Traducerea noastră cf. LXX

Deut. 16, 6:

„Ci numai în locul acela pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tău, ca acolo să fie chemat numele Lui vei jertfi Paştile, seara, înainte, de apusul soarelui, în timpul în care ai ieşit din Egipt”.

Preînchipuirea devine realitate:

GNT, traducerea noastră, Mt. 27, 45:

„Iar de la ceasul al şaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al noulea”.

Pr. Dorin

Did you like this? Share it: