O listă patristică. SC-ul e la rând!

SC

SC 1: Sf. Grigorie de Nyssa: Viaţa lui Moise, ed. J. Danielou [ed. a II-a], 1968.

SC 1 bis: Sf. Clement al Alexandriei: Protrepticul

SC 4: Sf. Nicolae Cabasila: Explicarea Sf. Liturghii.

SC 5: Sf. Diadoh al Foticeei.

SC 6: Sf. Grigorie de Nyssa: Crearea omului.

SC 7: Origen: Omilii la Geneză.

SC 8: Sf. Nichita Stethatos: Paradisul duhovnicesc.

SC 13: Sf. Ioan Gură de Aur: Scrisori către Sf. Olimpiada.

*

SC 18bis: Sf. Atanasie al Alexandriei: Discurs către păgâni şi Despre Întruparea Cuvântului.

SC 21: Egeria: Jurnal de călătorie. Aici, în latină iar aici, textul englez al cărţii.

SC 34bis: Sf. Irineu al Lyonului: Contra ereziilor [3 vol.]

SC 50bis: Sf. Ioan Gură de Aur: Cateheze baptismale.

SC 51: Sf. Simeon Noul Teolog, Capitole teologice, gnostice şi practice.

SC 54: Sf. Ioan Cassian: Conferinţele/Convorbirile, vol 2 ., ed. 1966/ vol. 3, SC 64.

*

SC 58bis: Sf. Dionisie Areopagitul, Ierarhiile cereşti, ed. G. Heil, R. Royues şi M. de Gandillac.

SC 90: Viaţa Sfintei Melania Romana, ed. Dr. D. Gorce

SC 96: Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze, tom I, 1963, cat. 1-5.

SC 99: Sf. Roman Melodul, Imne, ed. J. Grosdidier de Matons, tom I, Introduction et Hymnes, I-VIII, 1964.

SC 104: Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze, vol. II, cat. 6-22, 1964.

SC 121: Sf. Efrem Sirul, Comentariul la Sfintele Evanghelii, în concordanţă cu Diatesaronul, ed. L. Leloir, 1966.

SC 140: Rufin de Aquileea: Binecuvântările Patriarhilor, ed. M. Simonetti, H. Rochais şi P. Antin, 1968.

*

Sfântul Simeon Noul Teolog [+ 1022] iar ucenicul său, Sf. Nichita Stithatul [+ 1080].

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *