Omul şi Dumnezeu-omul [V]

crucea-bisericii.jpg

Sfântul Iustin Popovici: „Omul şi Dumnezeul-om. Abisurile şi culmile filosofiei”, Ed. Deisis, 1997.

Arianismul este un păgânism reînviat, pentru că micşorează pe Dumnezeul-om Hristos. Arianismul este încă la modă şi este mai răspândit ca oricând. E ca un suflet în trupul Europei contemporane.

Privind la cultura Europei, vedem în adâncul ei ascuns arianismul: toate se rezumă aici la om şi numai la om şi chiar Dumnezeul-om Hristos a fost redus la cadrele unui om. Cu plămada arianismului s-a plămădit filozofia Europei, ştiinţa ei, civilizaţia ei şi, în parte, religia ei. (p. 151-153) /

Religia în limitele raţiunii pure a lui Kant nu este altceva decât noua ediţie a arianismului. Hristos, din perspectiva lui Kant sau a lui Bergson, nu este decât un simplu om. / Prin mulţi din reprezentanţii săi, protestantismul l-a depăşit în arianism chiar şi pe Arie.

Socinienii şi Schleiermacher sunt competitorii lui Arie la dez-întruparea Dumnezeului întrupat. Papismul este şi el în mare măsură arian. / Intelectualitatea este puternic atinsă de arianism. / Colivia păcatului reduce puterile de zbor ale minţii celei mândre şi aceasta nu mai vede nicio realitate mai mare decât ea însăşi. (p. 153) /

Omul a decretat despre sine însuşi: omul măsura tuturor lucrurilor (Protagoras). Măsurându-se însă prin el însuşi, omul nu a ajuns însă să se înţeleagă nici pe sine, nici lumea din jurul său. Numai în Dumnezeul-om s-a văzut omul pentru prima dată pe sine însuşi desăvârşit şi veşnic. De aici noul principiu axiologic şi gnoseologic universal al neamului omenesc: Dumnezeu-omul măsura tuturor lucrurilor. (p. 156-157) /

Antropocentrismul umanist este în esenţă diavolocentrism. Acesta se opune divino-umanismului (theantropismului) evanghelic, apostolic, patristic şi ortodox. / Toate umanismele europene se bazează pe credinţa în om. (p. 159) /

Dogma despre infailibilitatea papală din veacul al XIX-lea nu este altceva decât renaşterea idolatriei şi a politeismului. Prin dogma despre infailibilitatea papală a fost erijat ca dogmă umanismul idolatru şi în primul rând cel elen antic: omul este măsura tuturor lucrurilor (Protagoras). (p. 160) /

Sunt trei căderi principale în istoria neamului omenesc: cea a lui Adam, cea a lui Iuda şi cea a papei. Vrând să devină bun prin el însuşi, omul se echivalează pe sine cu diavolul. Căderea papei constă în faptul de a voi să ajungă la Dumnezeu-omul prin om. (p. 162-163) / Conform Sfântului Ioan Damaschin, Hristos Dumnezeu-om este singurul lucru nou sub soare. (p. 163) /

Conciliul Vatican II constituie renaşterea tuturor umanismelor europene, o renaştere a cadavrelor. Pentru că de când Dumnezeul-om Hristos este prezent în lumea pământească, orice umanism este un cadavru. Toate umanismule seamănă, mai mult sau mai puţin, cu nişte utopii criminale pentru că, în numele omului, ele ucid în diferite chipuri şi nimicesc pe om ca fiinţă psiho-fizică. / Despărţit de Dumnezeul-om, orice umanism se transformă treptat în nihilism. (p. 165-166)

Infailibilitatea este o calitate divino-umană naturală şi o funcţie divino-umană a Bisericii, ca Trup divino-uman al lui Hristos. Prin dogma despre infailibilitatea papei, papa a fost declarat Biserică şi papa-om a luat locul Dumnezeului-om. Dogma aceasta este o panerezie, este erezia ereziilor, o revoltă fără precedent împotriva Dumnezeului-om Hristos. (p. 167)

Toate în Biserică sunt divino-umane şi treimice. Prin Dumnezeul-om toate sunt de-a pururi conduse spre Dumnezeirea Treimică. (p. 182) / În afară de Biserică nu există nici adevărată comunitate, nici adevărate persoane. (p. 189) / În afara Bisericii, omul nu este altceva decât o formă de om, mai degrabă o umbră de om, o fantasmă, un vis şi un robot. El se simte fără conţinut, gol şi pustiu. (p. 201) /

Evanghelia este predania lui Dumnezeu în toată amploarea ei. Evanghelia scrisă se completează cu Evanghelia nescrisă a Bisericii şi se tâlcuieşte prin energia harului Sfântului Duh, Care locuieşte în Biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: E tradiţie, nu căuta nimic mai mult (PG 62, 488). (p. 208)

Psa. Gianina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.