A citi de pe cioburi

cioburi.jpg

Pe cine mai interesază cioburile, resturile unei vieţi care cu greu mai poate fi unificată la loc? Nu pe multă lume. Oamenii iau lucrurile aşa cum sunt: întregul de întreg şi cioburile drept cioburi. Uneori, nici cioburile vieţii lor proprii nu le mai strâng, le lasă să zacă. De lehamite. Nu vorbesc de prefacere, de muncă, de schimbare sau transfigurare, de punere la loc a celor ce s-au dizlocat la un moment dat.

E mai uşor să constaţi şi să laşi faptele să fie aşa. Dar oare, cât de uşor? Dacă o parte a trupului suferă sau e strivită, durerile sunt atroce şi omul face orice să strângă membrele trupului său la un loc, să-l facă să fie cât mai identic cu ceea ce fusese înainte. Mă întreb dacă durerile sufletului nu sunt mult mai atroce, dacă o conştiinţă făcută fărâme nu doare tot la fel (sau mai mult) ca un trup peste care a trecut un camion şi i-a strivit mâinile sau picioarele.

Probabil că e nevoie de multă morfină a patimilor ca să stingă urletele conştiinţei unei persoane care a iubit şi a trădat de multe ori, care a trecut peste cadavre ca să ajungă în postul care trebuie, care se uită în ochii celor pe care îi înşeală, care depăşeşte cu serenitate pe oamenii care ar merita locul pe care îl ocupă ea. E greu să fii victimă în lumea asta, dar e cumplit de greu să fii călău.

Despre cei care-şi doresc totuşi postul din urmă sau care îl deţin deja cu mândrie, nu mă gândesc decât ce infern trebuie să fie fericirea lor. Alteori mă gândesc că unii urcă pe ne-simţite treptele spre această demnitate, prin faptul de a-şi dori cu ardoare să parvină sau să posede lucrurile care le iau ochii… încât nu mai au timp să vadă peste cine au călcat, pe cine au lezat, pe cine au lăsat să moară. E un alt fel de urcare în autobuz sau în tramvai, un alt fel de a circula, pe strada vieţii, în care nu-ţi mai pasă dacă mai e cineva care merge alături de tine.

E un mare dar pe care Dumnezeu îl dă victimelor, să fie victime. Cine îşi dă seama, mulţumeşte cu recunoştinţă. E greu să-ţi dai seama, ca să mulţumeşti, când eşti în focul ispitelor, al durerilor şi al nedreptăţilor, dar dacă Dumnezeu te luminează ca să vezi sensul întâmplărilor vieţii, valoarea lor adâncă în veşnicie, atunci te bucuri şi nu ai cuvinte ca să exprimi ce simţi, ca să mulţumeşti îndeajuns.

Dar mai greu e pentru cel care a început să umble pe cadavre ca pe bulevard, să vadă că viaţa lui a ajuns cioburi, că inima lui e zdrenţe. Şi să lupte cu călăul care a devenit, cu nesimţirea şi nepăsarea din sine, cât şi cu intransigenţa credinţei în invariabil, a celor din jur. Cu lucrurile care sunt aşa cum sunt şi stau aşa cum stau.

Şi totuşi, omul postmodern îşi mai dă şanse la 70 de ani, să mai fie ca la 20, prin metode şi intervenţii costisitoare şi traumatizante. Dar arar îşi oferă aceleaşi şanse mari, ca să redevină un spirit tânăr şi curajos, o minte nevinovată. Inciziile pe conştiinţă şi chirurgia plastică a Bisericii, aplicată sufletului bătrân de păcate, sunt cele care ar mai putea să reconstruiască omul fragmentat de iluzii deşarte. Doar că o viaţă de libertinaj recuză traumele duhului, care să producă o adevărată revitalizare interioară.

Omul e oglinda în care se vede Dumnezeu, se văd trăsăturile Părintelui, ale Făcătorului. Dacă nu-L mai reflectă pe Dumnezeu, omul se face ţăndări, se des-figurează. În cioburi mai rezidă încă amintiri dintr-un Rai pierdut, dar dacă le lipseşte unitatea, dacă nimeni nu se apleacă să le strângă, să le recondiţioneze, până la urmă şi aceste ultime oglinzi ale chipului dumnezeiesc din om, se întunecă… Dacă ar sta să contemple aminirea unei frumuseţi pierdute, cu multă durere de inimă, omul acesta, strivit de multe evenimente, şi-ar recăpăta nostalgia întregului, dorul după reîntregirea sinelui.

Psa. Gianina.

Muzeele unei postmodernităţi capricioase, teribiliste şi obscene

esti-un-papagal.jpg

Bogdan Boga ne oferă într-un articol concis o trecere în revistă a unora dintre cele mai extremiste şi particulare muzee contemporane. Căutând posibile siteuri de prezentare ale muzeelor indicate de către autorul român am găsit următoarele date:

Muzeul penisului din Islanda.

Muzeul veceurilor din New Delhi, India.

Un articol despre Muzeul contracepţiei din Viena, Austria.

Un articol de prezentare, însoţit de fotografii, a Muzeului chiloţilor din Opatowek, Polonia.

Muzeul menstruaţiei şi al sănătăţii femeii

Muzeul pantofilor din Toronto, Canada.

Despre Muzeul nucilor de la Connecticut College.

Muzeul vrăjitoriei din Boscastle.

Muzeul sexului din Amsterdam, Olanda.

Muzeul torturii medievale din San Gimignano, Italia.

Suntem trăitorii unei epoci în care se etalează mărunţişul, scabrosul, urâtul în defavoarea a ceea ce e pozitiv şi frumos în această lume şi în istoria noastră. Pe de o parte avem nevoie de evidenţe despre trecut – nimeni nu e împotrivă – însă în acelaşi timp munca de cercetare şi de inventariere pe care o depun aceste muzee se înscrie în ideologia postmodernă, care ridiculizează tot ceea ce e definitoriu pentru noi sau a fost.

Noi suspectăm o astfel de muncă nu de amatorism ci de intenţia de ducere în derizoriu a istoriei noastre. Ne aplecăm prea mult asupra fragmentarului, ne dedicăm numai asupra unor subiecte de cercetare, mereu adiacente, lăturalnice, fără a mai avea dorinţa să le conexăm la întreg, să le integrăm într-o viziune de ansamblu. Se prezintă date, obiecte, informaţii fără un scop educativ, fără scop etic şi asta produce o atracţie senzaţionalistă spre munca de cercetare.

Este evident faptul că tematica fiecărui muzeu prezentat anterior este o ofertă indusă publicului, este o ofertă pentru un segment de public redus şi că nu există o cerere reală pentru aşa ceva. Însă, ceea ce se urmăreşte, credem noi, e formarea unui viitor public excentric, a unui viitor public care să caute numai trivialul, numai anumite lucruri în mod obsesiv şi care va trăi o dezordine axiologică puternică.

Ca oameni ispitiţi de păcat, bineînţeles, fiecare dintre noi am dori să ştim anumite intimităţi, lucruri ascunse, nespuse din viaţa altora şi din istorie. Însă exploatarea nespusului, darea în vileag a intimităţii, instituţionalizarea scabrosului nu face decât să ne împingă spre o pronunţată confuzie interioară, atâta timp cât nu vom mai şti să distingem sau ne va fi foarte greu să o facem, între ceea ce mai e permis să faci şi ce nu mai e permis, dacă nu mai avem pur şi simplu intimitate proprie.

La o primă vedere toate aceste tipuri de prezentare a realităţii ni se par valabile. Însă, când vine vorba să constatăm ce pierdem în urma tuturor acestor încercări de fărâmiţare ale normalităţii, ajungem să constatăm că îndrăznelile noastre în materie de sinceritate pătimaşă ne fac să nu mai locuim în noi ci în afara noastră cu totul, prinşi în imagini, fantasme şi incertitudini.

Da, atenţia noastră ar trebui să fie îndreptată spre ceea ce ne schimbă în mod continuu existenţa. Trebuie să fim atenţi, foarte atenţi la mijloacele de informare şi de sugestionare ale noastre, care ne duc spre periferii şi nu ne lasă să ne canalizăm asupra subiectelor importante din viaţa noastră de creştini ortodocşi. Noi trebuie să discernem cele ce se întâmplă cu noi şi cu lumea în care trăim, însă nu trebuie să ne pierdem în cercetările noastre, în înţelegerile noastre vizavi de realitatea ce ne înconjoară. Trebuie să fim ai momentului fără a deveni oameni ai extremelor, ci foarte înrădăcinaţi în modul de a privi lumea al Bisericii Ortodoxe, în acest mod eclesial care simte şi trăieşte echilibrat.

Pr. Dorin.