Evocarea persoanei şi a lucrării arhipăstoreşti a ÎPS Christodoulos, al Atenei şi al întregii Grecii, la trecerea sa la Domnul, de către Patriarhia Română

http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/1/15/200px-Christodoulos.jpg

Iubiţi Fraţi în Hristos Domnul,

Cu profundă durere, am primit vestea trecerii la cele veşnice a preaiubitului nostru Frate în Hristos şi coliturghisitor Christodoulos, Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, personalitate marcantă a Ortodoxiei universale, a întregii creştinătăţi şi bun prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi al poporului român.

Făcându-ne părtaşi întristării prilejuite de acest eveniment, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi în numele clerului şi credincioşilor din România, adresăm sincere condoleanţe ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Surori a Greciei, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să aşeze sufletul său în ceata drepţilor şi să dăruiască mângâiere şi întărire în credinţă întregului popor binecredincios din Grecia.

Veşnică să-i fie pomenirea!

S.S.† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române va participa la funerariile Prea Fericitului Părinte Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a întregii Elade, care vor avea loc joi, 31 ianuarie, la Atena. Delegaţia este formată din Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, P.S. Casian, Episcopul Dunării de Jos şi P.S. Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal.

* *
*

SCHIŢĂ BIOGRAFICĂ
a Prea Fericitului CHRISTODOULOS
Arhiepiscopul Atenei şi al Întregii Grecii

Prea Fericirea Sa, Christodoulos, noul Arhiepiscop al Atenei şi al Întregii Grecii provine dintr-o familie de refugiaţi din Adrianopole, din estul Traciei. Familia părinţilor săi, după schimbul forţat de populaţie între Grecia şi Tracia, din 1924, s-a stabilit la Xanthe, unde în 1939, s-a născut Prea Fericirea Sa Christodoulos. Tatăl său, Constantinos Paraskevaides, a fost negustor şi unul dintre cetăţenii de vază ai oraşului. A participat la toate mişcările naţionale. A îndeplinit funcţia de primar în perioada 1946-1950, când Grecia a fost sfâşiată de lupte civile.

În 1941, după ce Germania a declarat război Greciei, şi-a adus familia la Atena, unde a considerat că va fi mai în siguranţă. În Atena, Prea Fericirea Sa, Arhiepiscopul Christodoulos a locuit până la vârsta de 35 de ani. După studiile primare şi gimnaziale, a urmat, timp de şase ani, Liceul Leonteion, după care a studiat dreptul la Universitatea din Atena (1962-1967), absolvită cu calificativul magna cum laudae. În acelaşi timp, a studiat muzica bizantină la Conservatorul (Odeion) din Atena, unde a fost deosebit de apreciat pentru calităţile sale vocale. Începând cu anul 1961, şi-a adus contribuţia la dezvoltarea teologiei ortodoxe prin articole şi studii de specialitate publicate în reviste religioase, precum şi în presa cotidiană. În total, acestea însumează aproximativ 200 de studii în domeniul teologiei, dreptului civil, bioeticii, sociologiei ş.a.m.d.

Încă din copilărie, Arhiepiscopul Christodoulos a manifestat o puternică vocaţie pentru preoţie, aceasta fiindu-i cultivată şi de persoane de mare ţinută spirituală, cum ar fi fostul Mitropolit de Pireus, Kallinikos. Astfel, a fost tuns în monahism la Sfânta Mănăstire Varlaam din Meteora, iar, în 1961 – deşi studiase numai dreptul civil – a primit hirotonia întru diacon. Şi-a dedicat activitatea predicării şi instruirii catehetice. În 1965, a fost hirotonit preot şi, datorită calităţilor sale de orator, a fost numit predicator la biserica Adormirea Maicii Domnului în Paleon Phaleron, unde s-a distins ca bun liturghisitor şi îndrumător al tineretului.

În 1968, a fost numit Secretar al Sfântului Sinod, unde şi-a dovedit aptitudinile organizatorice şi administrative. A deţinut această funcţie până în 1974, când, la vârsta de 35 ani, a fost ales Mitropolit de Dimitriada şi Almiros, la propunerea Arhiepiscopului de atunci al Atenei, Seraphim.

Ca Mitropolit de Dimitriada, Prea Fericitul Christodoulos a dovedit, în pofida vârstei sale relativ tinere, o maturitate impresionantă. Încă de la început, s-a dedicat organizării interne a Mitropoliei, a încurajat tinerii clerici să-şi continue studiile şi a încurajat pe tinerii cu vocaţie şi pregătire corespunzătoare să îmbrăţişeze misiunea preoţească. În timpul celor 24 de ani ca mitropolit, a hirotonit peste 150 de clerici şi a promovat tinerii în diferite responsabilităţi în cadrul administraţiei mitropolitane. O trăsătură caracteristică a sa o constituie reînnoirea structurilor interne ale Bisericii din dorinţa de a le aduce în contemporaneitate. Având o preocupare pentru formarea temeinică şi completă a clericilor, şi-a îndemnat colaboratorii să-şi desăvârşească studiile teologice. Astfel, dacă în 1974 existau numai 12 clerici în eparhia Dimetriada cu nivel universitar, în 1998 numărul acestora crescuse la 80.

A înzestrat Mitropolia cu aşezăminte sociale, cum ar fi Centrul de asistenţă familială, Şcoli pentru părinţi, Centre de consiliere pentru problemele adolescenţilor, Postul de Radio „Mărturisirea Ortodoxă” cu un program permanent reînnoit şi cu 150 de voluntari, ziarul „Informaţia„. S-a distins prin elocinţă şi prin vasta sa cultură, atunci când a tratat nu doar teme teologice, ci şi sociale, etice, juridice etc. A fost invitat să vorbească în multe oraşe din întreaga Grecie, în faţa unui mare auditoriu, bucurându-se de o mare apreciere din partea ascultătorilor. În acelaşi timp, s-a distins prin participarea la discuţii televizate, în care a prezentat şi a susţinut poziţia şi drepturile Bisericii. Articolele sale au contribuit, de asemenea, la realizarea acestui scop.

A fost atât competitiv, cât şi dinamic în lupta sa, utilizând întotdeauna argumente logice pentru a-şi convinge oponenţii. Toţi îşi amintesc, până în ziua de azi, apariţia sa la televiziunea naţională, ca adversar al Ministrului de atunci, Antonios Tritsis, în problema proprietăţii bisericeşti. După câţiva ani, cei doi s-au împăcat, recunoscându-se reciproc ca adversari onorabili. Contribuţia sa pentru recunoaşterea căsătoriei religioase cu validitate egală cu cea a căsătoriei civile, precum şi lupta sa împotriva aşa-numitului „divorţ automat” au fost deosebit de semnificative. Întotdeauna deschis spre dialog, a organizat cu regularitate întruniri anuale cu grupuri de experţi şi oameni de ştiinţă la Volos, din domeniul juridic, al medicinii şi al educaţiei. A luptat sistematic, prin zelul său neobosit, pentru permanenta cultivare spirituală şi formare duhovnicească a poporului, predicând zilnic şi oficiind cu sârguinţă Sfânta Liturghie în toate parohiile Mitropoliei sale. Foarte cunoscute sunt dialogurile sale cu studenţii Liceului, corespondenţa şi interesante, distribuite gratuit tuturor.

Om de slujire şi de liturghie, prin excelenţă, credincios Tradiţiei, a stabilit ordinea în oficierea serviciilor divine, a dat tinerilor prilejul de a sluji, a angajat dialoguri cu adversarii, a făcut din Sânta Liturghie punctul central al vieţii sale şi a organizat un serviciu în cadrul episcopiei care să combată activitatea grupurilor de eretici. A ştiut să combine tradiţia cu progresul, dogma cu dialogul, sfinţenia cu simplitatea.

Prin activitatea sa remarcabilă privind combaterea şomajului, a consumului de droguri, precum şi prevenirea îmbolnăvirii cu virusul HIV-SIDA, şi-a apropiat oameni care până atunci nu avuseseră nici o relaţie cu Biserica, în special tineri. Datorită eforturilor sale, Mitropolia de Dimitriada a desfăşurat o muncă de pionierat în aceste domenii de activitate şi a determinat şi alte eparhii să desfăşoare astfel de activităţi. Poziţia sa în privinţa problemelor de medicină bioetică sunt originale, arătând o nouă dimensiune a activităţii pastoral-misionare a Bisericii.

A înfiinţat în regiunea Volos Uniunea oamenilor de ştiinţă creştini, Uniunea Social creştină, azile pentru bătrâni, Departamentul de solidaritate creştină pentru săraci. A ajutat mulţi tineri aflaţi la studii, acordându-le burse din partea Mitropoliei; a trimis mulţi bolnavi în străinătate pentru a fi trataţi sau operaţi; oamenii i-au împărtăşit problemele lor, iar el i-a tratat cu afecţiune profundă, părintească.

A întreţinut strânse relaţii frăţeşti cu toate Bisericile Ortodoxe, fie ca membru al delegaţiilor bisericeşti, fie în calitate de Întâistătător.

Interesul său pentru problemele europene a prezentat o mare semnificaţie. A înfiinţat Reprezentanţa Bisericii Greciei la Uniunea Europeană, la Bruxelles.
Prea Fericitul Arhiepiscop Christodoulos a promovat dialogul dragostei între Biserica Greciei şi Biserica Romei. Vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Atena (4-7 mai 2001), precum şi vizita Arhiepiscopului Christodoulos la Vatican, în 12-14 decembrie 2006 au contribuit la consolidarea acestui dialog cu Vaticanul.

Vizite ale Arhiepiscopului Christodulos al Atenei şi al întregii Elade în România

 • 20-23 mai 2000

 • conslujire cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale

 • resfinţirea vechii catedrale mitropolitane din Iaşi

 • decernarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi

 • conferirea titlului de senator al Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi, la propunerea Facultăţii de Medicină din Iaşi

 • 4-12 iunie 2003
 • decorat cu ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce;

 • decernarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii din Craiova (7 iunie);

 • decernarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi (12 iunie);

 • vizite la instituţii de învăţământ teologic, mânăstiri şi aşezăminte sociale din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, Mitropolia Olteniei şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

 • 13-16 octombrie 2003

 • vizită în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, la sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva; au fost aduse moaştele Sf. Mare Mc. Dimitrie Izvorâtorul de mir de la Thesalonic.

 • vizita a fost prilejuită şi de aniversarea a 100 de ani de la naşterea, respectiv, 10 ani de la trecerea la cele veşnice a Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Stăniloae.

Cf. sursa.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *