PS Kallistos Ware vorbind despre experienţa lui Dumnezeu în Dogmatica Părintelui Dumitru Stăniloae

flourish.gif

†Kallistos Ware, episcop de Diokleia, Experienţa lui Dumnezeu în Teologia Dogmatică a Părintelui Dumitru Stăniloae, în „Ortodoxia” LIV [2003], nr. 3-4, p. 21-32./ „Teologia adevărată şi vie…este în acelaşi timp apostolică, contemporană şi profetică”, p. 21/ PS Kallistos vede în părintele Dumitru „un teolog ecumenic în sensul cel mai bun al cuvântului”, p. 22 şi suntem de acord cu asta./ Ediţia engleză a Dogmaticii părintelui Dumitru Stăniloae citată de autor e tradusă de părintele Ioan Ioniţă şi de preotul romano-catolic canadian, Robert Barringer, cf. p. 22/

„teologia este în mod esenţial libertate”, p. 22 Se referă la faptul că libertatea duhovnicească a teologilor ortodocşi e aceea de a crea, de a scrie teologie în interiorul Tradiţiei şi nu de a bătea câmpii în afara ei, nesocotind-o. / Titlul Dogmaticii părintelui Dumitru, în engleză, este: The Experience of God, p. 22/ „teologia …[este] expresia experienţei personale, a unei întâlniri vii cu Dumnezeul cel viu”, p. 23/ Episcopul nostru subliniază faptul că autorul român a fost un teolog prolific dar nu superficial. Mitropolitul Antonie Plămădeală vedea în părintele Dumitru un perfecţionist, p. 23./

Stilul autorului recenzat „exprimă [în mod] spontan o adevărată curtoazie creştină”, p. 23. /”Are darul preţios de a transmite, prin simpla sa prezenţă, un sentiment de încredere şi pace”, p. 23/ Mitropolitul Antonie Plămădeală îl vedea pe Fericitul Dumitru, Părintele nostru, în comuniune cu toate generaţiile anterioare de Teologi ai Bisericii, p. 25/Prea Sfinţia sa observă faptul că dogmatistul român nu apelează în Dogmatica sa la cărţile simbolice ale Bisericii Ortodoxe [create în sec. 16-17], cum face Panaghiotis Trembelas în Dogmatica sa [ 3 vol., Atena, 1959-1961], p. 25./ Observă totodată că în Dogmatica părintelui Dumitru, şi asta pe drept, există prea puţine referiri directe la cărţile liturgice ortodoxe, p. 25/

Îşi pune problema repetiţiilor, revenirilor ideatice din Dogmatica sa şi crede că ele sunt intenţionale, p. 26./ Referindu-se la stilul acestuia, autorul scrie: are „un stil mai puţin academic şi mai mult personal şi literar decât se obişnuieşte într-o lucrare de teologie dogmatică”, p. 26. De acord. Dacă nu ar fi folosit un stil intimist, îmbietor…Dogmatica sa nu ar fi avut originalitatea şi savoarea pe care o are./ Citându-l pe părintele Ion Bria, autorul redă mărturia acestuia, cum că părintele Dumitru avea o încredere totală în cuvinte şi le folosea în sensul original, autentic, p. 26. Îi dăm dreptate părintelui Bria! Părintele Dumitru e unul dintre marii creatori nu numai de limbaj teologic ortodox, ci, mai ales, de perspectivă teologică sintetică. El a sintetizat enorm, a văzut unde este punctul de echilibru, cât de personal şi de românesc se pot spune lucrurile, fiind mereu cu un pas înaintea viitorului./

Autorul remarcă faptul că teologul român da o deosebită importanţă rădăcinii cuvintelor. El a revalorizat, a repus în statutul lor autentic cuvinte foarte depreciate semantic, p. 26/ Referindu-se la modul în care scria teologie, Prea Sfinţia sa spune, că scria, în mod paradoxal, simplu şi complex în acelaşi timp, atât lucid cât şi pretenţios, p. 26/ Pentru a-l citi, şi îi dăm dreptate întru totul, trebuie să înţelegi bine limba română, p. 26. Adevărat! Dar e vorba de româna teologică, duhovnicească, de româna Cazaniilor, de româna cu sensuri pline în domeniul cuvintelor şi nu de păsăreasca de ultima oră. Cred că cea mai veridică afirmaţie a articolului e aceasta, cum că autorul român a umplut de semnificaţiile plenare, originare, cuvintele Teologiei.

Dintre termenii proprii ai părintelui Dumitru autorul enumeră trei: întru, responsabilitate, cuvânt…, p. 27. / „Frumuseţea şi bucuria înseamnă nădejde”, p. 31 Da, pentru că în cel ce are nădejde în Dumnezeu, clocoteşte frumuseţea de a iubi pe oameni sau gândul curat pentru frumuseţea lumii în mare, dar şi în parte. Şi această contemplare a frumuseţii din oameni şi lucruri, din natură, te umple de bucurie, de o bucurie ce se vrea ştiută, pentru că simţi să spui altuia, să dai de veste, bucuria înţelegerii tale sau ce ai de spus din bucuria pe care ai simţit-o contemplând frumuseţea lăsată de Dumnezeu în lume./

Autorul articolului afirmă, că autorul român dădea o atenţie specială semnificaţiei timpului şi spaţiului, p. 31, din p. d. v. personal; al timpului personal./ În Dogmatica sa se observă, spune acesta, simţul echilibrului şi al întregului, p. 32/ Autorul român se prezintă în faţa Occidentului, oricum ar fi această parte de lume, fără agresiune şi fără teamă, p. 32. E unul din marile şi rarele adevăruri depline spuse despre marele teolog român! Teologia sa nu e o agresiune la teologia altora şi lui nu îi era teamă să recenzeze vreun teolog şi să îşi spună părerea onestă despre acesta. Astfel l-am simţit şi îl trăim şi noi, îi trăim teologia, părintelui Dumitru Stăniloae./

Despre părintele Dumitru Olivier Clément a spus, într-un anume context: „Un om căruia nu îi este teamă”, p. 32/ Un articol onest, atent, suplu./

Pr. Dorin.

Roşu pietonal

Cred că al 5-lea volum de poezie al părintelui Dorin, fostul poet şi artist genial Dorin Streinu, se numea Roşu vertical…La mine e numai roşu pietonal, roşu în mişcarea maşinii. O să se bucure că am pomenit volumul…deşi nu se cam bucură să mai vorbesc de el ca artist. Ştiu, acum e altul…însă eu ştiu cum era şi înainte…Am vrut să îl conving să pună cele vreo 80 de cărţi ale sale, ca artist, pe blog …dar nu vrea în ruptul capului. Îi respect părerea…însă, totuşi…

Psa. Gianina.