Notes 1998

albastriul-ochilor-tai

Un carnet cu însemnări şi crochiuri, început pe 19. 09. 1998 şi terminat pe 16. 10. 1998 şi nu mai ştiu dacă conţinutul lui l-am inclus undeva. L-am găsit alături de o carte a lui Cehov şi de pictura lui Chagall, când am căutat nişte cărţi. Îl uitasem cu totul…

*

19. 09. 1998.

Genialul Florin Piersic: are să vă amintească de o piersică coaptă, care stă atât de sus…şi aşteaptă să cadă. Păr galben, costum negru, fular alb, batistă roşie, lănţişor de aur la gât, roşu în obraz…un bărbat impunător şi cu un suflet de neuitat.

*

Mă enervează femeile cu gură mare. La fel îmi sunt enervante cele care se mişcă, care se foiesc mult.

*

Prostia e bogata noastră stare de letargie.

*

Când eu voi muri nimeni nu va plânge. O ştiu…[Cuvinte scrise sub un crochiu: bărbat trist].

*

[De aici începe un meci în doi…un meci aforistic, între Balzac şi Dorin Streinu. Adică, pe foaia supra sunt trei aforisme ale lui Balzac iar pe foaia infra a Notesului sunt 3 aforisme ale lui Dorin Streinu. Vom reda, parţial, acest joc  frumos al minţii.]

Honoré de Balzac

1. Nicio femeie nu rezistă ideii că e iubită numai ea pe lume.

Dorin Streinu

1. Superficialitatea e maniera cea mai elegantă prin care criticii literari cunosc valorile şi le apreciază.

Balzac

2. Când vor să se adore prea mult, îndrăgostiţii se ceartă.

Streinu

2. Dacă  nu cinsteşti truda creatorilor de artă nu poţi să le înţelegi dăruirea şi, mai ales, nebunia de a crea.

Balzac

3. Femeia nu e frumoasă decât atunci când seamănă a bărbat.

Streinu

3. Bucuria actului sfânt al creaţiei e mai divin şi mai înălţător decât orice înţelegere a acestuia.

***

Balzac

4. Geniul e singura forţă pe care puterea absolută n-o poate atinge.

Streinu

4. Liniştea câmpului în prag de seară îmi aduce întotdeauna în minte măreţia şi desăvârşirea universului.

Balzac

5. Femeile din lumea mare au sute de feluri de a rosti aceeaşi frază.

Streinu

5. Religiozitatea operei mele constă în fiorul viu şi inocent al vieţii care o străbate.

Balzac

6. Îndrăzneala adevărului se înalţă până la nişte combinaţii pe care arta nu şi le poate permite.

Streinu

6. Cititorul adevărat e cel care nu are nevoie de explicaţii ci de dans.

***

[De aici se modifică ritmul]

Balzac

7. Singurătatea nu este suportabilă decât de omul de geniu…sau de contemplatorul lucrurilor dumnezeieşti.

8. Crima şi nebunia au anumite asemănări: şi unii şi alţii se preumblă ferindu-se să se întâlnească.

Streinu

7. Lucrul care ne face unici e dăruirea continuă şi conştiinţa că nu poţi fi învins de nimic şi de nimeni.

8. Pentru o societate decadentă ceea ce inspiră teamă şi veneraţie sunt extremele.

9. Proştii nu înţeleg perfecţiunea pentru că e un lucru banal.

10. Pentru mine, normalitatea e o exagerare cu bun simţ şi cu principii unice.

Balzac

9. E înspăimântător: viaţa şi moartea sunt cuprinse într-o clipită.

10. Câte ciudăţenii nu întâlnim când ne încordăm mintea.

11. O femeie care iubeşte un bărbat îi cunoaşte faţa, după cum cunoaşte un marinar largul mării.

Streinu

11. Cei care cred că îşi pot ascunde duplicitatea se îmbolnăvesc de boala festivismului. Cad deci din lac în puţ.

12. Inteligenţa ne debarasează de viaţă, pentru ca să ne demonstreze că poţi să trăieşti fără să vrei sau fără să fii lăsat în pace.

13. Cei care cer moralitate geniului nu-şi dau seama că ei sunt creatorii moralei. Nu putem cere unui geniu ca să ne împărtăşească fricile false şi obtuzităţile gândirii. El e tocmai opusul acestora, dar nu şi al normalităţii profunde. El pare extremist, tocmai pentru că trăieşte într-o lume în care impostorii decretează principiile vieţii…iar el le caricaturizează pentru ca morala vieţii să se însănătoşească.

14. Cel mai sănătos om este bolnav de bolile celorlalţi.

***

Balzac

12. Frumuseţea desăvârşită e, aproape întotdeauna, însoţită de răceală sau prostie.

13. Cei care cunosc iubirea în nemărginirea ei ştiu că nu-i poţi resimţi plăcerea fără a-i accepta virtuţile.

14. Nu există bărbat de care să fie mai legată o femeie decât de acela căruia i-a tras chiulul.

Streinu

15. Ipocrizia poate duce până acolo, încât orice valoare e prea mică pentru tine, dar tu să nu ai decât puţine valori sau niciuna.

*

[Locul lui Balzac…i-l ia Guillaume Apollinaire]

Apollinaire (versuri)

1. „Văzând cu ochii se făceau mai frumoşi”

2. „Femeia prea era frumoasă
şi de-o priveai
simţeai o teamă”.

3. „Şi de-aş muri eu aş surâde”.

*

Apoi Nichita Stănescu ( versuri şi aforisme)

1. „Orice cuvânt este un sfârşit”

2. „Orice fiinţă întrerupe lumina”.

3. ” Moartea este o idee ratată”.

4. „Timpul nu are copii”.

5. „Simbolul e o sărăcie a artei”.

6. „Ideile estetice trebuie trăite”.

*

Dorin Streinu:

16. Foamea unui geniu naşte cei mai răzbunători monştri.

17. Sângele unui geniu e o durere într-o continuă expansiune. Dacă ar putea, ar ieşi din trup şi ar murdări, divin şi terifiant, pământul.

18. Eu scriu pentru oameni. Pentru oameni care nu se jenează de nimic şi, cel mai sfânt lucru al lor e aceea că vor adevărul, întregul adevăr.

19. Îmi vine să plâng dureros, tânguitor, când văd pe oameni murind ca nişte greieri şi ca nişte muşte. Nu merităm o astfel de micşorare! Noi, oamenii, trebuie să sfidăm propria noastră cunoaştere despre noi înşine.

20. Îmi plac femeile care aşteaptă. Posomorârea lor îmi încălzeşte singurătatea.

21. Cer imposibilul imediat numai aceia care nu ştiu că viaţa e ceva organic.

22. Doi îndrăgostiţi sunt întotdeauna frumoşi. Naivitatea îi transfigurează.

23. Discuţiile în care nu eşti lăsat să fii liber sunt întotdeauna edificii ale ipocriziei. Atunci se tem să afle cine eşti.

24. Sfinţenia nu e o sperietoare imposibilă. Ea e a omului şi a lui va rămâne. Fără a vrea să fii sfânt nu eşti nimic.

25. Cred în orice speranţă. Sunt copilul minunii.

26. Artistul adevărat pare cameleon, pentru că vorbeşte unor oameni care nu mai înţeleg starea pură a vieţii, adică diversitatea unitară.

27. Riscul concentrării e bucuria de a nu mai ştii ce să spui.

28. Pedanţii nu cunosc raţiunea înţelepciunii pentru că înţelepciunea e o exaltare fără tipic.

*

15. 10. 1998.

Dorin Streinu

29. Marile gânduri sunt arderi de ani şi explozii de-o clipă.

30. Pentru amatori adevărul e o presupunere. Pentru cei blestemaţi el e o chingă.

31. A te simţi iubit înseamnă a suferi pentru că eşti prea fericit.

***

24. 09. 1998. După masă.

32. O frumuseţe feminină fără un glas şi un zâmbet plăcut e o eleganţă căreia îi lipseşte cel mai scump lucru: rafinamentul.

33. Simplitatea e o recunoaştere a eternului din noi.

*

15. 10. 1998

Dorin Streinu

34. Orice zâmbet de îndrăgostită e un sadism pentru singuratici.

35. Nu mă poţi judeca decât în secunde. Viaţa mea e o veşnică schimbare.

36. Voi muri cu conştiinţa că am sperat prea mult şi am înfăptuit prea puţin. E un paradox pe care nu mi-l explic în întregime.

37. Nu pot pierde timpul, pentru că, într-o clipă, pot trăi o mie de ani. Acest lucru numesc eu absolut.

38. Artiştii sunt efigiile secolelor, dezordinea şi măreţia pe care secolele nu au ştiut că le au.

39. Erorile noastre sunt simpluţe ca şi noi. În istorie sunt puţine erori geniale. Eroarea aceasta…trebuie să zguduie lumea din temelii.

40. E oribil că mai vorbim despre ipocrizie şi că o mai şi practicăm, după ce s-a scris literatură de câteva milenii.

41. Febra minţii mele de a crea, de a iubi e o isterie plină de dragoste. Iubesc pentru ca să caut mereu. Caut pentru ca să jubilez mereu. Jubilez pentru ca să uit…şi să încep de la capăt să iubesc, să jubilez, să caut.

42. N-ar trebui ca să-mi citească cărţile, cuvintele, iubirile, oameni care n-au ştiut să piardă cele mai iubite lucruri ale vieţii lor.

43. Fericirea e ceva şocant. O urăşti pentru că nu şi-a cerut voie  ca să intre în inima ta şi fugi după ea, ca un disperat, pentru ca să vrei să o dai, din nou, afară. De ce? Suntem prea mici pentru fericiri de lungă durată.

44. Noul e o aparenţă a realităţii. E o aparenţă care te intrigă întotdeauna şi pe care o uiţi întotdeauna, pentru că te plictiseşte.

45. Cuvântările, care nu transfigurează auditoriul şi nu-l fac să se simtă ca o singură fiinţă sunt nişte ratări, fie ele şi geniale.

46. Impostorii vorbesc tot timpul…şi tac, emblematic,  atunci când e vorba de demnitate şi de conştiinţă.

47. Nu am curajul ca să mă bucur în faţa oamenilor suferinzi. Pentru mine e sfântă umilinţa, şi, mai ales, răbdarea.

48. Nu îmi plac Bisericile pentru ele însele, pentru că asta mi-ar transforma credinţa în iubire de artă. Dar nu pot trăi fără fiorul sfânt, liniştea atotcuprinzătoare şi lumina lor fără de margini.

49. Arhitecturile înalte sunt vanitatea noastră. Cele mici sunt umilinţa noastră. Şi tocmai calea de mijloc e cea mai însufleţită alegere.

50. Dacă am înnebuni cu adevărat am fi foarte logici. Nebunia e plină de scrupulozitate vehementă.

51. Prostul gust e o trăire a vieţii numai pentru  sine. Bunul gust se uită şi dincolo de clipa de acum.

52. Oamenii care se tem de cuvinte sunt adevăraţii paranoici.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *