Un dor fără saţiu [2]

Partea 1 [ 10. 00 minute]

Partea a 2-a [ 10. 00 minute]

Partea a 3-a [ 10. 00 minute ]

Partea a 4-a [ 9. 59 minute]

Partea a 5-a [ 5. 21 minute]

Despre iubirea dumnezeiască

1 Cor. 13, 1-8, cf. GNT, traducerea noastră:

1. Dacă aş vorbi [toate] limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar dragoste nu am, m-am făcut aramă sunătoare şi chimval* zăngănitor.

2. Şi dacă aş avea prorocia şi aş cunoaşte toate tainele şi toată înţelepciunea şi dacă aş avea toată credinţa încât [ să pot] mişca şi munţii [ din locul lor], dar dragoste nu am, nimic nu sunt.

3. Dacă mi-aş împărţi toate agoniselile mele şi dacă mi-aş da [ şi] trupul meu ca să fiu slăvit**, dar dragoste nu am, la nimic nu-mi foloseşte.

4. Dragostea mult îndură, dragostea este binevoitoare/milostivă, [ ea] nu e geloasă, [dragostea] nu se făleşte/ nu se laudă pe sine, nu este arogantă.

5. Nu se poartă cu necuviinţă, nu caută pe ale sale, nu se aprinde de mânie/ nu este iritabilă, nu gândeşte/raţionează răul.

6. Nu se bucură de nedreptate, dar se bucură de adevăr.

7. Pe toate le îndură, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le suportă.

8. Dragostea nu cade niciodată”…

_____________________________

* Chimvalul este un vechi instrument muzical compus din două talere de aramă care sunt lovite unul de altul. O altă formă a cuvântului e acela de cimbal. Îl avem în cadrul orchestrelor simfonice ca instrumentul talgere.

**Ediţia scripturală de faţă respectă anumite manuscrise vechi ale Noului Testament, unde nu apărea, ca în ediţiile curente, ideea de ardere a trupului, ci pe aceea de eroism într-o luptă, de moartea eroică în timpul unei bătălii. Tocmai de aceea, chiar dacă aş muri într-o luptă, în mod eroic, luptând pentru un crez anume…şi nu am dragoste…eu, personal, nu am niciun folos de pe urma acestei morţi, chiar dacă, post-mortem sunt elogiat ca erou naţional.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.