Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu

img0011

img002

img003

img004

img005

img006

Ieri am avut marea bucurie să regăsesc numărul din Studii teologice (seria a II-a, XLIII, nr.1, ian.-feb., 1991), în care se află articolul Fericitului Constantin Galeriu despre Mihail Eminescu şi credinţa lui ortodoxă.

După prima bucurie a urmat a doua, pentru că tot ceea ce am afirmat în studiile noastre ne-a fost reconfirmat. Căci, deşi citisem acest articol mai demult, nu ne mai aminteam în detaliu argumentele şi concluziile sale. Însă sfinţia sa, deşi n-a avut timpul necesar redactării unui studiu amplu pe texte, a susţinut şi a observat aceleaşi lucruri ca şi noi, care am lucrat cu textul în faţă. Şi asta ne-a adus o mare bucurie şi mulţumire.

Ca să puteţi citi articolul, descărcaţi imaginile în calculatorul dv.

Ce a făcut din mine poezia?

sus

Un om atent la subtilităţi, la detalii, la rezonanţa cuvintelor, la forţa lor. Am învăţat limba română a profunzimilor, limba română a inimii, limba română a conştiinţei…şi m-am dezlipit pe zi ce trece de româna de schimb, de româna vândută, de româna siluită sau folosită prostuţ, fără exigenţe.

Tocmai de aceea simt cu mare repulsie când cineva vorbeşte şi scrie nefiresc, imitând, pastişând, conformându-se. Îmi repugnă faptul că vorbeşte o limbă română la al cărui vulcan nu a coborât niciodată.

Când înveţi limba română trebuie să uiţi tot ce ai învăţat în şcoală despre limba română. Când cobori în vulcanul limbii române începi să vorbeşti o limbă pe care nimeni nu ţi-a predat-o dar la care toţi pot să ajungă dacă se dezic de sclifoseala limbii române învăţată papagaliceşte.

Limba română e dramatică, e copleşitoare, e înspăimântător de frumoasă, dacă îi rosteşti cuvintele în genuitatea lor. Dacă încerci să o efeminezi limba română e o erezie, e o pâclă deasă, o vaselină care ţi se scurge pe limbă.

Mi-a fost dat să mă întâlnesc de prea puţine ori cu o limbă română înţeleasă, trăită şi vorbită ascetic, profund, tumultuos, drăgăstos, cuceritor… Pentru că limba română stă în oameni şi nu în cărţi! Iar noi avem nevoie de oameni care să o cunoască de la adâncimea ei abisală şi până la înălţimea ei serafică şi nu de promptere, de mac-macuri.

Tocmai de aceea întâlnirea mea cu poezia a fost întâlnirea mea cu focul şi genialitatea din inima poeţilor şi în ultimul rând cu grafia formelor  lor artistice. Că au scris poezie, roman, teatru, aforistică…puţin mă interesează, pentru că toate sunt la un loc: sunt expresii ale forţei lor morale şi ale dragostei lor de frumos.

Şi când zic frumos…zic adevărul întreg al unei imagini, al unui gând, al unei poveşti, al unei descrieri. Fără dimensiunea dramatică a limbii române şi fără subtilitate poetică nu poţi să fii un ortodox sau teolog ortodox autentic. Adevărurile Bisericii sunt adevăruri dramatic de frumoase, au nevoie de spirite şi de voci care să le ţipe răpitor în auzul altora.

Pentru mine – ca să dau un exemplu fundamental –  acest părinte athonit, Dionisios Firfiris, mi se pare un grec care a înţeles deopotrivă dramatismul limbii greceşte cât şi dramatismul, seriozitatea absolută a cântării liturgice, bisericeşti.

Nu am auzit, până la această dată, în limba română, pe cineva care să cânte cu dramatismul seriozităţii maxime pe care o cere slujba ortodoxă.  Şi , ca să înţelegi slujba ortodoxă, frumuseţea ei dumnezeiască şi îndumnezeitoare, trebuie să fii coborât în abisul limbii române.

Nu poţi să cânţi dacă nu te simţi cu totul limba română, dacă nu ştii până unde să cobori cu rezonanţele vocii tale şi până unde urechea poate să accepte urcarea ta, ascensiunea ta muzicală!

Limba română liturgică e dramatică şi este climaxul limbii române. Cred că numai un om liturgic poate să înţelagă şi să se simtă bine în limba română: când o vorbeşte şi când o aude.

Fără iniţierea în poezia, folclorul şi spiritualitatea poporului meu nu aş fi putut intui aportul fundamental al credinţei ortodoxe la modul de a fi şi de a gândi al românilor. Însă negând fundamentul ortodox al limbii, al folclorului şi al spiritualităţii româneşti noi, ca popor, şi noi ca limbă suntem inexplicabili.

Da, se pot spune multe năzbâtii despre noi –  s-au spus şi se vor spune – dar nimic esenţial în definitiv. Pentru că o operă este esenţială pentru umanitate după gradul de adevăr pe care îl conţine. Forţa confesiunii persoanei, dramatismul ei este adevărul ei. După acest adevăr exprimat existenţial, exprimat cu artă suntem judecaţi valoric.

Iar arta şi spiritualitatea poporului român sunt etaloane valorice.

Piese de schimb pentru fericire

lumina-in-pestera

Însemnări din 14. 10. 1997.

***

Rudolf Nilsen

[ 1901-1929]

Pomană de Crăciun

Sutem condamnaţi să trăim într-o sumbră periferie,
s-aşteptăm flămânzi pogorârea Pruncului sfânt din tărie.
Ne-au dat douăzeci de coroane la naşterea lui Cristos,
s-avem nişte vreascuri în casă şi un „o, brad frumos!”.

Am luat nişte carne de cal şi-o litră de bere-am băut,
să ne reamintim de grajdul ori ieslea în care Iisus s-a născut.
Stăpânul şi Domnul sărmanilor
avu numai necazuri, ca-n fine,
răstignit să fie pe cruce între păcat şi ruşine.

Bine că-i doar o poveste reîntoarcerea Lui pe pământ. Altfel sărmanul de El ar fi iar răstignit în curând.

Noi, cei de la periferie, la Crăciun, când Domnul se naşte, primim o pomană: douăzeci de coroane.
Răstignirea – la Paşte!

*

Dorin Streinu: A doua venirea a Domnului nu este o poveste ci va fi o realitate evidentă pentru toată umanitatea… Poetul s-a referit aici la faptul că, dacă Domnul ar reveni pe pământ de Crăciun, când noi retrăim naşterea Lui…L-am răstigni din nou. Pentru că nu învăţăm niciodată  aproape nimic din greşelile noastre.

*

Rivalul

Sirena din nou şuiera. Sfârşit era schimbul.
Afară pe poartă curgeau muncitorii. Ieşeai
dintre pietre de moară.

Mi-ai dat, c-un surâs, mâna mică:
– „Aici eşti? Pe neaşteptate?”
Dar ce ostenită zâmbeai sub cearcănele
întunecate.

Şi mâna ţi-am strâns-o-ntr-a mea:
cea bătătorită – oboseală!
Motorul în palmă săpase,
adânc, mângâierea brutală.

*

Nordahl Grieg

[1902-1943]

Adio

Atât de albă te-nălţai la ţărmul despărţirii,
şi noi ştiam, noi amândoi, pierduţi în ceaţă,
că palida secundă sortită nimicirii
e cea din urmă clipă de viaţă.

„E ca şi cum în seară noi moartea ne-am trăi-o”,
am fi putut să spunem deodată sau în parte.
Şi totuşi, în pofida acestui greu adio,
noi suntem, noi rămânem, sfidând această moarte.

Adânca rană iată ni s-a-nchis.
Şi inima mea doarme, suspinând.
Ah! N-aş fi vrut nicicând să fie scris,
în luptă, acest gând.

*

Ragnvald Skrede

[1904-1983]

De ce?

De ce te-am ales pe tine? Fiindcă ochii îţi sunt mai adânci ca valea Jöndalului.
Fiindcă eşti fericită iubind un singur bărbat.
Fiindcă fiii mei nenăscuţi te vor de pe-acuma ca mamă.
Fiindcă pe tine te-aş vrea veghindu-mi patul de moarte.
Fiindcă ai privit înăuntru-mi, fără să ameţeşti.
Ei bine, fiindcă tu m-ai ales şi ai văzut
în mine Ideea!

*

Igner Hagerup

[1905-1985]

Am vrut să mor ieri noapte

Doream să mor ieri noapte. O, cât doream să mor!
Dar m-am trezit prea singură-n odaie
Şi noaptea – ocean înspăimântător.

Ce fac cu timpul dacă eşti departe?
Cu trupul meu, când pleci de lângă mine?

Doream să mor. Dar prea aproape, moarte, tu mă priveai
cu ochiul mult prea mare şi hainele prea ţeapăn-funerare.

*

Gunvor Hofmo

[1921-1995]

Unei infirmiere

Un turn. O mare. Un salon de bolnavi.
Mâna blândă a unei surori răcorind
febra. Fii umbra copacului sub soarele nopţii,
acolo unde spiritul se destramă.
Şi o străină lua…

***