Pentru că Sfântul Apostol Pavel va fi cinstit, prin sfintele sale moaşte, la Bucureşti [23 octombrie 2008]

Iubiţi fraţi întru Hristos,

Cu deosebită bucurie şi emoţie vom vizita România, ţara noastră prietenă, şi cucernicul popor român, cu binecuvântarea Preafericirii Sale, a Preafericitului Patriarh Daniel al României, răspunzând invitaţiei şi aducând din Biserica Apostolică a Veriei, Sfintele Moaşte ale Corifeului Celui dintâi dintre Apostoli şi ale Apostolului Neamurilor, ale cerescului Pavel, atât petru închinare şi binecuvântare pentru toţi credincioşii, cât şi spre încredinţare a dragostei noastre frăţeşti în Domnul, cea care, cu legături indestructibile, uneşte cele două Biserici ale noastre.

Dealtfel, Sfinţii, au fost dintotdeauna şi sunt până astăzi veriga de legătură între credincioşi. Astfel, Biserica noastră Ortodoxă a Răsăritului este Biserica Sfinţilor, ale căror sfinte moaşte, izvorâtoare de har împărtăţesc lumii întregi Harul Cel Dumnezeiesc şi dovedesc adevărul sfintei noastre credinţe.

Şi dacă acest lucru este valabil pentru toţi Sfinţii Bisericii noastre fără deosebire, cu atât mai mult pentru cel mai mare între Apostoli, pentru cel dintâi Corifeu, pentru cel pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl numeşte «gură a lui Hristos», cel ce nu numai în viaţă a cutreierat întreaga lume, predicând Cuvântul lui Hristos şi semănând germenii Evangheliei, dar şi după moartea sa mucenicească străbate de jur-împrejur lumea-ntreagă prin Sfintele Lui Moaşte, martor fiind nemincinos şi puternic propovăduitor al adevărului, pentru că: «Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veci».

Având ca prilej faptul că anul în curs, an în care se împlinesc două mii de ani de la naşterea Celui dintâi dintre Corifei, a Apostolului Pavel, şi care, prin cinstita hotărâre a Sanctităţii Sale, a Patriarhului Bartolomeu, a fost proclamat «Anul Sfântului Apostol Pavel», Preafericirea Sa, Preafericitul Daniel, purtând părinteşte de grijă turmei sale, ne-a adresat nouă invitaţia de a vizita şi de a aduce în oraşul şi în Biserica dumneavoastră, spre binecuvântarea şi sfinţirea tuturor, Sfintele Moaşte ale Sfântului şi Măritului Apostol Pavel, odoare ce se păstrează în Sfânta Mitropolie a Vériei, Náoussei şi Kampaníei.

Aşteptând cu bucurie întâlnirea noastră, invocăm binecuvântarea Sfântului şi Măritului Apostol Pavel peste voi toţi.

† Panteleímon,
al Vériei, Náoussei şi Kampaníei

Prof. Dr. Karl Christian Felmy, recent convertit la Ortodoxie, a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al FTO Bucureşti [ 21 oct. 2008]

***

CV-ul Prof. Dr. Karl Christian Felmy

*

Laudatio, Pr. Conf. Dr. Daniel Benga

*

Prof. Dr. Karl Christian Felmy, Întâlnirea teologiei Ortodoxe cu influenţele apusene. O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei [ prelegerea omagială la primirea titlului de DHC al facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Marina din Bucureşti, 21 octombrie 2008]. Traducerea textului, socotită de către traducătorii ei drept provizorie, a fost realizată de Pr. Conf Dr. Daniel Benga şi Asist. Dr. Vasile Adrian Carabă.

*

19 fotografii de la eveniment.

*

Video, doar pentru perioada 21-31 octombrie la download.

Pachetul 1

http://s4.transfer.ro/storage/Video__prof._Felmy__1-0c4eb.rar (862.2Mb)

Pachetul 2

http://s4.transfer.ro/storage/Video__prof._Felmy__2-a2ab9.rar (335.4Mb)

*

[viddler id=4a6cfbeb&w=437&h=370]

*

Îi mulţumim Pr. Drd. Daniil-Corneliu Iacşa pentru ajutorul special pe care ni l-a dat la realizarea acestui articol elogiator, dedicat prof. Felmy.

Update: 22 octombrie 2008; 17. 52.

Ieri,  21 octombrie 208, în amfiteatrul Dumitru Stăniloae al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, în prezenţa prodecanilor pr. Daniel Benga şi pr. Emanoil Băbuş, a numeroşi invitaţi şi studenţi, decanul facultăţii, pr. Ştefan Buchiu, a înmânat domnului Karl Christian Felmy diploma de Doctor Honoris Causa.

Ceremonia a început cu intonarea imnului „Gaudeamus Igitur“, urmat de rugăciunea „Tatăl Nostru“. În deschidere, părintele decan, Ştefan Buchiu, a menţionat că „hotărârea de a acorda cel mai înalt titlu universitar aparţine consiliului facultăţii noastre, din primăvara acestui an. Decizia, care a primit în acelaşi timp şi binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, a fost aprobată de Senatul Universităţii“.

Vorbind despre profesorul distins, pr. Buchiu a spus că „domnia sa este un foarte bun cunoscător al Bisericii Ortodoxe Ruse şi al Teologiei Ortodoxe. Din vasta sa operă câteva lucrări au fost traduse şi în româneşte. Această «Dogmatică a experienţei eclesiale» a fost de-a dreptul o provocare pentru noi, profesorii de teologie ortodoxă, pentru că uneori se vede mai bine, mai clar, din afară. Se întâmplă să trecem peste părţile ei cele mai valoroase, cum ar fi teologia icoanei sau experienţa lui Hristos.

Şi cea de-a doua lucrare tradusă la noi, «De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe» este extrem de provocatoare, pentru că ne aduce aminte că trebuie să rămânem ancoraţi în experienţa Bisericii, în litera şi duhul Sfintei Scripturi şi în viziunea părinţilor.

Domnul profesor Felmy s-a ocupat toată viaţa, pe linie ştiinţifică, de cercetarea tezaurului Bisericii Ortodoxe, a devenit un specialist, iar Pronia lui Dumnezeu a hotărât ca domnia sa să se apropie nu numai cu mintea de Ortodoxie, ci şi cu inima. Cu un an şi jumătate în urmă, a devenit fiu al Bisericii Ortodoxe Ruse. După ce a teoretizat despre teologia ortodoxă, despre spiritualitea şi cultul ortodox, a făcut pasul hotărâtor, şi acum vorbeşte din interiorul Bisericii Ortodoxe.

Îndrăznesc să spun că dânsul vine din viitorul creştinismului occidental, creştinism care trebuie să fie permanent deschis către valorile ortodoxiei. Lumina vine de la Răsărit, iar apusenii se întorc din nou spre Răsărit, acolo unde este Izvorul Luminii“, a prezentat personalitatea teologului Christian Felmy părintele decan, Ştefan Buchiu.

Karl Christian Felmy a ţinut două conferinţe

Laudatio, susţinut cu prilejul decernării titlului, a fost realizat şi citit de prodecanul pr. Daniel Benga. Acesta a scos în evidenţă personalitatea marcantă a domnului Christian Felmy, cât şi lupta pe care a dus-o pentru Ortodoxie, când încă nu era ortodox.

A venit şi rândul profesorului Karl Christian Felmy să mulţumească pentru distincţia primită. A susţinut şi o prelegere intitulată „Întâlnirea teologiei ortodoxe cu influenţele apusene – O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei“, în traducerea domnului Vasile Adrian Carabă.

În expunerea sa, a pornit de la pseudomorfoza teologului rus Georgi Florovski, făcând o paralelă între concepţia teologului rus şi Ortodoxie. Ceremonia s-a încheiat cu imnul închinat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat“.

Menţionăm că profesorul german, Karl Christian Felmy, a susţinut pe 20 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“, şi conferinţa cu tema „Importanţa aspectului eshatologic al Sfintei Liturghii“.

Cf. sursa.

Pr. Dorin