Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, ediţie îngrijită şi note de Magda Ursache şi Petru Ursache, prefaţă de Petru Ursache, Ed. Timpul, Iaşi, 1996, 237 p.

Podcastul de faţă cuprinde note de lectură la carte, adică fragmente cuprinse între p. 28-55.

Live

Download this episode (46 min)

Pr. Dorin

Did you like this? Share it: