Aici e pagina de pornire.

Ediţii critice ale Noului Testament în limbile:

greacă

latină

galică

engleză

franceză

italiană

spaniolă

germană.

****

Pr. Dorin

Did you like this? Share it: