Când toate lucrurile au sens e pentru că există oameni care întrupează sensurile

*

Însemnări din octombrie 1999.

*

Despre Sfântul Vasile cel Mare, PS Vasile Coman, episcopul Oradiei, spunea că a fost ” o fire meditativă şi [ care nu] făcea nimic la întâmplare”.

*

Sfântul Vasile cel Mare: „Ştim ceea ce trebuie să facem pentru binele aproapelui”. Ştim… dar nu facem ceea ce odihneşte pe aproapele nostru, ceea ce îl ajută, ceea ce îl salvează. / „Dacă dispar duşmanii, ne considerăm noi înşine duşmani întreolaltă”. Aceasta e drama credincioşilor Bisericii de 2000 de ani! Când ne lasă duşmanii din afară, ne sfâşiem unii pe alţii, ne torturăm psihic şi fizic.

„Unele Biserici se izbesc de stâncile ereticilor…Bisericile sunt covârşite de o întunecime foarte neagră şi tristă, deoarece luminile lumii [ adică ierarhia Bisericii n. n.], puse de Dumnezeu să lumineze sufletele, au fost surghiunite”, persecutate. Şi aceasta e atmosfera Bisericii în secolul al 4-lea d. Hr., atmosferă care s-a repetat de-a lungul secolelor.

„Nu ne desparte nimic pe unii de alţii, fraţilor, decât dacă o facem înadins noi înşine”. Şi, de multe ori vedem asta în istorie, din motive puerile sau din dorinţa de putere, certurile şi ereziile apar din senin. / „Când la toate acestea se adaugă şi o femeie iubitoare de lux, risipa nu cunoaşte margini. Căci o astfel de femeie va căuta să prindă gustul soţului prin plăceri şi cheltuieli superflue”. /

„Femeile iubitoare de aur se lasă încătuşate, numai lanţul să fie de aur”. Şi acum, fiind moda cu multe lanţuri de aur pe tine, eşti un fel de experiment Coperffield , un trup încătuşat din toate părţile. / „Viaţa lor ar părea de nesuferit, [ a femeilor, fără dusul la cumpărături n.n.] dacă nu s-ar ocupa de cheltuieli superflue”, nefolositoare. /

„Acela e sărac, care are multe nevoi: dorinţa nesăbuită vă face să aveţi multe nevoi”. Şi când Sfântul Vasile se referă la multe nevoi, se referă la multe tabieturi, hobbyuri sau vicii care costă. Dacă fumezi, dacă îţi plac hainele scumpe şi dacă mai te duci şi la femei…deja trebuie să te apuci de furat ca să ai bani. Gusturile multe şi scumpe te fac să trepidezi toată ziua, să îţi storci creierii pe cine să furi sau pe cine să minţi ca să faci rost de bani.

„Ei nu se bucură atâta de bunurile pe care le posedă, cât mai ales se întristează pentru cele ce le lipsesc”. Şi astăzi e prezentă, mai mult decât oricând în fiinţa noastră, această…”traumă” continuă. Ne uităm la ultima maşină, la ultima cameră de luat vederi, la ultimul laptop, la ultima ambarcaţiune…pentru că ne-o dorim şi noi. Nu ne mulţumim cu ce avem. Nu ne bucurăm de ce avem …ci mereu suntem trişti că nu le avem pe toate sau pe…cele mai noi. Şi nebucurându-ne de ceea ce avem…nu avem nicio bucurie.

***

Latină: En causa [causam]! = Iată motivul/ cauza! * Ei mini! = Vai de mine! * Vac victis ! = Vai de cei învinşi!

cum = cu / apud = la / plus = mai mult / tantum = atât / quantum = cât / nimis = prea mult / paulum = puţin / satis = destul / multum = mult / parum = puţin

dimidium viae = jumătatea drumului / paulum morae = puţină întârziere / parum curae = puţină grijă

quid = ce / aliquid = ceva / nihil = nimic / nemo = nimeni

nihil certi = nimic sigur / durae buccae fuit = a fost rău de gură

sed = dar [ conj.] /Meministi mei? = Îţi aminteşti de mine? / scleris [ de unde scelerat n.n.] = crimă / furti = furt / pecuniae captae = luare de mită/ pecuniae publicae = delapidare / repetundarum = şantaj / perduellionis = înaltă trădare / proditionis = trădare / pecuniae = amendă / magni = mult, mare / maximi = foarte mare

plurimi = foarte mult / minoris = mai puţin / tanti = atât / pluris = mai mult / per magni = foarte mult / parvi = puţin / minimi = foarte puţin / quanti = cât / tantidem = chiar atât

interest = interesează / refert = importă / prodigus = risipitor [ de unde prodigios= care se risipeşte mult pentru alţii, în folosul altora, fapt pentru care este uluitor, extraordinar, uimitor ca om între oameni n.n.] / affinis = vecin [ de unde afinitate = faptul de a te potrivi cu cineva, de a avea lucruri sau calităţi comune. n.n.]

alienus, -a, -um = străin. De aici vine alienare = înstrăinare, diferenţiere profundă de alţii. / mens, mentis = minte, raţiune, judecată / astutia = viclenie/ benedico = eu binecuvintez/ Principiis obsta! = Împotriveşte-te de la început!

Quid tu mihi tristis es ? = De ce mi-eşti trist ?

*

În limba ebraică Zaharia = Dumnezeu Îşi aminteşte, pe când Maleahi = Îngerul lui Dumnezeu, pentru că Malahi = îngerul meu. De la pr. prof. dr. Emilian Corniţescu.

*

Cursul de Pedagogie, 14. 03. 2000. Idealul educaţiei instituţionale este format din intenţionalităţi şi aspiraţii pe termen lung. Este nevoie însă, în cadrul educaţiei, de funcţia de reglare a procesului de învăţământ, adică de feedbackurile elevilor şi ale studenţilor.

***

Latină : non ne = dacă nu/ qualis ultra = care din doi/ Colier vine de la collo = gât. Adică colierul este bijuteria care se pune la gât. În limbajul geamgiilor, adică al celor care se ocupă cu comercializarea şi punerea geamurilor, există un ornament de fier care se numeşte colier, şi vine tot de la ideea de gât, pentru că e de formă arcuită, ca gâtul care se îndoaie.

***

În limba ebraică : şir = cântare dar şi poezie / mizmor = muzică din instrument / kida sau melisa = cuvânt obscur / sefer tehilim = cartea laudelor. / şela este corelativul lui amin / zihrono livraha = să fie omenirea binecuvântată / toda raba = mulţumesc mult / letoda = spre mulţumire /

Haliluia / Aliluia! = Lăudaţi pe Domnul! Pr. prof. dr. Emilian Corniţescu: „moartea primeneşte”. Tot dumnealui: „lucrurile nobile înseamnă suferinţă„./

mişma = auz / lo şomim = nu se aude! / ani şomena = eu aud /Idem : „bucuria e specificul sărbătorii” / prier al nostru sau aprilie ne spunea părintele profesor vine de la peri er ebraic şi înseamnă = fructul luminii./ moznaim = balanţa / Ebed Iahve = Robul Domnului de la Isaia 53 / avadim haim = robi am fost

chen = aşa, în ebraica veche. În ebraica nouă, modernă, chen = da / lo = nu / mişha = ungere, consacrare / mepiş = om, bărbat făcut din pământ / adon = roşu / goim = neamurile / Neagoe, ne spunea părintele E. Corniţescu înseamnă = poporul cel nou.

mispar = număr / mihu ? = cine este el? / mihe emin = cine a crezut? / zera = sămânţă / meghila = cărţile de slujbă / ereţ = pământ, ţară / toar = chip / holi = boală, suferinţă /

Iov = cel duşmănit / Mişle şolomo = Cartea proverbelor / Ecclesiastul = adunare / Idem: „păcatele sunt băligarul, sunt gunoiul ” omului. /

***

28 . 03. 2000. Curs de Pedagogie. Cele 8 funcţii ale profesoratului: 1. să cultive atitudini favorabile învăţări; 2. să dezvolte capacităţile intelectuale ale cursanţilor; 3. să transmită informaţii; 4. să formeze habitudini şi deprinderi; 5. să faciliteze asimilarea unor deprinderi practice şi modele de acţiune; 6. să dezvolte capacităţile de transfer ale cursanţilor ; 7. să stimuleze creativitatea şi 8. să declanşeze rezonanţe afective pentru asimilarea ideilor.

***

Ioniţă Caloian = Ioniţă cel Frumos

***

Latină : Est modus in rebus = Este o măsură în toate. / exempli gratia = de exemplu / talis…qalis = aşa…cum / tantum …quatum = atât de mare…cât / eo…quo = cu atât…cu cât / tam…quam = atât de mare…cât / potius quam = mai degrabă decât / si = ca şi cum, ca şi când, pentru conjunctiv.

et nunc = şi acum / venter = stomac [ de unde ventriloc = vorbitor din stomac n. n. ] / divitias = bogăţie / hostis = duşmanul [ de unde ostilitate = duşmănie, aversiune, antipatie n.n.] / frater carissime = frate prea iubit / immo = dimpotrivă / qui ait = care zice / aut = sau / tamen = totuşi.

***

5. 04. 2000. Rafael, în ebraică = Dumnezeu vindecă. Părintele Emilian Corniţescu ne spunea că Ana înseamnă a răspunde, a umili, a muri. / Betania = casa smereniei, a umilinţei / Adam = pământ / meholali = cei care profanează mormintele / avon = greşeală. Apropo de asta există o firmă Avon, care se ocupă cu cosmeticele. / musar = pedeapsă / şalomenu = pace / Maşelomo ? = Ce faceţi dv. ? / ţone = cioban / iş = bărbat , dar iş, uş = a fi tare /

dereh = drum, călătorie, stradă / darcon = paşaport / teva = natură / tevah = jertfă / iaval = a lua, a conduce, a fi adus / Rahela = oaie / Ne spunea părintele profesor că miel înseamnă din Dumnezeu. Şi, adăuga : „cel mai bun miel e cel dobrogean”. / umimişpa = judecată

În limba ebraică dor = generaţie, ciclu, interval. Părintele Emilian crede că Dorohoi vine de la dorahoi = generaţia lui cea vie iar Dorna = neamul de sus. / tusiah = dialog / haim = viaţă.

Hava = Eva / cheper gheber = mormântul este femeia / aşi = bogat / mut = a muri. Părintele Emilian Corniţescu: „crucea nu e semn de distrugere, ci de înmulţire”. / hamas = răutate, faptă rea. De aici gruparea Hamas./ mala so ? = ce-ai făcut ? / mirma = viclenie / hafaţ = a dori.

***

Latină : nisi = dacă nu / dum, dum modo = numai să / sive introduce întotdeauna propoziţia condiţională. / ira Dei = mânia lui Dumnezeu / tura = tămâie / turba = mulţime. De aici şi turbare = plin de multe gânduri şi sentimente. / fluctus = valuri / litus = ţărm, litoral /

***

Greacă : κοιλια [ translit. chilia]= pântece. Dacă vei stai îndeosebi în pântecele chiliei sau al casei tale şi vei lucra cele duhovniceşti, te vei păzi nevătămat de dezolarea lumii. / γαρ [ translit. gar] = căci.

***

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.