istorie

Anatomia unui conflict istoric: conflictul diplomatic româno-ungar în anii ’80 ai secolului XX [The Anatomy of a Historical Conflict: Romanian-Hungarian Diplomatic Conflict in the 1980’s] de Constantin Iordachi, 1996 (teză de masterat la Universitatea Central-Europeană de la Budapesta, în limba engleză)

Literatură

Revolutiile Valahiei de Anton Maria del Chiaro, Veneţia, 1718 (reeditare electronică)

„1907 – din primavară până în toamnă” de Ion Luca Caragiale (reeditare electronică)

Scrieri politice de Ion Luca Caragiale (reeditare electronică)

Poezii de Mihai Eminescu

Referinţe

Localităţile din România – Registrul unităţilor administrativ-teritoriale ale României (SIRUTA) – bază de date cu facilităţi de căutare pe denumirea localităţii sau a judeţului; 17.000 de înregistrări (despre SIRUTA)

Arheologie

Fişe tehnice de cercetare arheologică / Registrul Arheologilor

CRONICA – Baza de date a cercetărilor arheologice din România (1983 – 2006) – peste 3.000 de rapoarte arheologice cu posibilitate de cautare pe localitate, an, judet, epoca sau categorie tipologica.

Revista „Dacia – Revue d’archéologie et d’histoire ancienne”; Indicele revistei Dacia (1924 – 2005)

Revista „Materiale şi Cercetări Arheologice” (MCA) – indicele complet (1952 – 1999)

Indicele revistei SCIVA, tomurile 36, 1985 – 45, 1994

Bibliografia Histriei – 310 referinţe bibliografice (1898-1993) într-o bază de date on-line, care permite selecţii pe temă, an de apariţie, autor.
Ceramica grecească descoperită la Histria – 1770 descoperiri cu referinţe bibliografice într-o bază de date on-line. (188 pag.)

Glosar multilingv de termeni arheologici pentru monumente din epoca bronzului (un proiect al Consiliului Europei)

Arhiva-fisier „Repertoriul Arheologic al României” (RAR) de la Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti – baza de date si fise digitizate

Etnografie

Muzeul virtual al monumentelor etnografice din România

Monumente

Lăcaşe de cult: Baza de date on-line cu peste 18.500 înregistrări cu posibilităţi de selecţie pe localitate şi cult

Lista Patrimoniului Arhitectural Creştin

Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 – 1998)

Muzee

Bunuri culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional

Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România (peste 740 de muzee)

Registrul experţilor în bunuri de patrimoniu cultural mobil

Repertoriul specialiştilor din muzeele României

Index al Revistei Muzeelor (1964 – 2006)

Index de conţinut al Bazei naţionale de date a patrimoniului cultural mobil (90.000 de termeni)

Carte

Catalogul incunabulelor existente pe teritoriul României

Titlurile subvenţionate de Ministerul Culturii în 1998

Arte interpretative

Repertoriul teatral din România, 1944 – 2001 (STAR – baza de date on-line, peste 11.000 de premiere teatrale)

Evenimente muzicale şi coregrafice (2000-2004)/ PREMIERE MUZICALE după 1990 – (bază de date on-line – cu selecţie pe titlu, instituţie, stagiune sau gen)

FILE DE CALENDAR – astăziluna aceasta (aniversări, comemorări, evenimente)

*****************

VLC media player (formerly VideoLAN Client) 0.8.6c Final : Softpedia Secure Download (RO)/ Consider că blogul baptist cu cel mai bun design pe care îl cunosc este blogul pastorului Doru Pope. Intraţi aici… ca să vă convingeţi! Însă e vorba despre un blog masterizat şi nu de unul free. Astăzi: despre DaVinci online./ Despre noii Sfinţi români din Năsăud, propuşi spre canonizare de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Un articol de pe blogul lui Laurenţiu Dumitru./

De la Război întru Cuvânt avem articolul despre gingăşia şi discreţia Sfântului Dimitrie Basarabov, alături de alte surprize pentru download, şi un colaj de predici al zilei de astăzi./

PATRIARHIA ROMÂNĂ ŞI-A ÎNFIINŢAT PROPRIUL GRUP DE PRESĂ
 
 

Patriarhia Română are începând de sâmbătă televiziune proprie, dar şi un post de radio. Preafericitul Daniel a explicat că grupul de presă al Patriarhiei va avea o activitate misionară, nu una comercială. Slujbele şi dezbaterile religioase în direct, pot fi urmărite în fiecare zi, până la miezul nopţii. Postul de televiziune are studio în Bucureşti, iar la prima emisiune invitat a fost Patriarhul Daniel.

Televiziunea Patriarhiei dispune de studiouri, tehnică de ultimă generaţie şi 50 de angajaţi. Până la sfârşitul lunii octombrie va apărea şi cotidianul „Lumina”, dar şi o agenţie de ştiri. Învestiţia totală se ridică la aproximativ 300.000 de euro.

Antena3.ro

Adăugat: 27 octombrie 2007

Lupta împotriva HIV sau lanţul prezervativelor, astăzi, 28 oct. 2007, în Bucureşti./

SUTE DE MII DE CREDINCIOŞI S-AU ÎNCHINAT LA MOAŞTELE SFÂNTULUI DIMITRIE
 
 

Peste 300.000 de pelerini s-au închinat în ultimele trei zile la moaştele Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Numai sâmbătă, zeci de mii de credincioşi au aşteptat ore întregi, pentru a se ruga la sfintele moaşte şi pentru a asista la Sfânta Liturghie a Cuviosului Dimitrie cel Nou, oficiată de patriarhul Daniel.

Înainte de slujbă preoţii s-au închinat la moştele sfântului Dimitrie, considerat ocrotitorul Bucureştilor. Doar cinci sute de oameni au reuşit să intre în catedrala patriarhală. Restul au urmărit slujba pe ecranele amplasate în curtea Patriarhiei. Cei mai mulţi dintre credincioşi au stat ore în şir la rând pentru a putea ajunge să se roage la racla cu moaştele sfântului.


Slujba de la Patriarhie a fost oficiată de către Preafericitul Daniel. El a anunţat oficial şi deschiderea televiziunii Patriarhiei, care va emite în fiecare zi până la miezul nopţii. Cu această ocazie, directorul CNA a fost decorat de Patriarhul Daniel cu distincţia „Crucea Moldavã”, în semn de mulţumire pentru sprijinirea iniţiativei mediatice a Bisericii Ortodoxe.

Antena 3

Adăugat: 28 octombrie 2007

*********

Mai multe despre lupta dintre Leopard şi Vista, aici

*

Pr. Dorin şi Psa. Gianina.