Icoană vs. chip cioplit

pictura14787 -

Cele zece porunci le aflăm în cap. 20 de la Ieşire, iar porunca ce interzice închinarea la idoli este următoarea:

Ieş.20, 1. Atunci a rostit Domnul înaintea lui Moise toate cuvintele acestea şi a zis:

Ieş.20, 2. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei.

Ieş.20, 3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!

Ieş.20, 4. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ!

Ieş.20, 5. Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam,

Ieş.20, 6. Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” […]

Poruncile sunt reluate în Deuteronom:

Deut.4, 13. Atunci v-a descoperit El legământul Său, cele zece porunci, pe care v-a poruncit să le împliniţi, şi le-a scris pe două lespezi de piatră.

Deut.4, 16. Să nu greşiţi dar şi să nu vă faceţi chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui idol, care să înfăţişeze bărbat sau femeie,

Deut.4, 17. Sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pământ, sau închipuirea vreunei păsări ce zboară sub cer,

Deut.4, 18. Sau închipuirea vreunei jivine, ce se târăşte pe pământ, sau închipuirea vreunui peşte din apă, de sub pământ;

Deut.4, 19. Sau, privind la cer şi văzând soarele, luna, stelele şi toată oştirea cerului, să nu te laşi amăgit ca să te închini lor, nici să le slujeşti, pentru că Domnul Dumnezeul tău le-a lăsat pentru toate popoarele de sub cer.

Deut.5, 1. În vremea aceea a chemat Moise tot Israelul şi le-a zis: „Ascultă, Israele, poruncile şi legile pe care le voi rosti eu astăzi în auzul urechilor voastre: învăţaţi-le şi siliţi-vă să le pliniţi.

Deut.5, 8. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ.

Deut.5, 9. Să, nu te închini lor, nici să le slujeşti, căci Eu Domnul Dumnezeul tău sunt Dumnezeu zelos, Care pedepseşte vina părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam pentru cei ce Mă urăsc.” […]

Porunca lui Dumnezeu, reieşind din aceste versete, descoperă oamenilor că nu există decât un singur Creator şi Dumnezeu şi interzice considerarea altor făpturi ca dumnezei.

Este interzisă nu sculptura în piatră a creaturilor, ci închinarea şi adorarea lor ca dumnezei creatori ai lumii. Acest lucru îl făceau toate celelalte popoare, în afară de Israel, căruia Dumnezeu i-a descoperit adevărul prin Sfinţii Săi Patriarhi şi Prooroci.

Noi avem în ziua de astăzi o mulţime de sculpturi care nu încalcă legea lui Dumnezeu, pentru că nu sunt venerate ca Făcători ai lumii.

Întorcându-ne la Maica Domnului şi la Sfinţii din Icoanele ortodoxe, cine se închină lor ca la nişte creatori ai lumii şi dumnezei? Nimeni. Niciun ortodox. Cine propovăduieşte că ar fi Maica Domnului şi Sfinţii alţi ziditori ai universului, co-creatori cu Dumnezeu? Nimeni în Ortodoxie.

Cine sunt Maica Domnului şi Sfinţii? Cei care au împlinit şi împlinesc porunca lui Dumnezeu: „Deci fiţi sfinţi, că Eu, Domnul, sunt sfânt.” (Lev. 11, 45; 19, 2; 20, 26; Num. 15, 40; Mt. 5, 48; I Petr. 1, 16). Deci dacă împlinesc porunca lui Dumnezeu, ei nu sunt ziditori şi făcători ai lumii, ci slujitorii Lui, care ascultă de El.

Nu oamenii, ci Dumnezeu i-a proslăvit şi îi proslăveşte pe ei, care au pătimit pentru El în lume, ei, de care lumea nu este vrednică (cf. Evr. 11, 38). Mulţi au trupurile întregi, înmiresmate şi izvorâtoare de mir chiar şi după moarte.

Ortodocşii îi cinstesc pe Sfinţi ca pe nişte slujitori ai lui Dumnezeu împreună cu Îngerii, şi se închină la Sfintele lor Icoane aşa după cum Dumnezeu a poruncit să fie cioplite, aşezate în cort şi tămâiate Icoanele (chipul) Heruvimilor (Ieş. 25, 18-22).

Psa. Gianina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.