Despre Sfântul Antonie cel Mare din troparul şi condacul său ( 17 ianuarie)

crucea-domnului.jpg

Despre Sfântul Antonie cel Mare

Troparul pe glas 4 al Sfântului Antonie îl descrie pe acesta drept râvnitor ca şi Sfântul Ilie Tezviteanul, se înţelege, pentru dreapta credinţă şi pentru curăţia sa integrală.  E râvnitor ca Ilie pentru că s-a asemănat în fiinţa sa, cu obiceiurile sfinte ale aceluia. Dar el este asemenea şi cu Sfântul Ioan Botezătorul, şi el locuitor al pustiului, pentru că a urmat cărările drepte ale mântuirii.

S-a făcut locuitor al pustiului şi a întărit lumea cu rugăciunile sale, a umplut-o de har prin rugăciunile sale şi o umple. Prin această întărire a lumii, se referă la zidirea interioară a omului duhovnicesc, prin ajutorul necontenit dat  celor care se luptă cu patimile şi cu poftele lor şi le răstignesc prin rugăciune şi răbdare.  Pentru că a făcut acestea, spune troparul, „pentru acestea [pentru că tu ai o viaţă sfântă şi eşti în slava cerească a Domnului, lângă El n.n.], roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noaste”. Mijlocirile Sfinţilor sunt către Stăpânul şi El mântuieşte pe tot omul care se luptă cu patimile sale.

În condacul său, pe glasul al doilea [glasurile, în muzicologia ortodoxă bizantină, reprezintă arii melodice distincte, după care se cântă la strană anumite porţiuni imnice], Sfântul Antonie e prezentat ca cel care a lepădat „valurile lumeşti”, care a lepădat viaţa zgomotoasă şi pătimaşă a societăţii umane pentru a câştiga în pustiul Egiptului „viaţă fără de gâlceavă” interioară, devenind un om care  s-a umplut de pacea lui Dumnezeu, adică de acea linişte interioară în care nu mai era luptat de patimi.

Şi s-a umplut de pacea lui Dumnezeu pentru că a urmat obiceiurilor Botezătorului Ioan, adică vieţii în feciorie, post şi rugăciune. Şi imnograful Bisericii spune în finalul condacului Sfântului: „Deci, împreună cu dânsul [ cu Sfântul Ioan Botezătorul n.n.] te cinstesc, Antonie Părinte, întemeierea Părinţilor”, dreptarul Părinţilor, cel pe care Sfinţii ulteriori ai Bisericii te-au luat drept  îndrumar/călăuză de viaţă ortodoxă autentică.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *