Care a fost eşantionul de intervievaţi de a rezultat …până la 5000 de lei?! Poate că erau…bogătani travestiţi, că pe unde mergem noi se moare pe stradă de cald de la 8 la 20, pentru 20-30 de lei.

Pr. Dorin

Did you like this? Share it: