Despre a doua venirea a Domnului conform textului din GNT

site_logo.jpg

Mt. 24, 30: …”Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi slavă multă”. Adică toţi Îl vor vedea pe Domnul şi nu numai unii.

Mt. 25, 31: „Şi când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi Îngerii [împreună] cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale”.

Mc. 13, 26: „Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind în/pe nori, cu putere multă şi slavă”. Preferăm pe „în nori”, adică înconjurat de slava, de lumina Sa. Norii sunt expresia luminii Sale, care izvorăşte din El.

Lc. 17, 24: „Căci după cum fulgerul, fulgerând, luminează de la o parte a cerului până la cealaltă parte a sa, în acelaşi fel va fi şi Fiul Omului [în ziua Sa]”. A se vedea şi F. Ap. 1, 11, adică pasajul Înălţării Sale cu trupul la cer.

I Tes. 4, 15-17:

15. „Iar pe aceasta noi v-o spunem prin cuvântul Domnului: că noi, cei vii, care rămânem la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiţi.

16. Căci Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul Arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi.

17. După aceea noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Şi astfel, pururea cu Domnul vom fi”.

II Tes. 1, 7-10:

7. „Şi voi cei asupriţi/necăjiţi, [veţi avea] odihnă împreună cu noi, la arătarea Domnului Iisus din cer, [împreună] cu Îngerii puterii Sale.

8. Şi pară de foc, va da răzbunare celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi celor care nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus.

9. Aceştia vor primi pedeapsa morţii veşnice de la faţa Domnului şi de la slava puterii Sale,

10 când va veni să Se preaslăvească în Sfinţii Săi şi spre minunare în toţi cei credincioşi, căci mărturia noastră a fost crezută de voi, în ziua aceea”.

Traducerile din lb. greacă ne aparţin.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *