În secolele 4-5 d. Hr. nu existau semne de punctuaţie, pagini, paragrafe, capitole sau separarea în cuvinte individuale a textelor cuprinse în Sfânta Scriptură.

Capitolele au fost introduse de Stephen Langton în 1226 iar versetele de Robert Estienne în 1551.

Robert Estienne.jpg

Date cf. Peter F. Ellis, Inclusion, chiasm, and the division of the Fourth Gospel, in SVTQ, 42 [1999], nr. 3-4, p. 273.

Pr. Dorin.

Did you like this? Share it: