Proiectul „Praedicationes” [2006-2008]

rasarit1

În acest proiect sunt incluse numai predicile noastre create pentru sistemul online

***

2006

Despre regăsirea liniştii proprii [înainte de praznicul Naşterii Domnului]

Despre simplitatea care cucereşte [în ultima zi a anului 2006]

***

2007

Între smerenie şi infatuare  la începutul Triodului [Duminica vameşului şi a fariseului; Lc. 18, 10-14]

Pe cine întâmpinăm noi ? [Întâmpinarea Domnului, 2 februarie, Lc. 2, 21-38]

Logica iertării lui Dumnezeu [Duminica a 5-a a Postului Mare; Lc. 7, 36-50]

Cine sunt Sfintele Femei Mironosiţe ? Femeia în Biserică [Predică la Duminica a 3-a după Paşti, pornind de la ***Penticostar, Ed. IBMBOR, ed. 1999, p. 100-101]

Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda [ In. 5, 1-15] [Predică la duminica a 4-a după Paşti]

Δος μοι πειν. Dă-mi să beau! Predică la duminica Samarinencei. In 4, 1-42 [Predică la duminica a 5-a după Paşti]

Cine sunt orbii? Predică la duminica vindecării orbului  din naştere. In. 9, 1-38 /F. Ap. 16, 16-34 [Predică la Duminica a 6-a după Paşti]

Ce înseamnă Înălţarea Domnului? [o predică făcută în jurul troparului şi al condacului praznicului Înălţării Domnului]

Predică la duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic [325 d. Hr.] [Predică la duminica a 7-a după Paşti; In. 17, 1-13]

Predică la praznicul Pogorârii Sfântului Duh şi la cel al Prea Curatei şi Prea Sfintei Treimi, Dumnezeul nostru [predică dogmatică]

Ei, cei de care lumea nu era şi nu este vrednică [Despre Sfinţii lui Dumnezeu, în duminica  întâia după Rusalii, titlul fiind o parafrază a textului de la Evr. 11, 38, pentru că Apostolul zilei este Evr. 11, 33-40]

Iertare şi vindecare. Vindecarea slăbănogului din Capernaum [Duminica a 6-a după Rusalii]

Predică la duminica a 8-a după Rusalii [Mt. 14, 22-34]

Predică la Schimbarea la Faţă a Domnului

Tânărul bogat sărac [Predică la duminica a 12-a după Rusalii; Mt. 19, 16-26]

Se va da Împărăţia celor care vor face roadele ei [Predica la duminica a 13-a după Rusalii; Mt. 21, 33-44]

Să te iei în stăpânire, ca să urmezi Domnului! [Predică la duminica după înălţarea Sfintei Cruci; Mc. 8, 34-38; 9, 1]

Veţi pescui oameni! [Predică la duminica a 18-a după Rusalii. Pescuirea minunată; Lc. 5, 1-11. Despre preoţia dumnezeiască]

Rugăciunea care înspăimântă [Predică la duminica a 19-a după Rusalii; Lc. 6, 31-36]

Despre Dumnezeul milei [Predică la duminica a 20-a după Rusalii; Învierea fiului văduvei din Nain; Lc. 7, 11-16]

Sămânţa cuvântului [Predică la duminica a 21-a după Rusalii; Pilda Semănătorului; Lc. 8, 5-15]

Cât a făcut Dumnezeu pentru tine [Predică la duminica a 23-a după Rusalii; Lc. 8, 26-39]

Dacă nu ascultă…tot nu vor crede [Predică la duminica a 22-a după Rusalii; Lc. 16, 19-31]

Despre cele cu putinţă [Predică la duminica a 30-a după Rusalii; Lc. 18, 18-27]

***

2008

Să nu stai departe! [Predică la duminica a 29-a după Rusalii; Vindecarea celor 10 leproşi; Lc. 17, 12-19]

Cerşeşte-ţi lumina duhovnicească a ochilor tăi! [ Predică la duminica a 31-a după Rusalii; Vindecarea orbului din Ierihon; Lc. 18, 35-43]

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! [Predică la duminica a 33-a după Rusalii; Parabola vameşului şi a fariseului; Lc. 18, 10-14. Începutul Triodului]

Când va veni Fiul Omului [Predică la duminica lăsatului sec de carne sau la duminica înfricoşatei Judecăţi a Domnului; Mt. 25, 31-46]

Acolo îţi va fi şi inima! [Predică la duminica lăsatului sec de brânză sau a izgonirii Protopărintelui Adam din Rai; Mt. 6, 14-21]

Predică la duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic [ Ioan 17]

Cuvânt la Rusalii

Apostolul duminicii a 2-a după Rusalii [Rom. 2,10-16, duminica Sfinţilor români]

Zi numai cu cuvântul! [Predică la duminica a 4-a după Rusalii; Vindecarea slugii sutaşului; Mt. 8, 5-13]

Predică la duminica a 6-a după Rusalii [Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Mt. 9, 1-8]

Predică la duminica a 7-a după Rusalii [Mt. 9, 27-35]

The Preach of The Lord’s Transfiguration [Mat. 17, 1-9]

Predică la duminica a 8-a după Rusalii [Minunea înmulţirii pâinilor; Mt. 14, 14-22]

Predică la adormirea Maicii Domnului [predică encomiastică; 15 august]

Predica la duminica a 9-a după Rusalii [Mt. 14, 22-34]

Predică la duminica a 10-a după Rusalii [Mt. 17, 14-23]

Predică la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul [29 august]

Predică la duminica a 11-a după Rusalii [Pilda datornicului neiertător; Mt. 18, 23-35]

Predică la duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci [ In. 3, 13-17]

Predică la duminica înălţării Sfintei Cruci [In. 19, 6-11; 13-20; 25-28]

Predică la duminica după înălţarea Sfintei Cruci [Mc. 8, 34-38; 9, 1]

Cum e să faci preoţie ortodoxă în postmodernitate [Predică despre preoţie în duminica a 18-a după Rusalii]

Iubirea care descumpăneşte [Predică la duminica a 19-a după Rusalii; Lc. 6, 31-36]

Predică la duminica a 21-a după Rusalii [Pilda semănătorului; Lc. 8, 5-15]

Predică la praznicul Sfintei Prea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva [predică aghiologică; 14 octombrie; viaţa şi minunile Sfintei]

Predică la duminica a 20-a după Rusalii [Lc. 7, 11-16]

Predică la duminica a 23-a după Rusalii [Lc. 8,26-39]

Predică la duminica a 22- după Rusalii [Lc. 16,19-31]

Predică la duminica a 24-a după Rusalii [Lc. 8, 41-56]

Predică la duminica a 25-a după Rusalii [Lc. 10, 25-37]

Cuvânt la praznicul intrării Maicii Domnului în Biserică [21 noiembrie]

Predică la duminica a 26-a după Rusalii [Lc. 12, 16-21]

Predică la duminica a 30-a după Rusalii [Lc. 18, 18-27]

Predică la duminica a 27-a după Rusalii [Lc. 13, 10-17]

Predică la duminica a 28-a după Rusalii [Lc. 14, 16-24]