Volumele de nuvele, aforisme şi teatru ale scriitorului Dorin Streinu

pr-dorin-piciorus-la-21-de-ani

A se reţine!

Când spun foi…mă refer întotdeauna la coli A 4, scrise pe-o parte şi pe cealaltă, cu scris tipografic…şi nu de mână.

Când spun un număr de pagini şi apoi 1/2 …înseamnă că sunt, spre exemplu, 90 de foi şi o pagină.

Acelaşi lucru şi pentru aici.

*

Sunt enumerate aici doar volumele care au fost transcrise din manuscrise. Manuscrisele mele  din acea perioadă sunt formate din zeci de caiete pe care sunt notiţe, poeme, desene, aforisme, nuvele,  monologuri, pasaje din diverse romane etc. Unele lucruri le scoteam din aceste caiete şi le rescriam, cu fonturi tipografice, cum scriem şi acum, pe coli A4, în volume de sine stătătoare.

Când am renunţat la a scrie literatură în mod programatic…au rămas multe volume nefinisate…Tocmai de aceea am spus că enumăr doar pe cele catalogate atunci de către mine, ca fiind dintr-o anume specie literară.

*

Nuvelistica

1997

Vol. 1. Al treilea dor ( 99 foi 1/2).

Vol. 2. Un gest de tandreţe ( 53 foi 1/2)

Vol. 3. Aruncarea mânuşii galbene (50 foi 1/2)

*

Aforistica

[Fiecare volum de aforisme e scris în sine, de la un capăt la altul…şi nu e o strângere de texte semnificative din scrierile mele.]

1997

Vol. 1. Gânduri cu aripi ( 51 foi)

Vol. 2. Saltul în aer ( 18 foi)

Vol. 3. Prima stea boreală ( 22 foi)

Vol. 4. Ca într-o casă de nebuni ( 30 foi)

Vol. 5. Un continent fără Dumnezeu ( 30 foi)

Însemnări pentru genii (18 foi)

1998

Vol. 6. Ucis dar nu omorât ( 23 foi)

Pentru că nu am timp de poveşti, trăiesc ( 41 foi)

Cele 177 ipocrizii dedicate lui Dumnezeu ( 13 foi)

*
Teatrul

1997

Vol. 1. În palma lui Dumnezeu ( 41 foi… transcriere nefinalizată)

Vol. 2. Chemarea la un alt fel de moft (20 foi…scris de mână, format manuscriptic primar)

În primul volum de teatru, piesa Ezeu (20 foi) este capodopera mea, cu care am atins, la 19 ani, împlinirea de sine. E scrisă în ritm shakesperian şi e o luare la întrecere cu Faust al lui Goethe şi o rescriere a problematicii Luceafărului eminescian.

Are patru personaje: geniul, ucenicul, tăcerea şi diavolul şi tema ei este viaţa omului de geniu şi, mai ales, tentaţia autodistructivă a marii sale puteri de creaţie.

Petru Cercel, Imnul-rugăciune către Hristos Dumnezeu

a-zbura-in-lumina-milei-lui-Dumnezeu

Stăpâne Domn pe-adânc şi pe văzduhuri,
Tu, ce-ai făcut pământ şi cer şi mare,
Pe om din lut şi nevăzute duhuri;

Tu, care din Fecioară întrupare
Ai vrut să iei, Părinte preaputernic,
Ca să-nviezi şi să ne dai iertare;

Tu, ce vărsându-Ţi sângele cucernic
Ai sfărâmat a iadului tărie
Şi l-ai legat pe diavolul nemernic;

Tu, ce-ai deschis a Ta împărăţie
Şi blând Te-arăţi şi milostiv cu mine,
Spre-a-mi face Raiul veşnică moşie;

Ascultă, Tată, ruga mea ce vine
La Tine arzătoare şi plecată,
Tu, ce-ai fost om ca să mă-nalţi la Tine.

Cum voi plăti, Stăpânul meu, vreodată
Atâtea bunuri mie hărăzite,
Şi ce-aş putea să-ţi juruiesc răsplată?

Mă-mbelşugaşi cu daruri nesfârşite,
Fiind nevrednic eu, şi cu-ndurare
M-ajuţi mereu, mă-ndrepţi din căi greşite.

Tu nu pui preţ pe-averi sau pe odoare,
Pe perle, nici pe pietre nestemate,
Căci tot ce e, e-al Tău, Stăpâne mare.

De Tine-au fost făcute-n lume toate,
Şi omul mârşav nici c-un pai subţire
Să se fălească-a fi al său nu poate.

Cu o bătaie d-aripi, cu-o privire
Chiverniseşti şi-ndrepţi orice făptură,
Şi cerul, şi tărâmul de sub fire.

Plăcute-astfel de jertfe nu-şi mai fură,
Alt dar decât o inimă curată
Şi închinată Ţie cu căldură,

Şi, toţi să te mărturisească, Tată,
Drept Domn al Israelului, cel care
L-a înecat pe Faraon odată.

Tu vrei doar faptă bună şi-nchinare
Şi toţi să Te slujim, căci ştii în minte
Şi-n inimă ce-ascunde fiecare.

E mică plata ce ne ceri, Părinte,
Şi n-o-mplinim pe toată cu dreptate,
Dar tot ne vei moşteni? ai slavei sfinte.

Prea multă dragoste şi bunătate
Arăţi spre noi, căci cu nesocotire
o preţuim, şi numai cu păcate

Răspundem la a Ta milostivire
Şi-al tău judeţ, cu care plin de fală
Călăuzeşti cu bine-ntreaga fire.

Cu multă neştiinţă şi greşală
Noi ne trudim să-ţi dăm în închinare
O inimă plecată cu sfială,

Dar, bieţi de noi, greşim fără-ncetare
În faţa Ta, puternice-mpărate,
Şi-ţi risipim averea-n desfătare.

Pân ce Ursitele neînduplecate
vor rupe-al anilor mei fir subţire,
Îmi iartă, Doamne, grelele păcate

Şi-atât de mare ai milostivire
Spre mine, sluga Ta cea vinovată,
Ca să trăiesc cu Tine-n nemurire.

Şi fă-mă, Doamne, vrednic de răsplată,
Nu-mi da pedeapsă după-a mele vine,
Ce trec măsura ce-ar fi fost iertată,

Greşit-am, Tată, milă ai de mine,
Aprinde-mi sufletul şi mă învaţă,
Şi fă să vin alăturea de Tine.

Tu, ce eşti cale, adevăr şi viaţă,
Ştiu că tot binele ce va să-mi vie
Mi-l va trimite sfânta Ta povaţă.

Ferice de voi fi şi-n bogăţie
De stare şi avere, dă-mi putere
Cu spaimă mare să ţi-o-nchin tot Ţie.

Iar caznă când avea-voi şi durere,
Să fiu ca Iov cu straşnică răbdare
Şi să-Ţi slujesc statornic îţi voi cere.

Orice ţi-e voia, Împărate mare,
Nespus de mult mă bucură şi-mi place,
De-ar fi spre bine sau pre grea-ncercare.

Mi-e gândul doar la slujba ce voi face
Măriei-Tale tot mereu, căci Ţie
Cel ce-Ţi slujeşte va trăi în pace

Şi va zbura la cer cu bucurie.

Petru Cercel, Imn

Trad. de Alexandru Ciorănescu

Petru Cercel, fratele lui Mihai Viteazul şi domn al Ţării Româneşti între 1583-1585. Pentru mai multe informaţii, vezi aici şi aici.

Poemul a fost publicat, în italiană, în volumul lui Stephano Guazzo, Dialoghi piacevoli, Veneţia, 1586.

Dimitrie Cantemir – ctitor de biserici

semnatura-lui-d-cantemir

(…) Descrierea moştenirii istorice a lui Dimitrie Cantemir va fi incompletă dacă nu vom aborda câteva probleme, scăpate din atenţia cercetătorilor vieţii şi activităţii domnitorului Moldovei. În primul rând, este vorba de studiile lui Dimitrie Cantemir în domeniul teologiei şi istoriei religiei.

El devine primul savant european laic din sec. XVIII care dă publicităţii cugetările sale asupra Sfintei Scripturi şi, totodată, folosind cunoştinţele sale enciclopedice, prezintă etăţeanului european istoria principalelor dogme ale religiei islamice. Din păcate, până în prezent, lucrările lui Dimitrie Cantemir consacrate temei date, precum şi influenţa lor asupra dezvoltării ştiinţelor umanitare din epoca sa, nu sunt supuse cercetării ştiinţifice.

A doua problemă, insuficient sau deloc studiată de biografi, este activitatea lui Dimitrie Cantemir în calitate de ctitor şi făuritor al lăcaşelor sfinte din Ţara Moldovei şi Rusia. Majoritatea absolută confirmă contribuţia lui la zidirea bisericii Sf. Constantin şi Elena de la mănăstirea greacă Sf. Nicolae din Moscova, precum şi a bisericii Sf. Dumitru din orăşelul Dimitrov (regiunea Oriol).

Totodată, studierea manuscriselor lui Dimitrie Cantemir, precum şi a actelor administraţiei locale din Oriol, Kursk, Moscova ne oferă posibilitatea să constatăm că domnitorul moldovean şi principele iluminat rus a ctitorit mănăstirea Sf. Nicolae din satul Urlaţ judeţul Vaslui, închinată mănăstirii Vatopet din Sfântul Munte, precum şi cel puţin 6 biserici în satele din regiunea Moscova, Kursk şi Oriol.

Această dragoste faţa de credinţa ortodoxă, faţă de tradiţia şi moştenirea spirituală i s-a transmis prin ereditate urmaşilor lui Cantemir. Feciorul Matei construieşte biserica în satul Ciornaia Griazi, fiica cea mai mare Maria – în satul Ulitkino, mezina Smaragda – spital şi biserică la Moscova.

Dintr-o privire detaşată viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir a fost şi este studiată destul de amplu – îi sunt consacrate zeci de cărţi, mii de articole ştiinţifi ce şi de popularizare. Dar, odată cu trecerea anilor, generaţii noi de savanţi revizuiesc şi studiază din temelie moştenirea ştiinţifi că şi literară a lui Dimitrie Cantemir, descoperind pagini inedite în biografia sa şi în manifestările numeroaselor sale talente. (…)

Cf. Victor Ţvircun, Moştenirea istorică a lui Dimitrie Cantemir şi contemporaneitatea, în rev. Akademos, nr. 4 (11), decembrie 2008, p. 37-38.

Scurte poeme ieroglifice (1)

dar-tainic

Dară lin suflând austrul adevărului
şi într-o parte dând
poalele hainei adevărului,
grozavă goliciunea minciunii
descoperindu-se
se arată

*

Pe cât lumina soarelui
a lucra poate
în organele văzătoare,
pe atâta ajută
mai dinainte
ştiinţa în minte adulmecătoare.

*

Obişnuiţi sunt muritorii
cu înălţimea staturii,
cu frumuseţea trupului
şi cu împodobirea feţei,
ca şi cu un lucru prea mare de la fire dăruit
a se lăuda
şi încă mai mult între alţii
nu numai
arcoase sprâncenele a-şi ridica,
ci şi sfaturile peste cuviinţă a-şi da
şi socoteala peste măsură a-şi ridica.
[Dar] vrednicia sufletului
nu de pe frumuseţea trupului
se măsoară.

*

Ştiinţa înţelepciunii
nu în scaunele trufaşe şi înalte,
ci în capetele plecate şi învăţate
locuieşte.

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică

Alte poeme aflaţi şi aici.

Aforismele lui Cantemir (2)

arta-pura

Pizma veche vă împinge la lucruri noi.

Precum arşiţa soarelui pieliţa mută [schimbă] din albă în neagră, aşa pizma inimii mută gândul din bun în rău.

Precum ştiinţa lucrurilor este lumina minţii, aşa neştiinţa lor este întunecarea cunoştinţei.

La întrebarea grabnică, greu sfat a da, semn de minte ascuţită este.

Dragostea cumpărată pe bani sau pe mâncări şi băuturi, în sfârşitul acelora şi ea se sfârşeşte. Iar dragostea din suflet adevărată în sărăcie şi în foamete slujba vredniciei îşi arată.

Jurămintele între muritori pentru alta [altceva] nu s-au scornit, fără numai [ca] sub numele marelui Dumnezeu, demonul mai (pe) lesne meşteşugirile sale să-şi lucreze.

Cu anevoie un gând în două inimi a se ascunde poate.

Unde urechile adevărului sunt astupate, acolea toate hrizmurile [prorociile, avertismentele] se par basne [basme, minciuni].

Cine-i mai cu multe vrednicii, fie din fire, fie din osteninţă [osteneală], împodobit, acela mai mare cinste trebuie să aibă şi mai tare de la toţi să se iubească, se cade.

Obişnuită este fortuna [soarta], pe cel ce multe haine pofteşte a cerca şi de cele ale sale a-l dezbrăca.

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică

*

Să vă spun o întâmplare despre providenţă. Când, prin 1998, în nişte împrejurări grele, umblam pe la anticariate şi tarabagii să-mi vând nişte cărţi, întâmplarea pe care eu o numesc pronie a făcut ca nimeni să nu-mi cumpere Istoria ieroglifică.

Toţi tarabagii la uşa cărora am bătut (am avut atunci ocazia să cunosc faţa ascunsă a buchiniştilor bucureşteni şi a comerţului cu carte şi am înţeles după ce criterii se cântăresc cărţile) mi-au oferit un preţ rizibil pe o ediţie de lux, cu care, poate, puteam cumpăra o pâine. Aşa că am renunţat la pâine şi am păstrat cartea. Acum înţeleg de ce tocmai această carte a fost singura pe care n-am reuşit să o înstrăinez.

Vezi şi palatul lui Cantemir din Costantinopol

Genialitate şi posteritate

brancusi-rugaciunea

Eminescu a scris o grămadă de manuscrise pentru ca 150 de ani de posteritate să nu aibă timp să le citească, nici să le răsfoiască – în afară de 2-3 oameni. La fel, nici opera lui Nichita Stănescu, după cum semnala Alex Ştefănescu în recenta sa Istorie, nu a fost recuperată în întregime din reviste şi revistuţe obscure în care Nichita făcea risipă de talent şi dedicaţie, pentru că nu s-au născut încă adunătorii de fărâmituri.

Nu s-au născut încă recuperatorii nebuni, fanatici, care să caute în disperare de iubire. Risipei se dedă florarul, cum zicea Blaga, dar noi nu găsim florarul acela.

Suntem convinşi că istoria noastră e mult mai bogată, dar nu are cine să caute dovezile, documentele, argumentele. Avem zeci şi mii de teze de licenţă, masterat şi doctorat compilat-plagiate, de cărţi compilat-plagiate, de mostre de gândire compilat-plagiată şi mult prea puţini avizi de cunoaştere şi descoperiri imense.

Dacă eşti intelectual de elită în ziua de astăzi şi nu observi că stau maldăre de cărţi în aşteptarea de a fi descoperite şi gândite cu adevărat, că tot ceea ce s-a spus până acum stă sub semnul mediocrităţii şi al indeciziei ideologizate, înseamnă că degeaba te numeşti intelectual.

Dacă baţi apa în piuă cu aceleaşi idei, vechi şi nouă, recolajate lingvistic la nesfârşit, eşti o mascaradă de intelectual.

Dacă observi numai decadenţa şi aştepţi sfârşitul vieţii şi al lumii şi crezi că nu merită să-ţi risipeşti energia pe revelarea adevărului şi pe declamarea lui de pe acoperiş, că mai bine stai şi te odihneşti şi mai scrii din când în când o carte, ieftină la conţinut, pentru un post universitar sau ca să nu te uite lumea, înseamnă că ţi-ai greşi vocaţia.

Orizontul şi-a luat pe nepregătite oamenii al căror orizont  e orb şi mut. Şi, deşi posteritatea este încă şi mai dreaptă decât contemporanii care se uită la sfinţi şi la genii ca la televizor, totuşi orizontul nu va înceta să-şi uluiască niciodată contemporanii convinşi că odată cu ei se scufundă lumea, că dacă nu sunt alfa, măcar omega tot sunt.

De ce? Pentru că sunt, deşi nu şi-au câştigat dreptul la a fi. Dumnezeu ne-a creat, dar mulţi nu sunt nerăbdători să-I dea dreptate pentru că i-a creat. A sta degeaba şi a te holba la ce fac alţii e o hulă.

Dacă Dostoievki spunea că cea mai mare şmecherie a diavolului e să te facă să crezi că el nu există, pentru vremurile noastre înşelarea lui încă şi mai mare e să te facă să crezi că lumea merge inevitabil spre prăbuşire şi că n-are nici un rost să faci ceva serios în viaţă. Că n-are rost să te consumi pentru ceva ce piere.

Doar că diavolul uită să spună şi românii noştri uită să-şi dea seama că ceea ce faci în exterior înseamnă şi construcţie în interior şi că piere numai ceea ce este periferic, iar substanţa creaţiei noastre merge cu noi în veşnicie.

N-are cine să gândească, n-are cine să ne regândească istoria, literatura… Nu mai avem nimic de zis, au spus totul înaintaşii… Călinescu, Iorga… Nu mai avem nimic de făcut esenţial, nimic de recuperat, nimic de subliniat sau de scos în evidenţă…

Ne plângem de defazare istorică şi iubim anacronismul cu disperare. Ceea ce urăsc semenii noştri cel mai mult e să vadă pe cineva ridicându-se şi recapitulând istoria şi gândirea pe care ei o credeau înfundată în memoria imemorială. Nu suportă să vadă lumina optimismului care are curajul să zidească sub cele mai sumbre preconcepţii şi previziuni.

Cum îndrăzneşti să speri la reevaluări şi reconstrucţii, când noi nu credem în nimic? Asta e întrebarea care răsună din toţi boşogii unei societăţi ca cea românească actuală, unde inerţia duhovnicească paralizează orice intenţie incalculabilă pentru privitori. Ce crezi că poţi să ne spui nou, când tot adevărul a fost spus? Chiar dacă a fost spus tot adevărul, n-au fost spuse toate nuanţele adevărului, ci doar esenţa lui.

Iar când transformi esenţa adevărului, precum cărturarii şi fariseii, în motiv de crimă, sau când o transformi într-o bornă statică în calea dezvoltării tale interioare şi spirituale, atunci n-ai observat că adevărul e dinamic, că el se întinde pe toată istoria şi că are formele lui de comunicare pentru fiecare epocă, pentru fiecare clipă şi om în parte.

Adevărul poate să ţi-l spună odată Sfântul Ioan Gură de Aur, altădată Eminescu, altădată Georgescu sau Florescu sau un ţigan de pe stradă sau Dumnezeu tainic în inima ta. El nu se epuizează şi nici măcar nu se diminuează. Când nu te arde setea de adevăr şi de cunoaştere, atunci îţi stabileşti autorităţi exegetice inexpugnabile, şi nu pentru că le înţelegi ca atare, ci pentru că nu vrei să faci nimic.