Un studiu teologic despre mişcarea satanistă [I]

site_logo.jpg

Prof. Dr. Emil Jurcan, Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană, în Studii Teologice XLV [1993], nr. 5-6, p. 89-112/ „Forţele răului se întâlnesc permanent pe firul istoriei într-o perpetuă confruntare cu binele, transmutând omul de pe verticala lui spre plus infinit, pe abisalul minus infinit, lăsâd în om setea existenţială: îndumnezeirea, dar schimbându-i sensul [din + în -]”, p. 89./ Se raportează la PG 31, col. 343, citând din Sf.Vasile cel Mare, Omilia: Dumnezeu nu este autorul răului./

Cuvântul diavol vine de la gr. dia,boloj = dia + ba,llw care înseamnă a arunca prin, a despărţi, cf. p. 89./ În latină el a fost redat ca şi calumniator pentru că apare în atitudinea de calomniator, de acuzator în cartea Facerii. Însă, în practica veche, în greacă, diavol însemna acea aruncare de lance, care spinteca animalul vânat, cf. Karl R. H. Frick, Dans Reich Satans, 1982, p. 139./ Cuvântul, vrea să ne spună autorul, s-a specializat în timp ca să indice pe îngerii căzuţi, pe demoni./

Satana calomniază pe Dumnezeu în faţa oamenilor, în Rai, el îi acuză pe oameni în faţa lui Dumnezeu [Apoc. 12, 10] şi îi instigă pe unii împotriva altora, p. 90/

Denumiri. 1. Diavolos grecesc a devenit în germană: tiufal, tieval, Teufel, în engleză devil, în Ţările de Jos: duivel. Irlandezii îi zic: djöfull, suedezii:djeful, danezii: djavel. În italiană: diavolo, diabolo în spaniolă, fr. diable, poloneză: djabel, cehă: d’abel, în rusă: diavol, în sârbo-croată: djavo etc, p. 90/2. Satan/Satana = duşmănie, contrar, opoziţie, p. 90/ 3. Asmodeu [Tobit 3, 8]. Aici, la Sfântul Tobit, apare ca duh al morţii. Corelative: Ashmedai, Hasmodeus, Hasmodai. În ebraică hismid = distrugător, p. 90/

4. „aspidă şi vasilisc” în Ps. 91, 13. Sunt termeni simbolici atribuiţi diavolului. Aspis/aspidă înseamnă viperă şi basiliscul/vasiliscul era micul rege, adică un idol, care avea cap de cocoş şi coadă de şarpe, ca simbol demonic, p. 90/ 5. Beliar/Veliar la II Cor. 6, 15, un etimon ebriac. Înseamnă : nefolositor, ceva rău. Exista şi la babilonieni, ca divinitate subpământeană, purtând numele de Belili. Veliar sau Beliar e considerat căpetenia demonilor. El apare în apocriful „Testamentul celor 12 Patriarhi”, p. 90/

6. Azazel, în Lev. 16, 8. Cărţile apocrife îl consideră ca un asupritor al oamenilor pe care l-a legat Sf. Înger Rafael până în Ziua Judecăţii. Apelativul de Azazel a fost preluat astăzi de organizaţiile sataniste şi transmis în rândul publicului în sistemul de muzică satanist al hard-rockului. Numele apare chiar şi în certificate de naştere recente, p. 90/ 7. Beelzebul/Beelzebub/Beelzebut apare în Mt. 10, 25; 12, 24; Mc. 3, 22; Lc. 11, 15-19 şi înseamnă domnul sau dumnezeul muştelor, fiind o zeitate protectoare a filistenilor, care aveau pentru el un templu în Ekron, cf. II Regi 1, 26. În ebraică sebul înseamnă noroi . În Evul mediu, în literatura ocultă, era considerat patronul magiei./

8. Leviatan, apare în Iov. 3, 8; Ps. 72, 14; 104, 26 şi apare ca dragon cosmic, p. 91/ 9. Behemot în Iov 40, 15 şi este un hipopotam monstruos, p. 91/ 10. Rahab este şarpele mării din Ps. 89, 11, identificat cu Seth din religia vechilor egipteni, p. 91/În literatura apocrifă apare o anume Lilith, ca prima soţie a lui Adam, care are un profil de feministă contemporană, crede autorul, p. 91/ El ne atrage atenţia că feminismul s-a infiltrat, din păcate, şi în gândirea teologică, p. 91/

Ramura „creştină” a feminismului [care nu seamănă cu cea neopăgână, a organizaţiei Wicka, ce s-a întors la păgânism şi vrăjitorie] este „înclinată să dizolve Treimea sau să introducă şi o mamă în Sfânta Treime iar închinarea să se facă în numele Tatălui şi al Mamei şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, p. 91. Autorul ne indică în n. 10, p. 91, să mergem la scriitoarea feministă Dorothee Sölle, Vater, Macht und Barbarei. Feministische Anfragen an autoritäre Religion, in Concilium VXII [1981], nr. 3, p. 226, pentru afirmaţia anterioară.

În Evul mediu diavolul se numea şi Mefistofel, adică mincinosul, distrugătorul [mefir = distrugător şi tapiel = mincinos]. Avem şi denumirea Bapfomet/Baphomet, cu o imagistică antihristică, care era un demon al templelor. El este trecut între capetele de acuzare ale maestrului Jacques de Molay şi a cavalerilor ordinului Templierilor, care au fost acuzaţi că se închină acestuia, cf. p. 91/ Autorul observă „setea de epatare a omului fără Dumnezeu”, p. 92, care încearcă să facă cele satanice pentru ca să-şi crească puterea, autoritatea, grandoarea închipuită în faţa altora. /

[va urma]

Pr. Dorin.

2 comments

 • laurentiudumitru

  Excelent studiul parintelui Jurcan. Mi-a ajutat foarte mult la intocmirea tezei de licenta, iar mai apoi a celei de masterat. Felicitari pentru postare, mi-a rascolit amintiri!

  L.D.

 • Mulţumim pentru confesiune, domnule coleg, felicitări pentru studii, spor în viaţa dv., încă odată sărbători fericite dv. şi familiei dv. şi mereu se poate vorbi…pe acest ton cu noi.

  De fapt e indicat să te prezinţi mereu la nivelul propriei tale persoane şi să reacţionezi ca un domn şi ca un creştin suplu, fără a intra în undergroundul vorbirilor pătimaşe.

  Felicitările noastre pentru că vreţi să ne dovediţi că sunteţi un om cu care se poate dialoga, care doreşte să înveţe să dialogheze frumos…ceea ce trebuie să facem cu toţii.

  E regretabil că până acum dv. şi colegul Danion aţi reacţionat non-academic şi non-principial măcar, fără a mai pune în calcul faptul, că duhovniceşte, la atenţionări, se răspunde tot duhovniceşte.

  Însă nu e timpul trecut!…

  În sistemul online se pot viziona caracterele oamenilor, dincolo de scris şi de motivele scrisului şi, după cum am spus şi altă dată, când ignori pe cineva care nu te ignoră înseamnă că dovedeşti lipsă de caracter.

  Îmi doresc ca să ştergeţi cu buretele, şi dv., şi colegul Danion Vasile, şi alţi colegi de online, manifestările dv. anterioare faţă de noi, pentru ca să vă credibilizaţi munca online.

  Poziţiile centrifuge, unde ascultaţi numai de cei care vă elogiază, nu sunt ştampile ortodoxe puse pe fruntea dv.!

  Încercaţi să vă priviţi puţin şi din afară, ca să observaţi că punctele noastre critice faţă de dv. sunt întemeiate pe un bun simţ care v-a fost deficitar până acum şi mai ales, pe ideea că munca multă şi prea multă la o carte e mai bună decât munca puţină şi intrată în trend.

  Încercaţi să vă gândiţi lucrurile pe care le faceţi online sau în viaţa dv. publică fără lăudători!

  Încercaţi să convingeţi pe cei care vă detestă de bunele dv. intenţii şi o să vedeţi cât valoraţi!

  Dar pentru ca să faceţi acest lucru vă trebuie mult caracter, mult bun simţ şi multă verticalitate!

  Mă rog…poate înţelegeţi ceva din ce am vrut sau din ce aş vrea să vă spun despre dv…

  Dacă nu se înţelege nimic…nu e nicio catastrofă…

  Reţineţi doar atât: nu noi suntem duşmanul dv. sau al altora, ci dv. înşivă!În măsura în care reacţionaţi nu personal, ci cu toată avalanşa de admiratori mai mult sau mai puţin închipuiţi, nu dovediţi credibilitate ci teamă….

  Însă nu există niciun motiv de teamă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *