Semne academice pentru ediţii scripturale critice

*** Introducerea de la Greek-English NT, ed. Nestle-Aland, trad. de Pr. Sabin Verzan, în ST XXXVII [1985], nr. 5-6, p. 305-347.

BibleDatabase

BibleDatabase – FREE Bibles

BibleDatabase

Greek NT (Nestle-Aland) UTF8

O = cuvântul următor e omis într-o parte a Tradiţiei scripturale

Γ = cuvântul următor e înlocuit cu unul sau mai multe în altă parte

T = o adăugare a cel puţin un cuvânt

un pătrat = omisiune a mai multe cuvinte, al cărei sfârşit e marcat cu

< = mesaj diferit

> = închiderea pasajului diferit

S = transcriere într-o altă ordine

∫ = sfârşitul pasajului

txt = textus

¦ variante ¦

*

linie verticală = diferite variante ale unui verset

• trecerea la un alt verset •

p = ediţie paralelă

( ) = plasarea mărturiilor

[ ] = indicaţii complementare moderne la un text

*

comm = comentarii moderne la un text

+ = variante care se găseau înainte în text şi acum se află în aparatul critic

H = textul lui Hesychius

K = Koine, textul bizantin

tm = text majoritar folosit. Se găseşte în majoritatea manuscriselor scripturale. Echivalentul lui K.

*

? = variantă nesigură

P = papirusuri

X = majuscule

*
P75 are valoare dominantă.

P75 e urmat de P45 şi P60.

it: versiunea Itala

latt = text uniform/identic în tradiţia latină

vg = ed. Vulgata. Sau : VUL.

vgs = ediţia Sixtină, Roma 1590.

vgcl = ed. Clementină, Roma 1592.

*

vgms = ms. importante ale Vulgatei [când e doar unul]

vgmss = mai multe manuscrise ale Vulgatei

sys = ed. Siriacă Sinaitică, sec. 4-5

syc= ed. Siriacă a lui Cureton, sec. 5.

*

syP= Peshitta

syh= Harclensis, ed. Joseph White, Oxford, 1778.

Pt. Apocalipsă, vol. 5 al Polyglotei, ed. B. Walton, Londra, 1657.

syh mg = v. marginală a ed. Harclensis.

suh** = adăugiri

*

sy(p) = text transmis de tradiţia siriacă în întregime

ac = achmimic ( v. coptă)

bo = bohairic

mae = mediu egiptean

mf = mediu egiptean faiumic

pbo = protobohairic

*

sa = sahidic

co = acorda total între versiunile copte ale textelor scripturale

arm = armeană

got = gotică

slav = slava veche

geo = georgiană

aeth = etiopiană

*

com = particulă obţinută din comentariu patristic

Ambst = Ambrosiaster / Sf. Ambrozie al Milanului

Ath = Sf. Atanasie cel Mare

Chr = Chrysostom/ Sf. Ioan Gură de Aur

Cn = Sf. Ioan Cassian

Cyp = Sf. Ciprian al Cartaginei

Cyr = Sf. Chiril al Alexandriei

CyrI = Sf. Chiril al Ierusalimului

Marc = Sf. Marcu Ascetul

*

pc = pauci = un număr mic

al = alii = câteva, altele

pm = permulti = un număr mare

cet = ceteri = un număr oarecare

rell = reliqui = restul

vid = ut videtur = aparent

! = lipsă de sens la prima vedere

v = variantă

mg = adaos în marginea textului

*

semnul plus = adăugire textuală

semnul minus = omisiune

add = adaugă

a = ante = înainte

p = post = după

pon = ponit, ponunt = aşază

*

ex err = ex errore = provine dintr-o eroare

ex itac = se explică printr-un itacism

ex lat = pr0vine din latină

nt = omisiune a copistului

cf = confer = compară

C1 /LXX = Septuaginta

T = ed. Tischendorff, 1869 şi 1872.

Pr. Dorin.

Sfânta Scriptură de dinainte şi de după forma ei ştiinţifică

În secolele 4-5 d. Hr. nu existau semne de punctuaţie, pagini, paragrafe, capitole sau separarea în cuvinte individuale a textelor cuprinse în Sfânta Scriptură.

Capitolele au fost introduse de Stephen Langton în 1226 iar versetele de Robert Estienne în 1551.

Robert Estienne.jpg

Date cf. Peter F. Ellis, Inclusion, chiasm, and the division of the Fourth Gospel, in SVTQ, 42 [1999], nr. 3-4, p. 273.

Pr. Dorin.

O listă patristică. SC-ul e la rând!

SC

SC 1: Sf. Grigorie de Nyssa: Viaţa lui Moise, ed. J. Danielou [ed. a II-a], 1968.

SC 1 bis: Sf. Clement al Alexandriei: Protrepticul

SC 4: Sf. Nicolae Cabasila: Explicarea Sf. Liturghii.

SC 5: Sf. Diadoh al Foticeei.

SC 6: Sf. Grigorie de Nyssa: Crearea omului.

SC 7: Origen: Omilii la Geneză.

SC 8: Sf. Nichita Stethatos: Paradisul duhovnicesc.

SC 13: Sf. Ioan Gură de Aur: Scrisori către Sf. Olimpiada.

*

SC 18bis: Sf. Atanasie al Alexandriei: Discurs către păgâni şi Despre Întruparea Cuvântului.

SC 21: Egeria: Jurnal de călătorie. Aici, în latină iar aici, textul englez al cărţii.

SC 34bis: Sf. Irineu al Lyonului: Contra ereziilor [3 vol.]

SC 50bis: Sf. Ioan Gură de Aur: Cateheze baptismale.

SC 51: Sf. Simeon Noul Teolog, Capitole teologice, gnostice şi practice.

SC 54: Sf. Ioan Cassian: Conferinţele/Convorbirile, vol 2 ., ed. 1966/ vol. 3, SC 64.

*

SC 58bis: Sf. Dionisie Areopagitul, Ierarhiile cereşti, ed. G. Heil, R. Royues şi M. de Gandillac.

SC 90: Viaţa Sfintei Melania Romana, ed. Dr. D. Gorce

SC 96: Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze, tom I, 1963, cat. 1-5.

SC 99: Sf. Roman Melodul, Imne, ed. J. Grosdidier de Matons, tom I, Introduction et Hymnes, I-VIII, 1964.

SC 104: Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze, vol. II, cat. 6-22, 1964.

SC 121: Sf. Efrem Sirul, Comentariul la Sfintele Evanghelii, în concordanţă cu Diatesaronul, ed. L. Leloir, 1966.

SC 140: Rufin de Aquileea: Binecuvântările Patriarhilor, ed. M. Simonetti, H. Rochais şi P. Antin, 1968.

*

Sfântul Simeon Noul Teolog [+ 1022] iar ucenicul său, Sf. Nichita Stithatul [+ 1080].

Pr. Dorin.

1 2 3 4