„Trecerea la cele veşnice” exprimă credinţa că sufletul nu se stinge odată cu moartea, că el nu moare şi că se sălăşluieşte în Împărăţia lui Dumnezeu dacă omul a fost drept şi sfânt şi că, în completitudinea sa, omul, după învierea sa din morţi, va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Adică omul a trăit ceva timp, foarte puţin pe pământ. Însă, odată cu moartea…începe existenţa lui veşnică.

Pr. Dorin

Did you like this? Share it: