Semne academice pentru ediţii scripturale critice

*** Introducerea de la Greek-English NT, ed. Nestle-Aland, trad. de Pr. Sabin Verzan, în ST XXXVII [1985], nr. 5-6, p. 305-347.

BibleDatabase

BibleDatabase – FREE Bibles

BibleDatabase

Greek NT (Nestle-Aland) UTF8

O = cuvântul următor e omis într-o parte a Tradiţiei scripturale

Γ = cuvântul următor e înlocuit cu unul sau mai multe în altă parte

T = o adăugare a cel puţin un cuvânt

un pătrat = omisiune a mai multe cuvinte, al cărei sfârşit e marcat cu

< = mesaj diferit

> = închiderea pasajului diferit

S = transcriere într-o altă ordine

∫ = sfârşitul pasajului

txt = textus

¦ variante ¦

*

linie verticală = diferite variante ale unui verset

• trecerea la un alt verset •

p = ediţie paralelă

( ) = plasarea mărturiilor

[ ] = indicaţii complementare moderne la un text

*

comm = comentarii moderne la un text

+ = variante care se găseau înainte în text şi acum se află în aparatul critic

H = textul lui Hesychius

K = Koine, textul bizantin

tm = text majoritar folosit. Se găseşte în majoritatea manuscriselor scripturale. Echivalentul lui K.

*

? = variantă nesigură

P = papirusuri

X = majuscule

*
P75 are valoare dominantă.

P75 e urmat de P45 şi P60.

it: versiunea Itala

latt = text uniform/identic în tradiţia latină

vg = ed. Vulgata. Sau : VUL.

vgs = ediţia Sixtină, Roma 1590.

vgcl = ed. Clementină, Roma 1592.

*

vgms = ms. importante ale Vulgatei [când e doar unul]

vgmss = mai multe manuscrise ale Vulgatei

sys = ed. Siriacă Sinaitică, sec. 4-5

syc= ed. Siriacă a lui Cureton, sec. 5.

*

syP= Peshitta

syh= Harclensis, ed. Joseph White, Oxford, 1778.

Pt. Apocalipsă, vol. 5 al Polyglotei, ed. B. Walton, Londra, 1657.

syh mg = v. marginală a ed. Harclensis.

suh** = adăugiri

*

sy(p) = text transmis de tradiţia siriacă în întregime

ac = achmimic ( v. coptă)

bo = bohairic

mae = mediu egiptean

mf = mediu egiptean faiumic

pbo = protobohairic

*

sa = sahidic

co = acorda total între versiunile copte ale textelor scripturale

arm = armeană

got = gotică

slav = slava veche

geo = georgiană

aeth = etiopiană

*

com = particulă obţinută din comentariu patristic

Ambst = Ambrosiaster / Sf. Ambrozie al Milanului

Ath = Sf. Atanasie cel Mare

Chr = Chrysostom/ Sf. Ioan Gură de Aur

Cn = Sf. Ioan Cassian

Cyp = Sf. Ciprian al Cartaginei

Cyr = Sf. Chiril al Alexandriei

CyrI = Sf. Chiril al Ierusalimului

Marc = Sf. Marcu Ascetul

*

pc = pauci = un număr mic

al = alii = câteva, altele

pm = permulti = un număr mare

cet = ceteri = un număr oarecare

rell = reliqui = restul

vid = ut videtur = aparent

! = lipsă de sens la prima vedere

v = variantă

mg = adaos în marginea textului

*

semnul plus = adăugire textuală

semnul minus = omisiune

add = adaugă

a = ante = înainte

p = post = după

pon = ponit, ponunt = aşază

*

ex err = ex errore = provine dintr-o eroare

ex itac = se explică printr-un itacism

ex lat = pr0vine din latină

nt = omisiune a copistului

cf = confer = compară

C1 /LXX = Septuaginta

T = ed. Tischendorff, 1869 şi 1872.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.