Articole şi studii româneşti recomandate studenţilor la Teologie

si-copacii-vad-oameni.jpg

¥ Prof. Dan Ciobotea, Legătura dintre Moartea şi Învierea Mântuitorului Hristos, în MB, 1984, nr. 3-4.

¥ Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, „Să nu ucizi!” Temeiuri creştine pentru pace, în BOR 1-2/ 1964.

¥ Diac. Asist. Dr. Ion Bria, Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine [teză doctorală], în ST XX [1968], nr. 1-2.

¥ Pr. Prof. D. Stăniloae, Mişcarea ecumenică şi unitatea creştină în stadiul actual, în Ortodoxia nr. 3-4/1963.

¥ Prof. I. G. Savin, Precizări şi reconsiderări în jurul problemei „fraţii Domnului„, în ST 5-6/1961.

¥ Pr. Prof. I. Rămureanu, Evenimentele istorice înainte şi după Sinodul de la Calcedon, în ST 3-4/ 1970.

¥ Diac. Emilian Corniţescu, Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament, în Ort. 3/1980.

¥ Drd. Stoinea Liviu, Desăvârşirea creştină după Sfântul Simeon Noul Teolog, în ST XXXVII [1985], nr. 5-6, p. 390-407.

¥ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Taina Euharistiei, izvor de viaţă spirituală în Ortodoxie, în Ort. 3-4/1979.

¥ Pr. Prof. D. Stăniloae, Sinteză eclesiologică, în ST VII [1955], nr. 5-6.

¥ Drd. Pr. Ilie Moldovan, Teologia Sfântului Duh după „Catehezele” Sfântului Simeon Noul Teolog, în ST XIX [1967], nr. 7-8, p. 418-431.

¥ Pr. Prof. D. Stăniloae, Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii, în Ort. XIX [1967], nr. 1.

¥ Idem, Biserica universală şi sobornicească, în Ort. XVIII [1966], nr. 2.

¥ Idem, Autoritatea Bisericii, în ST XVI [1964], nr. 3-4.

¥ Magistrand Ştefan C. Alexe, Viaţa creştină după bărbaţii Apostolici, în ST VII [1955], nr. 3-4.

¥ Pr. Prof. D. Stăniloae, Comunitate prin iubire, în Ort. XV [1963], nr. 1.

¥ Drd. Emilian Corniţescu, Profeţii Vechiului Testament despre Preoţie, în ST XIX [1967], nr. 7-8.

¥ Drd. Teodor Burcuş, „Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii”, în ST XIX [1967], nr. 7-8, p. 492-503.

¥ Drd. Ioan I. Ică jr, Teologie şi spiritualitate la Sfântul Simeon Noul Teolog, în MA XXXII [1987], nr. 3.

¥ Magistrad D. Popescu, Faptele bune după Sfântul Simon Noul Teolog, în Ort. XIV [1962], nr. , p. 540-555.

¥ Pr. Prof. C. Galeriu, Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt, în ST XXXV [1983], nr. 9-10.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.