Download this episode (8 min)

Din cuprins:

Despre vederea dumnezeiască; mucenicia fără sânge a nevoinţei duhovniceşti; răbdarea de suferinţe pentru Domnul nostru Iisus Hristos; despre Patimile Domnului; despre inima compătimitoare; explicaţie despre Patimile Domnului, pătimiri şi patimile omeneşti…

Pr. Dorin.

Did you like this? Share it: