Pentru cadrele didactice din învăţământul de stat românesc

Aici e pagina sursă.

Personal >Perfectionare

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a Graficul solutionarii cerilor cadrelor didactice titulare/suplinitoare de pensionare/mentinere in activitatea cu statutul de cadru didctic titular in anul scolar 2008/2009
a
a
a Regulament al concursurilor scolare pentru elevii de clasa a IV-a la limba si literatura romana si matematica
a Graficul desfasurarii actiunilor pentru acordarea salariului de merit in anul 2008
a Fisa de evaluare pentru acordarea salariului de merit in anul 2008
a Graficul Desfasurarii Sedintei publice din 20 septembrie
a Graficul Desfasurarii Sedintelor publice pe discipline.
a Graficul desfasurarii concursului din data de 5- 6 septembrie 2007
a Graficul consfatuirilor cadrelor didactice din Municipiul Bucuresti .
a Lista candidatilor participanti la suplinire in sedinta publica.
a Lista posturilor pentru suplinire – reactualizata in 28.08.2007.
a Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific.
a Lista privind suplimentarile de locuri pentru gradatiile de merit in anul 2007 conform Legii nr.108/2007.
a Planul de scolarizare 2007-2008
a Lista cadrelor didactice care au solicitat detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2007-2008.
a Graficul probelor practice in vederea pretransferarii si restrangerii de activitate.
a Cadrele didactice participante la probele practice in vederea pretransferarii si restrangerii de activitate
a Ierarhia cadrelor didactice participante la pretransfer si restrangere de activitate.
a Unitati de invatamant din Municipiul Bucuresti care califica in domeniul auto.
a Graficul desfasurarii sedintei publice de pretransfer si transfer prin restrangere de activitate.
a Lista cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate incepand cu data de 01.09.2007
a Planificarea Inspectiei Rodis – Semestrul II – 2006-2007
a Lista posturilor vacante / rezervate complete / incomplete pentru anul scolar 2007-2008
a Concurs Posturi Conducere 23 aprilie – 23 mai 2007 (Anunt + lista de posturi + cerere tip + bibliografii, metodologie si fisa postului)
a Modele de cereri (transfer, pretransfer, inscrieri concursuri, detasare, incadrare, numiri, etc…)
a Lista rezultatelor concursului pentru acordarea gradatiilor de merit 2007 (personalul didactic de predare/conducere si personal didactic auxiliar) – DUPA CONTESTATII !!!
a Lista rezultatelor concursului pentru acordarea gradatiilor de merit 2007 (personalul didactic de predare/conducere si personal didactic auxiliar)
a Planuri cadru si Planuri de invatamant in vigoare pentru 2007-2008
a Plan de activitati privind organizarea si desfasurarea examenului de Teste Nationale.
a Machetele de lucru si de raportare privind constituirea catedrelor, incadrarea personalului didactic titular si vacantarea posturilor / catedrelor pentru anul scolar 2007-2008.
a Graficul Olimpiadelor – Faza pe municipiul Bucuresti
a Inspectia scolara – semestrul I / an scolar 2006-2007
a Grila gradatii merit vocational Directori
a

Grila gradatii merit vocational Profesori

a

Proiecte si programe din 2002 – pana in prezent (pt. gradatie)

a Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C. nr. 5669/15.11.2006.
a Mişcarea personalului didactic
Fisa de evaluare salariu de merit directori si inspectori 2007
Fisa de evaluare salariu de merit consilieri si coordonatori 2007
Graficul de monitorizare si control – semestrul I – an scolar 2006-2007
a Graficul de monitorizare si control – semestrul II – an scolar 2006-2007
a Consfatuiri cadre didactice
Concurs Testare pentru ocuparea posturilor de profesor / profesor suplinitor, calificat/necalificat
a Perfectionarea personalului didactic
Pretransfer si restrangere de activitate

a Calendarul miscarii personalului didactic pentru anul scolar 2006-2007

a Calendarul miscarii personalului didactic de predare/instruire practica din invatamantul preuniversitar – prezentare PowerPoint.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *