Sfinţii Vechiului Testament potrivit Sinaxarului Duminicii dinaintea Naşterii Domnului sau a Sfinţilor Părinţi

Pe 17. 12. 2000 consultam Mineiul lunii decembrie şi îmi notam pe o filă A4 numele tuturor Sfinţilor Vechiului Testament pomeniţi în Duminica Sfinţilor Părinţi, adică în duminica premergătoare praznicului preaslăvit al Naşterii Domnului. Şi, iată, potrivit Tradiţiei Bisericii Ortodoxe, care sunt numele acestor Sfinţi vechitestamentari prăznuiţi atunci de către Biserica noastră:

Sfinţii protopărinţi ai neamului omenesc: Adam şi Eva

*

Drepţii

Abel

Set

Enos

Cainan

Maleleil

Iared

Enoh

Matusalem

Lameh

Noe

Sem

Iafet

Arfaxad

Cainan, fiul lui Arfaxad

Şelah, fiul lui Cainan

Eber, fiul lui Şelah

Peleg, fiul lui Eber

Ragav, fiul lui Peleg

Serug, fiul lui Ragav

Nahor

Terah

*

Drept Patriarh: Avraam

*

Patriarhii

Isaac

Iacob / Iacov

Ruben

Simeon

Levi

Iuda, din care Se naşte Hristos

Zabulon = pe ţărmul mării

Isahar = cel care lucrează pământul

Dan, din care apar Judecătorii

Gad = a cărui seminţie este furată sau fură

Aşer = seminţie bogată, cu recolte bogate pe ogoare

Neftali = a cărui seminţie este numeroasă

Iosif = a cărui seminţie este slăvită şi vestită

Veniamin = a cărui seminţie din sălbatică a ajuns una blândă

Sfinţii

Fares şi Zara, gemenii patriarhului

Esrom

Aram

Aminadav

Naason

Salmon

Booz

Obed

Iesei

Împăraţii

David

Solomon

Roboam

Abia

Asa

Iosafat

Ioram

Ozia

Ionatan, fiul lui Ozia

Ahaz

Iezechia

Manasi

Amon

Iosia

Iehonia

*

Sfinţii

Salatiel

Zorobabel

Abiud

Eliachim

Azor

Sadoc

Ahim

Eliud

Eleazar

Natan

Iacob, fiul lui Natan

Iosif, logofnicul Prea Curatei

*

Drepţii

Melchisedec

Iov

*

Prorocii

Moise

Or

Aaron arhiereul

Iisus, fiul lui Navi

Samuel

Natan

Daniel

Cei trei tineri care au mărturisit în Babilon

*

Dreptele

Sarra

Reveca / Rebeca

Lia

Rahila

Asineta

Mariam

Debora

Rut

Saraftia, la care a fost trimis Sfântul Ilie

Sumanitida, care a găzduit pe Sfântul Elisei

Iudita

Estera

Ana, mama Prorocului Samuel

Suzana

*

Aceşti sfinţi sunt pomeniţi nominal în Sinaxarul amintit la început, dar, după cum se observă lipsesc din el mulţi sfinţi proroci, majoritatea scriitorilor cărţilor profetice vechitestamentare, care nu sunt nicidecum excluşi din rândul sfinţilor Vechiului Testmament.

Ce înţelegem citind Sinaxarul? Că nu ne ştim Sfinţii sau că Sfânta Tradiţie cinsteşte pe unii sfinţi împăraţi, care în Scriptură apar ca mari păcătoşi, dar unde nu este cuprinsă şi întoarcerea lor la pocăinţă şi sfinţirea lor. Pentru a înţelege adevărul vieţii lor trebuie să cunoaştem vieţile acestora păstrate de către Biserică şi care fac parte din Tradiţia Bisericii.

Ar fi trebuit, credem noi, ca sinaxarul să indice sursele după care a fost compus. Însă în Minei nu se spune nimic despre aşa ceva. Fără îndoială însă că cei care l-au scris de-a lungul istoriei s-au bazat pe surse certe.

Credem că în ceea ce priveşte agheologia vechitestamentară, noi, ortodocşii români, avem multe necunoscute şi că, la nivel panortodox ar trebui să cercetăm cu atenţie sursele Tradiţiei atât cu privire la vieţile sfinţilor autori ai VT, cât şi asupra modului cum au redactat cărţile sfinte ale Scripturii.

Pr. Dorin

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *