Săptămâna Albă, care ne vesteşte Sfântul Post cel Mare

colt-de-rai.jpg

Amintim din cântările Triodului, ale acestei săptămâni pregătitoare:

Lăcomind ne-am supus goliciunii celei dintâi, biruiţi fiind de gustarea cea amară, şi de la Dumnezeu ne-am lepădat. Ci să ne întoarcem la pocăinţă, şi să ne curăţim simţirile asupra cărora este războiul, făcând începerea postului; cu nădejdea darului inimile întărindu-ne, iar nu cu mâncările, întru care cei ce au umblat nu s-au folosit. Şi în acest chip vom mânca Mielul lui Dumnezeu, în sfânta şi purtătoarea de lumină noapte a Învierii, pe Cel ce S-a adus junghiere pentru noi şi S-a împărtăşit pe Sine ucenicilor la Cina cea de taină; Care risipeşte întunericul necunoştinţei cu lumina Învierii Sale.

Apropiatu-s-a această întru tot cinstită săptămână de acum, mai înainte curăţitoare, vestindu-ne primăvara sfântului Post, care luminează trupurile şi sufletele tuturor.

Iată vremea pocăinţei, început este acesta de înainte-prăznuire a Postului. Scoală, suflete al meu, cu căldură; împacă-te cu Făcătorul de bine Dumnezeu, ca să scapi de acea judecată dreaptă şi înfricoşătoare cu adevărat.

Strălucitu-ne-au nouă luminat ca nişte zori razele pocăinţei, adică îninte-intrările înfrânării.

De întunericul cel mai din afară izbăveşte-mă, Hristoase, cu mulţimea milei Tale, ca un îndurat.

Scoate-mă din foc şi de la viermele cel neadormit, Mântuitorule, cu nevoinţa pocăinţei curăţindu-mă.

Răsărit-a primăvara Postului şi floarea pocăinţei. Deci să ne curăţim pe noi, fraţilor, de toată întinăciunea, şi Dătătorului de lumină cântând să-I zicem: Slavă Ţie, Unule, iubitorule de oameni.

Aşa şi în multe feluri, punându-ne înainte modelul Sfinţilor Adam şi Eva, care s-au pocăit, Enoh, care a fost mutat de pe pământ la nestricăciune, Avraam, care a primit pe Preasfânta Treime, Moise, care a văzut pe Dumnezeu, Ilie, care a fost ridicat la cer în car de foc, David, Iov, Iona, Daniel şi al tuturor Sfinţilor Proroci şi Drepţi, precum şi pe al Sfinţilor Apostoli şi Mucenici, aceste dumnezeieşti cîntări din Triod ne învaţă chipul pocăinţei şi al vieţuirii curate şi ne pun înainte darurile şi răsplătirile lui Dumnezeu, pe care le-au văzut încă din viaţa aceasta şi le vor vedea veşnic cei ce Îl iubesc pe El.

Această săptămână este numită uşă a pocăinţei şi a Postului Mare. Sfintele cântări şi rugăciuni ne vorbesc despre Crucea, moartea şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cât şi despre slăvita a doua Lui venire şi Judecata care va să fie, pentru ca atât prin măreţia răsplătirilor, dar şi prin înfricoşătoarele pedepse ale Iadului şi focului nestins, ale viermelui neadormit, să ne facă să ne venim în simţiri şi să părăsim voia şi poftele noastre egoiste.

Psa. Gianina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *