Ajutorul de deces şi cel de înmormântare sunt venituri neimpozabile

impozant

Ajutorul de deces şi ajutorul de înmormântare reprezintă venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice salariate.

Cele două noţiuni, deşi marchează acelaşi eveniment, se diferenţiază în funcţie de sursă din care sunt suportate. Ele pot fi cumulate de persoana îndreptăţită a le primi, întrucât sursele de acordare sunt diferite.

Dacă ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calităţii de asigurat, ajutorul de înmormântare se acordă de către angajator din sursele proprii, respectând prevederile contractului de muncă.

1. Ajutorul de deces


Cuantumul acordat este cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Din acest punct de vedere, ajutorul de deces este un ajutor cu destinaţie specială, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, şi prin urmare un venit neimpozabil în temeiul art. 42 lit. a) din Codul fiscal.

Cuantumul ajutorului de deces nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.

Pentru anul 2007, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile art. 21 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, în cazul:

101 modele de fişe de post
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.270 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.

După efectuarea plătii ajutorului de deces veţi înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampilă.

2. Ajutorul de înmormântare

Ajutorul de înmormântare va fi venit neimpozabil atât în cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, dacă clauzele din contractele de muncă sau prevederile din legi speciale prevăd acordarea acestuia.

La nivelul angajatorului, sumele respective vor reprezenta cheltuieli sociale deductibile în limită unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii realizat anual, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Ajutorul de înmormântare se acordă, la cerere, în cazul decesului asiguratului, soţului supravieţuitor, copilului, părintelui, tutorelui, moştenitorului sau, în lipsă lor, oricărei persoane care face dovadă că a suportat cheltuielile de înmormântare.

O singură persoană poate beneficia de suma de bani cuvenită prin lege.

Ajutorul de înmormântare se acordă persoanei care a suportat cheltuielile de deces, în urmă depunerii următoarelor documente: cerere tip, copie după buletinul de identitate sau după cartea de identitate a solicitantului, talonul de pensie al decedatului, certificatul de deces în copie şi original, chitanţele şi facturile fiscale de la cheltuielile de înhumare.

Cf. sursa.

Procesiune cu Sfinte Moaşte la Urziceni

afis-2

Cu binecuvântarea P.S. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi a ÎPS Ilarion, Mitropolit de Durostorum (Silistra-Bulgaria), în perioada 19-22 martie 2009, la Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Municipiul Urziceni va avea loc un eveniment unic:

aducerea  Sfintelor Moaşte a Sfinţilor Mucenici Dasie, Epictet şi Astion.

Sfintele Moaşte ale Sf. Mc. Dasie vor veni din Bulgaria (Durostorum-Silistra), mai exact mână sfântului, într-o raclă, pe când Sfintele Moaşte ale Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion vor veni de la Catedrală din Slobozia, purtate într-o cutiuţă, adică câteva părticele din trupurile lor.

La oră 5 p. m., joi, 19 martie 2009, Sfinţii se vor întâlni la intrarea în oraş, la intrarea dinspre Slobozia şi se va merge în procesiune către catedrală. În curtea catedralei se va săvârşi slujbă de agheasmă apoi  Sfintele Moaşte vor fii depuse în biserică pentru închinare… până dumincă, 22 martie 2009, ora 2 p. m.

Va invităm să  fiţi alături şi să  va bucuraţi împreună cu noi  în aceste zile duhovniceşti!