Mesajul PFP Daniel al României pentru pelerinii care vor veni la pomenirea de peste an a Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov [ 2008]

Iubiţi pelerini,

Cu prilejul serbării a 2000 de ani de la naşterea Sfântului Apostol Pavel, cel mai mare misionar al Bisericii lui Hristos şi autorul celor mai multe scrieri biblice citite în cultul ortodox, sunt aduse din Grecia la Bucureşti, pentru o săptămână ( 23-29 octombrie 2008), moaştele Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor sau al Naţiunilor, prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Panteleimon de Veria, Nausa şi Kampania.

Prezenţa la Bucureşti, în aceste zile de sărbătoare, a moaştelor Sfântului Apostol Pavel, alături de moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, este o mare binecuvântare pentru noi toţi: ierarhi, cler, monahi şi monahii, credincioşi pelerini din România şi din străinătate.

Sfântul Apostol Pavel este, după Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai mare învăţător al Evangheliei iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Viaţa Sfântului Apostol-Martir ne arată cum a lucrat harul lui Dumnezeu în acest om care a devenit, din prigonitor al Bisericii, zelos păstor al ei şi a arătat cât de vie este legătură dintre Hristos şi Biserica Sa.

Păstor harnic şi teolog luminat al Bisericii lui Hristos, care a trecut prin multe necazuri şi încercări până la moarte martirică, Sfântul Apostol Pavel ne învaţă, prin cuvânt şi faptă, să iubim pe Hristos şi Biserica Sa, să mărturisim harul şi iubirea Sfintei Treimi, lucrătoare în Biserică, să cinstim sfinţii lui Dumnezeu şi să trăim viaţa creştină în sfinţenie, ca pregătire pentru Înviere şi pentru viaţa veşnică din Împărăţia cerurilor. Toate epistolele sau scrisorile Sfântului Apostol Pavel ne arată cum trebuie trăită în mod concret Evanghelia lui Hristos: ca pocăinţă pentru păcate, bucurie a iertării şi a împăcării noastre cu Dumnezeu şi întreolaltă, viaţă de rugăciune şi sfinţenie, iubire frăţească şi fapte bune.

Sfântul Apostol Pavel este dascăl al familiei creştine, pe care o numeşte Taină, fiind icoană de lumină a iubirii Mirelui Hristos faţă de Mireasa Lui – Biserica, aşa cum ne învaţă el în Apostolul ce se citeşte la Slujba Sfintei Cununii ( Efeseni 5, 20-32). În acelaşi timp, Sfântul Apostol Pavel este şi dascăl al sfaturilor evanghelice şi al vieţii monahale ca luptă duhovnicească pentru curăţirea de patimi şi dobândirea sfinţeniei, după cum ne arată tot in Epistola către Efeseni ( 6, 10-18).

Sfântul Apostol Pavel este, de asemenea, învăţător al vieţii creştine în societate îndemnând pe creştini la viaţă curată şi cumpătată, la cooperare cu autorităţile de stat pentru binele comun al societăţii ( cf. Romani 13, 1-8), la ajutorarea săracilor, a văduvelor, la respectul faţă de părinţi şi bătrâni, la creşterea copiilor şi tinerilor în credinţă şi sfinţenie, la ajutorarea frăţească a comunităţilor bisericeşti în nevoi.

Sfântul Apostol Pavel ne învaţă, de asemenea, să vedem cerul şi pământul ca fiind lucrarea şi darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii ( cf. Romani 1, 20), oferind astfel lumină pentru dialogul dintre credinţă şi ştiinţă, dar şi pentru a contribui la sfinţirea şi ocrotirea creaţiei, a mediului înconjurător.

În mod deosebit, Sfântul Apostol Pavel prezintă timpul vieţii creştine pe pământ sau în istorie ca fiind o călătorie spre Împărăţia cerurilor sau un pelerinaj spre Patria cerească ( cf. Evrei 11, 13-16 şi 13, 14).

În această lumină a vieţii creştine ca pelerinaj sau căutare a sfinţeniei sau a harului ceresc, Sfântul Apostol Pavel sporeşte în aceste zile bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc sfintele sale moaşte alături de moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitori ai Catedralei Patriarhale din Bucureşti. Această biserică se resfinţeşte acum, la împlinirea a 350 de ani de la zidirea ei ( 1658 – 2008), dar şi la împlinirea a 320 de ani de la tipărirea primei traduceri integrale a Sfintei Scripturi în limba română ( Biblia de la Bucureşti; 1688), şi la împlinirea a 500 de ani de la tipărirea primului Liturghier din lume ( Liturghierul lui Macarie, Târgovişte, 1508).

Iubiţi pelerini,

În aceste zile de binecuvântare şi de bucurie, pe care ni le dăruieşte Hristos-Domnul prin sfinţii Săi, vă felicităm pe toţi pentru venirea dumneavoastră la Bucureşti şi rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia, cu harul şi darurile Sale, cu sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, ajutor în familia şi în activitatea dumneavoastră, cu ani mulţi şi binecuvântaţi, pentru a spori în credinţă şi în iubire frăţească, în sfinţenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinţilor şi spre dobândirea mântuirii.

†Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *