Plotini phil. Platonici, De rebus philosophicis libri LIIII in enneades sex distributi, ediția din 1559, a lui Marsilius Ficinus

Did you like this? Share it: