E bine să rămâi tu însuţi

vigilenta

Început final: „e mai bine să umbli în hainele tale, chiar şi când îţi poţi schimba îmbrăcămintea ca la teatru, de câteva ori în zi”. E bine să nu uiţi cine eşti, al cui eşti, pentru ce trăieşti şi unde vrei să pleci. Mai ales: unde vrei să pleci!

*

Adriana Săftoiu [ 6. feb. 2008] a remarcat –  ca şi noi de altfel – că în România lui 2009 nu mai avem societate civilă şi nici lideri de opinie pentru că i-a amuţit… co-interesarea financiară. Cu alte cuvinte intelectualitatea românească are idei şi realizări scriitoriceşti…numai când moare de foame.

*

De la Victor Ciutacu pentru Valentin Stan, la care subscriem.

simpatie-binemeritata

Munca de informare, atenţia, intuirea a diverse conexiuni subterane între evenimente, bunul simţ, umorul bine dozat, cultura şi dexteritatea cu care diseminează informaţii profesorul Valentin Stan ne reconfortează de fiecare dată. Şi e binemeritată admiraţia pe care o avem faţă de dumnealui.

*

Întrebare cu răspuns garantat: Din ce fel de bani se finanţează ONG-urile româneşti în mod curent? Câte au dus la capăt proiecte în folosul comunităţii şi cum le-au mediatizat?

*

Pe când Mircea Dinescu tratează cu dispreţ cotidianul şi, în primul rând, statutul său de fost poet cu idei, aducând în paginile sale un poem de plai cu boi, comentatorul cicero îi trage un poem la primă audiţie, fără sclifoseli:

cicero-dixit1

Trebuie să-i spunem lui cicero că i-a reuşit, fără pretenţii literare însă, pamfletul.

*

Însemnări din 23. 04. 1994. Blaise Pascal [ 1623-1662] a fost jansenist.  Prima sa pasiune: geometria. A demonstrat 32 de propoziţii euclidiene, după afirmaţia tatălui său. La 11 ani scrie: Tratat asupra sunetelor. La 19 ani inventează prima maşină de calcul. La 23 de ani demonstrează faptul că aerul are greutate.

Tot la 23 de ani devine o persoană religioasă şi moare la 39 de ani. Între 1642-1652 perfecţionează maşina de calcul construind cinci modele. În 1646 are primele experienţe asupra vidului.

A scris şi versuri. Demonstrează matematica infinitului şi dezvoltă calculul probabilităţilor.

„Dacă îţi judeci opera imediat după ce ai făcut-o eşti pornit contra ei iar dacă trece prea multă vreme nici nu te mai apropii de ea”. Impulsul perfecţionist distruge multe opere şi imediat după…şi după mult timp.

„Este cu neputinţă ca Dumnezeu să fie scop dacă nu este principiu”. Dacă Dumnezeu nu este Creatorul lumii nu poate fi doar Judecătorul ei. El trebuie să fie atât începutul, cât şi cuprinsul cât şi împlinirea lumii şi a omului. Şi Dumnezeu este împlinirea tuturor.

„Tăcerea în iubire face mai multe decât vorbele”. Uneori face…dar face după ce se termină toate cuvintele sau înainte de toate cuvintele ce trebuie spuse într-o relaţie.

„Poeţii n-au avut dreptate când au zugrăvit iubirea ca pe o oarbă”. Da, adevărat! Iubirea e o bucurie lucidă…nu una oarbă.

„Când iubeşti puternic găseşti totdeauna ceva nou în persoana iubită”. Da, în fiecare zi.

*

Sintagme puse la grămadă, neexplicate acum şi neexplicate niciodată…sub care artistul se ascunde. Cităm sintagme: infiltraţii paraecleziale, ortodoxism sectar, ortodoxie sobră, pseudocavalerii apocaliptici, duhovnici anarhici, naţionalism cangrenat ş. u.

*

O altă întrebare scurtă: Ce face un pseudo-blogger când îşi dă seama că el reciclează numai deşeurile altora?

*

Pentru cei care nu cunosc faptul, că editura LiterNet oferă în format computerizat cărţile pe care le publică.

*

Malraux scrie în Antimemorii, vol. 1, ed. rom., că „foamea distruge orice senzualitate”. Foamea, spaima şi boala atroce credem noi.

*

Mihai Bendeac mă binedispune cu sinceritatea şi umorul său şi…pe blog, şi, de curând, am descoperit un poet postmodern veritabil, la care îmi place tot…în afară de exprimările genitale. Nu îi ştiu numele…

*

Pentru cei care ne manipulează ratingul anumitor articole

Vă rugăm respectuos să nu mai intraţi de o mie de ori  într-o zi pe un articol prin care v-am publicitat la un moment dat pentru că vom elimina acele articole cu totul de pe platforma noastră.

Am securizat anumite articole tocmai datorită nesimţirii cu care se încearcă folosirea platformei noastre în favoarea publicitării unei persoane sau alta. În momentul când creşteţi ratingul unui articol care vă vizează, în mod fraudulos, arătaţi prin aceasta că nu meritaţi aprecierea noastră.

Articolele deja parolate pe care le găsiţi pe platforma noastră sunt semnele acestui bun simţ al nostru vizavi de dumneavoastră care este terfelit  pe nedrept. Cel mai mult ne doare că manipulatorii noştri sunt… ortodocşi…şi nu nişte haimanale. Sincer, preferam să fie nişte haimanale decât cei care sunt de fapt.

Predică la duminica a 33-a după Rusalii [Lc. 18, 10-14; 2009]

trebuie-sa-cobori

Iubiţii mei,

vă propunem în această duminică, la începutul perioadei Triodului, o discuţie avansată asupra lui Lc. 18, 10-14, pentru ca să înţelegem diverse rezonanţe ale Evangheliei duminicale în învăţătura Bisericii. Mai întâi redăm textul evanghelic luat în discuţie şi traducerea noastră la el.

lc-18-10-11lc-18-12-14*

10. Doi oameni s-au suit la templu/ în locul cel sfânt [pentru ca] să se roage, unul fariseul şi celălalt vameş /strângător de taxe.

11. Fariseul, stând [în picioare] acestea se ruga întru sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt asemenea celorlalţi oameni/ restului oamenilor, [ care sunt] lacomi, nedrepţi, adulterini sau aidoma acestui vameş.

12. Postesc de două ori pe săptămână, dau a zecea parte din toate câte câştig / dobândesc.

13. Însă vameşul, stând departe [ în picioare], nu dorea/ nu vroia nici ochii să-şi ridice către cer, ci îşi bătea pieptul lui zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

14. [De aceea] vă zic vouă, acesta s-a coborât îndreptat  în casa lui în comparaţie cu acela. Fiindcă tot [cel care] se va înălţa pe sine va fi umilit/ va fi făcut de ruşine iar cel care se umileşte/ se ruşinează pe sine se va înălţa.

*

Parabola noastră, la nivel literal, poate fi înţeleasă în mod schematic în următorul fel:

schematic-1

schematic-21

Ştim că Lc. 18, 10-14 este o parabolă din Lc. 18, 9, verset în care aflăm şi motivul pentru care Domnul a rostit-o: „Şi a spus această parabolă pentru  unii care se convinseseră pe ei înşişi că sunt drepţi şi dispreţuiau [din acest motiv] pe ceilalţi/ pe restul „.

Lc. 18, 9, cf. GNT

lc-18-9

Deşi, în primă instanţă, credem că în parabola noastră avem de-a face numai cu doi oameni, în fapt însă Domnul a introdus în ea întreaga umanitate, punând un accent special pe realitatea interioară a celor care s-au convins pe ei înşişi că sunt drepţi/ sfinţi în comparaţie cu cei care se recunosc păcătoşi.

Lc. 18, 9 răzbate în afirmaţia de la Lc. 18, 11, în falsa rugăciune a fariseului din parabolă. Adjectivul pronominal tus lipus [ceilalţi/resturile, aflat la plural în textul grecesc, pus de noi la singular ca să fie propriu limbii române] din v. 9  se identifică în v. 11 cu sintagma  i lipi ton antropon, adică  cu ceilalţi oameni / restul oamenilor.

Fariseul parabolizat de către Domnul îi reprezintă pe toţi aceia care se desolidarizează de întreaga umanitate pe motivul unei întâietăţi utopice faţă de ea. La 18, 9 Luca a subliniat în mod extraordinar faptul că parabola îi vizează pe cei care s-au autoconvins de-a lungul vieţii lor că sunt drepţi, adică pe cei care s-au împotmolit în propriile lor realizări sau care şi-au supraestimat realizările.

Tocmai de aceea  rugăciunea fariseului, în afară de adresant, nu are nicio cerere…ci este o simplă enumerare de calităţi personale şi o manifestare de bună dispoziţie faţă de sine…Erijarea sa în judecător al celorlalţi pe baza dreptăţii personale cât şi atenţia minimalizantă la persoana vameşului ne indică faptul că fariseul nu se mai mustra pe sine pentru vreun lucru anume, semn că nu mai avea o relaţie vie cu Dumnezeu sau nu avusese niciodată.

Raporturile sale cu Dumnezeu erau distante şi triumfaliste. Dreptatea lui era una declamatorie. Îi era uşor să privească spre alţii şi să-i judece pentru că nu îşi găsea niciun nod în papură.

Iar o viaţă fără remuşcări, fără dorinţa de mai mult la nivel personal se formalizează, devine secătuită de  noutate, regresează continuu în mod duplicitar şi se scufundă într-o conformare cu viaţa socială sau cultică.

Tot conţinutul interior al rugăciunii fariseului [ v. 11-12] este, paradoxal, exterior persoanei sale.  Adicosul / nedreptul este în concepţia sa cel care e pătat la nivelul percepţiei publice, însă nu vede dreptatea ca realitate interioară, în cadrul relaţiei sale cu Dumnezeu.

Tocmai de aceea Domnul vorbeşte în v. 14 despre îndreptare pentru ca să arate că aceasta e o realitate interioară şi nu una exterioară.

Participiul verbal  dedicheomenos îl vizează numai pe vameş. În ed. BOR 1988   suntem lăsaţi să înţelegem că şi fariseul a simţit o îndreptare anume, dar net inferioară vameşului: „Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela”.  În ed. BOR 2001 se păstrează aceeaşi poziţie mediană: „Vă spun Eu vouă: acesta s-a coborât la casa sa mai îndreptăţit decât acela” .

În GNT pentru dedicheomenos nu avem grad de comparaţie iar para cu Ac. [ aici: par’ echinon] în acest context indică antagonismul net dintre exteriorismul rugăciunii fariseului şi interiorismul celei a vameşului. Tocmai de aceea traducerea noastră, conformă cu ediţia grecească citată: „[De aceea] vă zic vouă, acesta s-a coborât îndreptat  în casa lui în comparaţie cu acela” se îmbină perfect cu ultima parte a v. 14, unde găsim două binomuri cu termeni antagonici: ” Fiindcă tot [cel care] se va înălţa pe sine va fi umilit/ va fi făcut de ruşine iar cel care se umileşte/ se ruşinează pe sine se va înălţa”.

Dacă mergem pe conţinutul celor două ediţii sinodale citate anterior nu putem să facem distincţia clară între rugăciunea şi viaţa fariseului şi rugăciunea şi viaţa vameşului, pentru că  şi fariseul pare îndreptat într-un anume fel, nu numai vameşul…Însă rugăciunea sa nu a avut transcendenţă, pentru că în spaţiul ei acesta nu a făcut decât să se îndreptăţească pe sine şi, în primul rând, rugăciunea fariseului a fost creată de către Domnul  în parabolă tocmai pentru ca să exprime încrederea acestuia în sine, faptul că e drept şi nu pentru ca să-l scuze.

Însă, în realitate, vameşul a fost cel care s-a îndreptat…în comparaţie cu fariseul, care a rămas la buna impresie despre sine. Rugăciunea vameşului este la polul opus celei a fariseului şi aceasta este esenţa predicii [umilinţa şi recunoaşterea de sine] pe care ne-o împărtăşeşte Biserica noastră în acest moment şi ne cere s-o împlinim în viaţa noastră.

Însă ed. sinodale româneşti citate de către noi sunt identice cu ed. MGK, unde apare mallon pe lângă dedicheomenos şi unde fariseul este reabilitat într-o anume proporţie dând laxiştilor sau formaliştilor ideea că şi ei se pot îndrepta chiar dacă nu au o umilinţă şi o rugăciune autentice.

Sfârşitul v. 14 însă, după cum aminteam, desparte foarte strict pe fariseu de vameş şi, implicit, interiorul unuia faţă de al celuilalt. Cel care se înalţă pe sine, care îşi face o bună impresie despre sine, recte fariseul va fi făcut de ruşine de către Dumnezeu, pe când cel care se umileşte pe sine, care îşi aduce toate păcatele şi greşelile în faţa conştiinţei proprii şi se ruşinează pe sine prin ele, care îşi arată sieşi murdăria sa va fi înălţat, prin har, de către Domnul.

Interiorul vameşului este la antipodul celui al fariseului. Bătaia în piept, ca semn al ascezei, conştiinţa nemincinoasă de sine şi rugăciunea prin care aşteaptă totul de la Dumnezeu îl arată pe vameş un om dinamic în ciuda faptului că dinamismul său pare negativist.

Însă dinamismul său interior e fulminant, prin el iese din păcat şi se întoarce în viaţa sa socială ca un om uşurat/ îndreptat şi într-o relaţie corectă şi profundă cu Dumnezeu.

Tentativa de rugăciune a fariseului, pe de altă parte, se transformă într-o adulare de sine stagnantă. Fariseul nu coboară nicăieri. Vameşul coboară în sine şi coborârea în sine şi recunoaşterea de sine umilită îl înalţă în faţa lui Dumnezeu. Fariseul nu coboară şi de aceea…nici nu urcă. Rugăciunea sa e formală şi formalismul nu schimbă niciodată pe nimeni pentru că mintea acestuia nu gândeşte în paradigma pocăinţei ci în cea a împlinirii de ochii lumii a unor îndatoriri.

Iar când facem slujbe de dragul de a le face şi când dăm sfaturi pentru că ni se pare că ştim să le dăm sau venim la Biserică ca să avem de unde pleca acasă nu se schimbă nimic în viaţa noastră, nu sesizăm nicio creştere în înţelepciune şi nici în virtute. De aceea, fără o creştere în har şi în înţelepciune nu avem nici idei noi, nici entuziasm pentru viaţa ortodoxă şi nici dorul de a o apăra sau de a o prezenta detaliat.

Postul însă, postul de care ne apropiem nu ne lasă să fim călduţi ci ne cere să fim fierbinţi, non-conformişti cu tabieturile noastre, nişte oameni războinici cu firea noastră. Ne cere să renunţăm la multe, la multe pe care nu le dorim de bunăvoie.

De aceea ne rugăm Domnului ca să ne întărească, pe fiecare în parte şi pe toţi deopotrivă, să facem ceva în sensul schimbării opticii noastre vizavi de noi înşine. Dacă începem să ne vedem, din ce în ce mai mult, mai degrabă neîmplinirile şi patimile decât virtuţile sau nu mai vedem mai deloc virtuţi de atâta puzderie de vicii atunci e bine, mergem spre bine.

Nu uitaţi: pentru ca să înaintăm trebuie mai întâi să ne coborâm în noi înşine, pentru ca Domnul să ne ridice spre lucruri bune! Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne umple de slava Sa acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Teologul ortodox: trăitorul Tradiţiei actualizate a Bisericii

sf-maxim-marturisitorul

Nu putem gândi teologia ortodoxă ca pe ceva închis în trecut atâta timp cât rolul teologului ortodox e acela de a experimenta şi reactualiza aceeaşi credinţă a Bisericii pe care Tradiţia Bisericii a păstrat-o până la noi. Experimentarea, trăirea credinţei e personală şi tot personală, dar în consonanţă cu Tradiţia, este şi reactualizarea Tradiţiei, verbalizarea ei pentru contemporaneitate.

Fiecare teolog ortodox se raportează la Scriptură, la dogmele Bisericii, la canoanele Bisericii, la slujbele Bisericii, la vieţile Sfinţilor Bisericii pentru a trăi şi a vorbi despre ele. Pe măsură ce le asimilează organic pe atât e în stare să le şi explice. Experimentarea conţinutului credinţei ne face apţi să îl explicăm şi îl explicăm nu indiferent de noi şi de climatul vremii nostre, ci ca unii care gândim şi ne manifestăm în ritmurile vieţii contemporane.

În Introducerea la Mistagogie Sfântul Maxim Mărturisitorul ne dă exemplu despre ce înseamnă raportarea la Tradiţie şi despre ce înseamnă reactualizarea ei în parametri contemporani.

Ideea de a scrie această carte i-a venit Sfântului Maxim la cererea unei anume persoane eclesiale [Cităm: Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, introd., trad., note şi două studii de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 9] iar conţinutul ei l-a primit în mod tradiţional de la „un mare şi înţelept în cele dumnezeieşti bătrân” [Ibidem].

Nici numele destinatarului şi nici numele sursei nu apar în textul propriu-zis al cărţii. Destinatarul cere o prezentare pe larg a unei discuţii teologice pe care Sfântul Maxim a avut-o cu Bătrânul dumnezeiesc, cu sursa cărţii.

Destinatarul, de presupus un om iniţiat în teologie şi avid de adevărul Bisericii, cere „un leac împotriva uitării şi…[un] ajutor al mântuirii” [Ibidem], adică o scriere concisă despre această predare de înţelegere teologică şi duhovnicească. El intuise tăria şi adevărul cuvintelor Bătrânului ca şi Maxim.

Dumnezeiescul Maxim însă doreşte să scape de această „îndatorire” [Ibidem] teologică, adică de scrisul acestei cărţi considerându-se un om cu „o educaţie simplă…şi cu totul neiniţiat în cuvinte măiestrite, care au farmecul numai în sunetul lor” [Idem, p. 10]. Cu alte cuvinte Sfântul Maxim îi spune destinatarului că tăria teologiei nu stă în stilul în care o expui –  deşi, şi acesta contează –  ci, în primul rând, în adevărurile pe care le narezi şi în profunzimea cu care le înţelegi şi le explici.

Tot Părintele nostru spune: „să spun mai drept şi mai adevărat, mă temeam să nu profanez prin sărăcia cuvântului meu înalta descriere şi înţelegere a celor dumnezeieşti, pe care mi-a descoperit-o acel fericit bărbat” [Ibidem]. De aici vedem înţelegerea faptului că expunerea teologică nu trebuie să strice apofatismul înţelegerii duhovniceşti ci ea trebuie să se scrie din  mijlocul înţelegerii experienţei duhovniceşti şi să invite la o înaintare şi mai mare în această înţelegere.

Dacă scrierea teologică cerebralizează în mod excesiv taina o face cu orgoliul că a înţeles-o fără rest. Însă atunci când înţelegi că tu scrii despre experienţa duhovnicească a relaţiei cu Dumnezeu din interiorul ei atunci nu mai ai pretenţia nici de monopol asupra ei – pentru că şi alţii pot să facă această experienţă –  dar nici nu consideri că o poţi epuiza prin descrieri, pentru că niciun cuvânt şi nicio carte nu pot să înlocuie relaţia noastră cu Dumnezeu sau să o descrie pe măsură.

Numele sursei, al Părintelui sfânt, nu apare, probabil pentru că şi destinatarul şi Maxim ştiau cine este. Însă în textul maximian apare detaliul absolut important în cadrul receptării Tradiţiei Bisericii: faptul că înţelegerea Tradiţiei se predă cu dragoste şi dintr-o conştiinţă dumnezeiască şi se primeşte cu toată inima şi cu reverenţă copleşitoare.

Sfântul bătrân, sursa cărţii, predă cu multă dragoste şi dintr-o conştiinţă teologică înaltă adevăruri primite de la alţii şi înţelese de către el iar Sfântul Maxim le receptează ca pe adevăruri ale Tradiţiei Bisericii şi încearcă să le redea altora în termeni cât mai proprii. Modul în care Bătrânul le explică nu apare în mod scriptic în cartea Sfântului Maxim. La Maxim apare modul în care el a receptat adevărurile aceluia şi în maniera lui personală de a scrie şi de a sistematiza o învăţătură predată/dăruită lui.

Observăm de aici că Maxim nu a mizat pe literalitatea celor predanisite lui, adică pe faptul de a transmite cuvânt cu cuvânt cele spuse, ci pe transmiterea adevărurilor profunde ale Bătrânului, care pot fi formulate în diverse feluri. Ceea ce noi numim reactualizare a Tradiţiei e tocmai această trecere a adevărurilor Bisericii prin viaţa noastră şi rescrierea lor în termeni proprii pentru auditoriul nostru.

Tocmai de aceea reactualizarea teologică e deopotrivă resubliniere a adevărurilor Bisericii dar şi o racordare directă a adevărurilor Bisericii la viaţa noastră şi la lumea în care trăim. Tradiţia Bisericii ne dă răspunsuri tradiţionale curente, dacă prin viaţa noastră teologică şi ascetică încercăm să găsim adevărurile care să ne fundamenteze existenţa în bine, în adevăr, în frumosul dumnezeiesc.

Pe scurt, Maxim rescrie în termeni proprii discuţia teologică cu Bătrânul cel sfânt pe măsura înţelegerii destinatarului scrierii. O carte scrisă pentru un singur om, deşi acum o putem citi şi putem să ne folosim de adevărurile ei milioane de oameni. Dar, dacă această carte nu ar fi fost scrisă, ea ar fi fost numai două-trei convorbiri între trei oameni duhovniceşti, care i-ar fi zidit numai pe ei.

Rolul cărţii teologice, acela de a fi un sprijin pentru reamintire în mântuirea noastră ne devine copleşitor, dacă înţelegem faptul că toate cărţile teologice pe care noi le avem, inclusiv Scriptura şi Sfinţii Părinţi, ar fi putut să nu ajungă până la noi ci să se piardă de-a lungul istoriei, ca şi alte enorm de multe cărţi şi date despre Tradiţia Bisericii.

Maxim, teologul Bisericii, cedează „forţei iubirii” [Ibidem] şi îşi aruncă „grija pentru felul de-a spune lucrurile asupra lui Dumnezeu” [Ibidem] şi scrie cartea. El vrea să îi spună destinatarului, din dragoste, adevărurile pe care el însuşi le-a primit din dragoste şi se încrede în Dumnezeu că îl va ajuta să facă acest lucru.

Însă, deşi Maxim vrea să scrie despre anumite cuvinte teologice predanisite lui, de către un Sfânt în viaţă, pe care el îl receptează ca atare, porneşte proiectul său teologic de la Tradiţia scriptică a Bisericii, considerând că elementele Tradiţiei transmise oral şi receptate de către el se întrepătrund reciproc.

Şi care e Tradiţia scriptică a Bisericii, sursa iermineutică a Sfintei Liturghii pentru Sfântul Maxim? Ne-o spune el însuşi: „Dar fiindcă simboalele celor ce se săvârşesc la Sfânta Liturghie au fost lămurite în înţelesul lor spiritual, potrivit cu înalta lui înţelegere, de către preasfântul şi cu adevărat descoperitorul celor dumnezeieşti, Dionisie Areopagitul, în lucrarea despre Ierarhia bisericească, cuvântul meu nu va expune aceleaşi lucruri, nici la fel ca el” [Ibidem].

Sfântul Maxim cunoaşte şi creditează drept autentică şi  revelată tradiţia iermineutică a Bisericii păstrată de la Sfântul Dionisie Areopagitul, însă, în această lucrare, vine cu o înţelegere teologică şi o experienţă duhovnicească complementară aceluia. Maxim asimilează ierminia dionisiană şi se manifestă cu reverenţă faţă de ea, asta neînsemnând că o reproduce aidoma, ci la ea conexează experienţa Bătrânului sfânt şi propria sa experienţă teologică.

Observăm din finalul ultimei citaţii că Mistagogia nu este o expunere a ierminiei dionisiene şi nici nu are acelaşi plan  intern. Iar cei care ştiu scrierea Sfântului Dionisie îi dau dreptate Sfântului Maxim pentru că Mistagogia urmăreşte o înţelegere teologică sistematică dar non-totalizantă a Bisericii şi Liturghiei, pe când Sfântul Dionisie a urmărit în scrierea sa o iniţiere mistică în înţelegerea ierarhiei Bisericii şi a slujbelor Bisericii.

Reverenţa faţă de Sfântul Dionisie este exprimată şi mai departe de către Maxim: „Căci ar fi o îndrăzneală nemăsurată şi o nebunie să încerce aceleaşi lucruri ca el [ca Sfântul Dionisie Areopagitul n.n.] cel ce nici nu-l poate cuprinde sau înţelege pe acela, sau să înfăţişeze ca ale sale tainele arătate numai de acela prin Duhul” Sfânt [Ibidem].

Maxim vizavi de Tradiţia Bisericii şi de stâlpul Tradiţiei, Sfântul Dionisie Areopagitul se simte mic şi ucenic al înaintaşului său. Consideră o îndrăzneală nebună faptul de a explica aceleaşi lucruri ca Dionisie fără să aibă experienţa lor ca atare, după cum a avut-o acela.

Astfel Tradiţia e receptată la justa ei valoare dacă o vedem ca pe o exprimare foarte înaltă a experienţei teologice, pe care noi o aprofundăm continuu şi faţă de care ne simţim mereu la începutul înţelegerii şi al experierii ei. Tradiţia Bisericii e receptată ca un izvor de viaţă şi de înţelegere dumnezeiască dacă ne situăm în mod smerit dar creator în cadrul ei.

Pentru că Maxim asta face în Mistagogia: pe de o parte receptează Tradiţia Bisericii, în mod smerit, conform cu experienţa sa personală, fără să considere vreodată că a înţeles-o deplin iar, pe de altă parte, el creează şi sistematizează experienţa teologică pe care oamenii timpului său i-au transmis-o.

De aceea mărturiseşte destinatarului cărţii: „Vom înfăţişa numai atâtea câte au fost lăsate de acela [care nu au fost dezbătute de către Sfântul Dionisie Areopagitul n.n.], ca uşor de înţeles şi de alţii, spre a fi expuse spre întărirea dorinţei după cele dumnezeieşti” [Idem, p. 11]. Smerenia Sfântului Maxim în receptarea Tradiţiei cât şi a modului de a scrie teologie este evidentă. El face explicaţii teologice numai la cele pe care le poate înţelege şi la lucruri la care nu este dat un răspuns anume, dar bazându-se pe datele existente în domeniul Tradiţiei Bisericii.

Cu alte cuvinte un teolog ortodox trebuie să îşi ştie potenţele dar şi arealul străbătut în munca de cercetare teologică şi el nu trebuie să se pronunţe faţă de lucruri pe care nu le-a cercetat în mod personal. Preluările neverificate şi necritice în domeniul teologic creează sau perpetuează mituri nefaste. Tocmai de aceea o expunere teologică trebuie să pornească de la sursele recepte, în conformitate cu litera şi duhul lor şi ele nu trebuie strangulate şi nici răstălmăcite ca să spună ceea ce vrem noi să spună.

O cercetare teologică corectă apare numai în cadrul eforturilor pentru despătimirea personală şi în momentul când expui adevărurile Bisericii cu maximum de conştiinţă. Dacă nu urmărim mântuirea şi sfinţirea personală prin cunoaşterea noastră teologică şi nu trăim ca membrii vii, autentici ai Bisericii nu putem să creăm, într-un mod tradiţional, teologie.

Faptul că teologul ortodox trebuie să aibă viaţă şi cunoaştere teologică profunde reiese şi din cuvintele Sfântului Maxim: „Mărturisesc că nu voi spune toate cele descoperite de acel bătrân în chip tainic; nici cele spuse, cum au fost înţelese şi înfăţişate de el. Căci acela, pe lângă că era filosof şi dascăl a toată învăţătura, prin bogăţia virtuţii şi prin osteneala îndelungată şi pricepută cu cele dumnezeieşti, se făcuse slobod de lanţurile materiei şi de închipuirile ei. Ca urmare, avea mintea luminată de razele dumnezeieşti şi de aceea, în stare să vadă îndată cele ce nu se văd de cei mulţi” [Ibidem].

Cunoaşterea teologică dobândită cu multă greutate, cu multă atenţie şi încordare merge mână în mână cu eliberarea de patimi şi cu dezlipirea de materie. Deci nici cunoaştere fără asceză şi nici asceză fără cunoaştere teologică, pentru că numai într-un astfel de om coboară lumina dumnezeiască, care îl face să pătrundă cu multă agerime de minte atât cele ale teologiei cât şi cele ale existenţei umane.

Sfântul Maxim se încrede în Dumnezeu că-l va ajuta să scrie, însă scrie din mijlocul receptării fidele şi smerite a Tradiţiei şi pe baza unei cunoaşteri fidele, aprofundate a surselor ei. El îşi ştie limitele, şi le mărturiseşte în mod smerit, însă nu abandonează demersul de a scrie, ci scrie pe măsura propriilor sale înţelegeri şi ale celor predate lui de către alţii.

Părintele nostru discerne profund lucrurile, ştie să facă diferenţă între cele ale Tradiţiei şi cele care nu îi aparţin acesteia şi tocmai de aceea Tradiţia Bisericii a receptat şi validat demersul său pentru că este un demers personal creator reieşit din Tradiţie şi care se fundamentează pe o înţelegere duhovnicescă a datelor Tradiţiei.