Crucea familiei Urzică: o cruce specială, cu însemne ortodoxe tradiţionale

Se observă puternica încredere în înviere a acestei familii şi cele două simboluri folosite. Dacă literele greceşti ΧΡ [ Hristos], incluse în cerc, spun că Hristos întrupat e Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om pentru noi şi pentru a noastră mântuire, simbolul acela cu nouă braţe ne induce ideea de interdependenţă între toţi fiii lui Dumnezeu.

Nu poţi să fii al lui Hristos decât…împreună cu alţii, cu toţi. Şi nu poţi să fii al lui Hristos dacă nu cinsteşti crucea şi învierea Sa din morţi, prin care, fiecare dintre noi, vom învia în ziua cea de apoi, plini de lumină dumnezeiască sau goliţi de aceasta.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.