„Lumea postmodernă şi depersonalizarea omului” (carte de diagnoză teologică a postmodernităţii; cuprins)

spre-unde-se-indreapta

[Pagina de titlu în manuscrisul nostru]

Pr. Dr. Dorin-Octavian Picioruş

Lumea postmodernă

şi

depersonalizarea omului

Bucureşti

2005

*

Cuprins

* Cuvânt înainte

* Un preambul necesar. Distanţa dintre lumea pe care o dorim şi lumea în care trăim: un continuu subiect nevralgic

I. Lumea postmodernă sau o discuţie despre spaţiul ripostei, al deconstrucţiei şi al nihilismului

1. 1. Legitimarea postmodernităţii şi riposta acerbă la idealurile moderne

1. 2. Consistenţa de drept a postmodernismului sau discutarea paradigmei modernităţii

1.  3. Între cunoaşterea narativă şi cunoaşterea ştiinţifică sau o discuţie despre rolul omului şi cel al mijloacelor tehnice în lumea postmodernă

1. 4. Deconstrucţia ca paralogie şi simţul utilităţii negaţiei: punctul în care lumea postmodernă se dedică necunoscutului

II. Satanismul între filozofie şi practică. O discuţie asupra ideologiei sataniste şi a propagării ei începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea şi până astăzi.

2.  1. Reprezentanţii de bază ai satanismului postmodern şi motivaţiile lor ideologice

2. 2. Biserica Satanei şi Templul lui Set sau diferenţa dintre satanismul materialist şi cel spiritualist

2.  3. Propagarea în masă a satanismului la nivel mondial prin muzica rock

2. 4. Satanismul românesc postdecembrist şi impactul său real

2.  5. Antropologia satanistă şi o concluzionare asupra raportului dintre satanism şi legile de drept

III. Derularea procesului de emancipare sexuală în postmodernitate şi situaţia de azi a pornografiei. O trecere în revistă a ultimelor „victorii” ale hedonismului în materie de libertinaj furibund

3. 1. Impactul feminismului în viaţa lumii postmoderne şi a mişcărilor de legitimare a minorităţilor sexuale

3. 2. De la nuditatea sexuală a femeii la statutul ei de obiect sexual

3.  3. Pornografia ca utilitate socială şi resorturile ei mai mult sau mai puţin oculte

3. 4. Cultura pornografică şi amplitudinea pe care a luat-o în ultimii ani

3.  5. Pornografia românească şi stadiul de permisivitate a societăţii româneşti în această problemă

3. 6. Noua estetică şi metafizică a trupului şi racordarea directă a acestei mutaţii cu propaganda pornografică

IV. Terorismul mondial şi dubla legitimare a violenţei. O discuţie asupra manifestării violenţei în numele unei ideologii şi despre folosirea violenţei sub pretextul unei hegemonii mondiale.

4.  1. Statutul de terorist sau trecerea de la teroristul revoluţionar la teroristul asasin

4. 2. Profilul real al terorismului şi mijloacele lui defensive

4. 3. Realitatea istorică: între manipularea factorilor de putere şi  recrudescenţa violenţei prezentate de mass-media

4. 4. Evenimentul 11 septembrie 2001 sau distanţa indicibilă dintre atacul armat şi conspiraţie

4.  5.  Despre o altfel de intoleranţă şi călcare a drepturilor omului sau lupta dintre ideologie şi tradiţie

4. 6. Între spiritul terorist de masă şi spiritul terorist de clan. O abordare a violenţei ca teroare în societatea românească

V. Teologia Sfântului Simeon Noul Teolog  şi răspunsurile ei pentru lumea postmodernă

5. 1. Condiţia omului Bisericii şi rolul său în societate

5. 2. Viaţa creştinului ortodox ca legătură vie cu Dumnezeu şi distanţa ce o separă pe aceasta de individualism şi secularism

5. 3. De la vederea lui Dumnezeu la vederea păcatului sau despre distanţa dintre bucuria harică şi cea libertină

5. 4. Între libertatea interioară şi curajul duhovnicesc şi stagnarea în violenţă

5. 5. Antiteza dintre personalizarea omului şi depersonalizarea lui sau a vorbi despre o caracteristică schizoidă a lumii postmoderne

*

Cartea, în acest stadiu, are peste 300 de pagini…şi trece printr-o recorectare şi remaniere pronunţată.

Se constituie, din punctul nostru de vedere, în prima diagnoză de mari proporţii a situaţiei de fapt a postmodernităţii, care a fost scrisă în spaţiul teologiei ortodoxe româneşti.

Are un caracter interdisciplinar pronunţat şi tot bagajul enorm informaţional prezentat în paginile ei e trecut prin filtrul teologiei şi al vieţii ortodoxe, ca îndreptar autentic pentru creştinii ortodocşi postmoderni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *