pr-staniloae-2.jpg

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a, Bucureşti, 1996.

2. Dogmele ca expresie doctrinară a planului de mântuire revelat şi realizat de Dumnezeu în Hristos şi extins şi fructificat prin Biserică

a) Dogmele ca adevăruri revelate ale credinţei mântuitoare.

b) Dogmele, păstrate, propovăduite, aplicate sau fructificate, explicate şi definite de [către] Biserică.

c) Dogmele sunt necesare pentru mântuire.

d) Dogmele, expresii ale planului de mântuire şi îndumnezeire a omului în Iisus Hristos.

p. 52-54

Live

Download this episode (58 min)

p. 54-57

Live

Download this episode (44 min)

Pr. Dorin Picioruş

Did you like this? Share it: