Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [9, podcast]

Găsiţi aici fila audio.

Din cuprinsul podcastului:

Discernerea Sfinţilor în ceea ce priveşte visele; demonii ne prezic multe lucruri adevărate în vis pentru ca mai apoi să ne inducă un gând demonic sau mai multe, pe care să le credem adevărate şi ele să fie însăşi obiectul înşelării noastre demonice; credinţele deşarte sau ideile demonice strică vieţuirea duhovnicească de mai înainte; cei păcătoşi, care se înmormântează în Biserică, nu au niciun câştig din acest lucru, ci dimpotrivă sunt pedepsiţi din cauza acestui fapt; dale de marmură în Biserică; episcopul moare din cauza celui păcătos îngropat în Biserică; Bisericile au hram, poartă numele Sfântului/Sfinţilor cărora le sunt închinate; despre chinurile celor păcătoşi; preotul se întâlneşte la baia termală cu sufletul unui om mort; pomenirea la Sfânta Liturghie a celor adormiţi; viaţa monahală şi iubirea de bani; pedeapsa pentru neascultare; Sfânta Liturghie slujită în fiecare zi; scoaterea din Iad prin pomenirea la Sfânta Liturghie; ajutor în necazuri prin pomenirea celor vii la Sfânta Liturghie; iertarea aproapelui…finalul cărţii.

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [8, podcast]

Găsiţi aici fila audio.

Din cuprins:

Despre păcate; despre Sfântul diacon Pascasius; neascultarea şi veşnicia; sufletul Sfântului Pascasius slujind la terme drept pedeapsă pentru neascultarea sa; primim curăţire de păcate după moarte dacă murim ca nişte oameni credincioşi; vedeniile şi eshatonul; unul singur e focul Gheenei dar păcătoşii sunt pedepsiţi după măsura păcatelor lor; pedeapsa veşnică şi fericirea veşnică; citirea Scripturii ca mijloc de pocăinţă; iertarea păcatelor şi temerea celui Sfânt; Sfintele Moaşte bine mirositoare; vindecare minunată; împotriva ghicitului şi a horoscoapelor; despre vise şi contemplaţii…

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [7, podcast]

Găsiţi aici fila audio.

Din cuprinsul podcastului:

Milostenia care zideşte locaşul nostru ceresc; cum e trăită patima desfrânării, cea urât mirositoare, în Iad; pedeapsa homosexualităţii în cadrul cărţii Facerea, adică în pedepsirea cetăţilor Sodoma şi Gomora; vedeniile sunt spre folosul celor credincioşi; pedeapsa neascultării; cum iese sufletul din om; diavolul vine să înghită pe cel păcătos pe patul morţii; facerea semnului Sfintei Cruci; rugăciunea alungă pe demoni; nevoinţa monahală…

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [6, podcast]

Din podcast:

Cel care păcătuieşte cu fina sa…e pedepsit groaznic; Sfinţii se recunosc între ei în lumea de dincolo şi la fel şi păcătoşii; doi călugări Sfinţi mor în acelaşi timp şi unul îl vede pe celălalt murind; pedepsele Iadului; bunăvoinţa lui Dumnezeu faţă de cei care mor şi pe care El îi readuce la viaţă; viaţa de după moarte; curăţia Sfinţilor…

Găsiţi aici fila audio.

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [5, podcast]

Din cuprinsul podcastului:

Ce se întâmplă în clipa morţii; experienţă şi cunoaştere duhovnicească; Sfinţii contemporani Sfântului Grigorie cel Mare; darul vorbirii în limbi în secolele 6-7 d. Hr.; când a murit Sfântul a încetat ploaia; Sfinte Moaşte bine mirositoare în a patra zi după adormire; cunoaşterea Sfinţilor şi a celor din Iad; ce a văzut în Iad…

Găsiţi aici fila audio.

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [4, podcast]

Din cuprinsul podcastului:

Despre venirea Domnului la adormirea Sfinţilor; despre spălarea celor adormiţi; despre venirea demonilor la cei păcătoşi în preajma morţii; s-a produs cutremur de pământ la adormirea Sfântului Soranus; despre învierea morţilor şi trupurile transfigurate ale Sfinţilor…

Găsiţi aici fila audio.

Pr. Dorin.

1 2