Predica duminicii a 11-a după Rusalii [Pilda datornicului neiertător, Mt. 18, 23-35; 2008]

[viddler id=a58531a3&w=437&h=370]

Mt. 18, 23-35

Traducerea noastră, cf. GNT:

23. Din această cauză s-a asemănat Împărăţia Cerurilor cu un om împărat, care a dorit să se socotească în cuvânt cu slujitorii săi.

24. Şi începând el să se socotească [cu ei], i-au adus lui un datornic [care îi era dator cu] 10. 000 de talanţi.

25. Dar neavând el să plătească, domnul a poruncit să-l vândă [ pe el] şi pe femeia şi copiii lui, şi toate câte are, ca să-şi plătească [datoria].

26. Atunci, căzând slujitorul [şi] închinându-i-se lui i-a zis: „Fii îndelung-răbdător cu mine şi îţi voi restitui toate ţie!”.

27. Şi milostivindu-se domnul de slujitorul acesta l-a iertat pe el şi i-a iertat datoria lui.

28. Dar ieşind slujitorul acesta a găsit pe unul dintre cei care-i slujeau lui, care îi era dator 100 de dinari şi înhăţându-l pe el îl sugruma zicând: „Plăteşte-mi tot ceea ce îmi eşti dator!”.

29. Atunci, căzând sluga lui se ruga lui zicând: „Fii îndelung-răbdător cu mine şi îţi voi restitui ţie!”.

30. Dar el nu a dorit [aceasta], ci luându-l, l-a aruncat pe el în puşcărie, până-i va restitui toată datoria.

31. Atunci, văzând împreună-slujitorii cu el cele petrecute s-au îndurerat foarte [mult] şi au venit de au spus domnului lor toate cele întâmplate.

32. Atunci, chemându-l pe el domnul lui, i-a zis acestuia: „Slujitor rău, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, când m-ai rugat.

33. Nu trebuia şi tu să ierţi pe cel împreună-slujitor cu tine, după cum şi eu te-am iertat?”.

34. Şi mâniindu-se domnul lui l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce îşi va plăti toată datoria.

35. Astfel şi Tatăl Meu din ceruri vă va face vouă, dacă nu iertaţi fiecare fratelui său din inimile voastre.

Pr. Dorin

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *