Sfântul Leon cel Mare predicând despre Schimbarea la faţă a Domnului

torent-de-iubire

Predică în Postul Mare despre Schimbarea la Faţă a Domnului

(Predica nr. 51, din anul 445)[1]

[Redăm un fragment din cele peste 6 pagini ale predicii în formatul nostru manuscriptic.]

3. Domnul Şi-a arătat slava Sa în faţa Martorilor[2] aleşi şi iluminaţi prin aceasta[3], [care erau] obişnuiţi cu alte trupuri[4], în aşa fel încât, din cauza slavei [dumnezeieşti] faţa Sa era ca soarele [Mt. 17, 2] „iar veşmintele Lui s-au făcut scânteietoare ca zăpada” [Ibidem].

El S-a schimbat la faţă înaintea lor îndeosebi pentru faptul, ca scandalul Crucii să se năruie din inimile Ucenicilor Săi şi pentru ca umilinţa suferinţei Sale deplin acceptate, să nu tulbure credinţa acelora,  cărora El le-a arătat desăvârşirea dumnezeirii Sale ascunse.

Însă nu trebuie trecută cu vederea aici, nici nădejdea Sfintei Biserici, care s-a întemeiat prin aceasta[5], care a cunoscut cu ce fel de schimbare se va schimba întregul trup al lui Hristos şi prin care mădularele Sale au primit nădejdea, că se vor împărtăşi de strălucirea Capului lor.

Căci Domnul Însuşi spusese, când vorbise de slava care va veni, că „Drepţii vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor” [Mt. 13, 43]. Iar Fericitul Pavel Apostolul ne asigură pe noi despre aceleaşi lucruri, atunci când spune: „Căci socotesc că suferinţele acestui veac nu se pot compara cu slava viitoare, care ni se va arăta nouă„[ Rom. 8, 18].

Iar cu altă ocazie, acelaşi Apostol, a spus: „Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Şi când Hristos, viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu El în slavă” [Col. 3, 3-4].


[1] Traducerea s-a făcut, cf. St. Leon the Great, Sermons, Translated by Jane Patricia Freeland and Agnes Josephine Conway, in col. FC, vol. 93, Ed. by „The Catholic University of America Press”, Washington, D. C., ed. 1996, p. 218-224.

[2] Apostolul este echivalat de Sfântul Leon cu Martorul, cu Mărturisitorul adevărului dumnezeiesc.

[3] Prin slava Lui.

[4] Obişnuiţi cu oamenii, care ştiau cum sunt oamenii de obicei, cum arată trupurile lor.

[5] Adică revelarea slavei Sale prin intermediul trupului Său.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *