Scurte poeme ieroglifice (2)

asfintit

Complotul lupilor la apus de soare

Iar când făclia cea de aur
în sfeşnicul de diamant
şi lumina cea de obşte
în casele şi mesele tuturor se pune,
Lupul şi altă soţie
[tovarăş] îşi cercă
şi pe altul ca sine află (…)

Deci, după ce părintele planetelor
şi ochiul lumii
razele sub ipoghei
[orizont] îşi sloboade
şi lumina sub pământ îşi ascunde,

când ochiul păzitorului se închide
şi a furului
[hoţului] ca a şoarecelui se deschide
(că toată fapta grozavă şi ocărâtă
precum cu întunericul se acoperă şi se ascunde
socoteşte,

măcar că şi noaptea are lumina sa,
precum şi pădurile urechi
şi hudiţoşi pereţii de piatră
şi adâncă peştera de vârtoapă
[groapă, vale adâncă]
la vedere ascuţiţi ochi au),
lupii împreună
spre locul ştiut se coborâră.

*

Povestea Sfintei Iudita transformată în parabolă

De multe ori ce nu biruieşte omul
biruieşte pomul,
şi împăraţi care toată lumea în robia lor au adus,
pe aceiaşi,
alminterea nebiruiţi fiind,
vinul în robia sa i-a răpit
şi beţia cu mâna muierii i-a biruit.

*

Pedagogia sărăciei

Foamea în toate zilele
muritori a fi ne învaţă
şi este o boală care nedespărţit tovarăş
tuturor părţilor trupului
şi pururea se află de faţă.

*

Nu-l vesteşte nicio aură, nu-l urmează nicio coadă de cometă…

Nici nebunul coarne, nici înţeleptul aripi are,
de pe care de înţelept sau de nebun să se cunoască (…)
Că alminterea, mulţi înţelepciunea cuvântului îndestul au,
iar de lucrul ei prea lipsiţi sunt,
şi dimpotrivă,
mulţi de pompa şi frumuseţea cuvântului sunt depărtaţi,
iar faptele îi arată precum cu înţelepciune a fi încoronaţi.

*
Dragostea

Inima care în dragostea cuiva este lovită,
cu cât îndrăgitul se ascunde şi se fereşte,
cu atâta dragostea
cuprinzându-l îl topeşte.

*

Gura slobodă

Gura desfrânată
mai tare aleargă decât piatra din deal răsturnată,
pe care un nebun cu piciorul
poate a o prăvăli
şi o mie de înţelepţi a o opri
nu pot.

*

Înţelepciunea şi teatrul lumii

Cine în lume este atât de înţelept
căruia altă înţelepciune să nu-i trebuiască?
Cine între muritori
este atât de învăţat căruia
mai multă partea învăţăturii să nu-i lipsească?
Cine în tot theatrul acesta
este atât de ascuţit la minte
care vânt să socotească a altora cuvinte?

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică

Aforismele lui Cantemir (3)

alb-salbatic

Întotdeauna orbul asupra ochilor, şi şchiopul asupra picioarelor şi surdul asupra auzului, şi hadâmbul [ologul] asupra întregului obidă are.

Cel ce cu tot sufletul aievea în faţă îşi pofteşte lauda, nicio deosebire nu are de acela care prin gurile tuturor pe drept se huleşte.

Norocul aşa de aspru cu muritorii şuguieşte [glumeşte], cât, de multe ori, celea ce şi cu ochii le-ar înghiţi, nici cu nasul nu-i lasă a le mirosi.

Mai bunu-i şi mai de nădejde este dulăul deşteptat decât străjerul însomnorat sau cu vinul îngropat.

Lăcomia, dacă este în săturare nesăturată, cu cât în foame mai nesăţioasă va fi.

De multe ori, cei împietroşaţi la socoteală [dacă sunt luaţi] cu blândeţea mai tare se semeţesc. Iar apoi văzând sila şi nevoia, ca varga de căldură, încotro îi este voia se îndoiesc.

Puţini sunt care întâmplările în vremi schimbătoare a fi ştiu, însă prea puţini se află care cu norocul de ieri astăzi să nu se îndârjească. Căci mai cu credinţă este cuiva trupul fără vas ocheanului a-şi crede decât norocul până în al doilea ceas adeverit şi nemutat a-şi ţinea.

Cei cu socoteală dinainte au ochi privitori, iar din dos socotitori, şi lucrurile înainte mergătoare trebuie oglindă să fie celor dinapoi următoare.

Ispita o dată făcută a înţelepţilor, iar de multe ori poftorită a nebunilor dascăl este.

Cine cu sorbirea dintâi peste ştiinţă se arde în lingura de pe urmă de două ori şi de trei ori a sufla i se cade.

Mulţi, văzând că viaţa le aduce primejdie de moarte, morţilor asemănându-se şi din moarte au scăpat, şi pe alţii cu piciorul pe cerbice [grumaz] au călcat.

Un dor de nespus (vol. 1, 1996) [2]

curcubeu

*

lumina se naşte
din pietrele schimbării
adie-mi haina ta
orelor împilării

robită în taină
urmez serii albastre
poezia mi-e naşă
disperării din faşă

copil răsfăţat
doinind din plăcere
ţi-ntind carnea mea
şi cuiul durerii

s-o transpari în mătase
din fire de patimi
orbind o culeasă
aromă din paltini

robind-o smereniei
ce mă apleacă
izvorul din teacă
adoarmă vecerniei

pe veci întinsă pe ape
ropotind golul iubirii
în inima mea dreaptă
în osul fericirii

*

rubin de veşminte
în minte mi-aprind
inefabile focuri
roşind

ţesută cu stele
cenuşă din cenuşă
sărutări grele
în inimă simt

poezia nu te-nvaţă nimic
între asfinţit şi infinit
e loc pentru multe
pentru seri fără luntre

când treci pasager
printre sfinte ramuri de ger
aprinzi misterului ochiul
să strălucească zăpada din cer

*

am sedus mintea mea
spre verdele câmpului
azur de taină
ascuns sub haină

ochiul lui robust
ţine focul sus
sub o frunte largă
plutind spre apus

ţie poate să ţi se pară un joc
cititor neavizat
dar eu îţi spun ce s-a-ntâmplat
când inima a plâns

rug de vetre am văzut
seară în spirală
foc de aur am băut
din a lui chitară

romb de flacără şi ger
în întunecare
şi-am ieşit c-un ochi de fier
ca să pier de jale

*

asprimea ta e focul meu
ce arde-n nemirare
din tot ce sunt mă simt mereu
un dor sorbind o jale

iubirea ta mi-e semizeu
legându-mă de mare
şi ochiul vag se simte greu
să prindă-n mână-un cer de stele rare

robind în gând
o necutremurare plânsă
îmi cer iubirii osul meu
şi-adâncul nepătrunsă

cu apa plânsului alin
umbra de mir albastră
şi inima se-nchide lin
în nori de hiliastre

*

suspinul e o pasăre
care nu moare
în interiorul gândului
naşterea e un soare

aprins în zenit
infinit de tăcere
albastru în sfere
pasărea nu moare

frumuseţea poeziei
plutind
pe o apă limpede
cât arde o rază

între timp şi nemişcare
cât să se nască o viaţă
paradise plouă
peste vise

în lumina smirnei
ochiul verde-l muşc
în secunda tindei
în lumină prunc

fiinţa mirării
îşi întinde spaţiul
proza disperării
îşi întoarce ceasul

*

cine înţelege
că e capabil de poezie
îşi modifică scrisul
după ciocârlie

timpul se dilată
materia se dizolvă
din fibra serii
mi-am făcut unealtă

sentimentul înavuţirii mele
hrăneşte visul meu ceresc
din glie-n glie
pâinea mi-o cerşesc

cu care să zbor
în focul de sus
în imperiul apus
cu pasărea Phoenix în plâns

e în stare orice cuvânt
să poarte inefabilul
dacă aripile-au
ars pe pământ

*

ţi-aş spune omul meu de dor
cum am murit de patimi
cum apa sunetului lor
m-a înecat în lacrimi

mai iartă-mă din dor în dor
în limpede amiază
o trecere-n salcâmi uşor
cu amintirea trează

legenda ce mă ţine vie
aprinde-şi focu-n linişti
o pasăre se-ntoarce-n sine
sclipindu-şi aromie

rămâie osul meu pribeag
şi limpede ca ceara
topindu-şi inima de veac
şi în icoană para

culoarea veşniciei iubiri
trupeşte stă-n izvoare
pe iarba verde-n simfonii
foşnind din chitare

adorm în dor şi în uitare
şi mă prefac în semn
culege-mă ca pe-o năframă
de vis boem

preschimbă-mi deci arama-n bronz
şi cimbrul în izvoare
miros de aspru chiparos
rodind o noapte-n soare

tu ce te naşti ca să revii
din scânteierea minţii
aprinde-mi ochiul în tulpini
cu respirarea vieţii

deschis e raiul cel cu stele
şi infinite feluri de iubiri
deschisă inima din ele
şi-n veci milostiviri

cum mă pătrunde şi mă taie
în reci dureri un vânt uscat
nu aş putea să primesc jertfa
şi s-o mănânc pe înserat

din frumuseţea cu tăceri
rănite-n albe pajişti
iubirea-i înger care ieri
privea la noi în capişti

durere-n ochi neplâns
ea-i fără de durere
iubirea naşte în ascuns
şi creşte în tăcere

în ramure-i ascuns
prilejul de durere
şi când aştepţi răspuns
ea prinde a se teme

ca să petreci în sus
mai mori din vreme-n vreme
şi nimeni înaintea ta
nu m-a-nchis în refrene

în racla inimii te văd întins
ca să te-aprinzi în astre
temeiul ei e nesfârşit
în inimile noastre

Dorin Streinu, Dimensiunea cuvântului (vol. 2, 1997) [3]

pana-la-tine-si-inapoi

*

Oprire a unei sacrificări

Nu sacrificaţi pasărea!

Zborul ei trebuie lăsat
în pace!

Nu vă cumpăraţi sângele
cu sângele victimei!

Pe mâini vă va rămâne
semnele visului ei,
vă va rămâne
ghearele naşterii ei,
ciocul ei disperat
de a nu muri.

Nu sacrificaţi pasărea
pentru o idee!

Viaţa nu are preţ
şi nu are nici sânge.

Opriţi acest atentat
asupra păsării!

Omorâţi-vă lucrurile
care nu vă aparţin!

Omorâţi-vă dublura
de cuvinte!

Pasărea e făcută spre a fi.

Nu sacrificaţi pasărea!

Fie-vă milă de
aripa ei!

*

Prietenii poetului –
frunzele iubirii
din sânge.

*

Românul –
pasărea poeziei traversând
infinitul.

*

Cartea – seminţe
de înserare cu
clar de lună
patern.

*

Vorbirea lemnului
cu sufletul ierbii –
clipa sculptată.

*
Pasărea cu aripi
de lacrimi albe –
mama poetului.

*

Singurul dor
al poeziei române –
poetul însuşi.

*

Răgetul cerbului în
înserarea toamnei –
bunicul meu.

*

Mugetul căprioarei în
amurgul stelei –
bunica mea.

*
Copacul cu frunze
de păsări roşii –
tatăl poetului.

*

Alunecarea clipei pe
coada calului verde-
versul.

*
Crucificare pe
sângele melcului alb –
verigheta mea.

*
Cel care ştie unde
duce însingurarea –
străinul.

*
Sânul tău – înserarea
căzând în inima
mea bolnavă.

*
Ciclul germinării

Între seminţe numai noi
doi eram de iarbă.

Ne născuse o dimineaţă
cu trup de femeie.

Sufletele ni se împerecheaseră
în apele înserării.

Aşa că ne născusem
jumătate iarbă,
jumătate uitare.

*

Conturul cu umbre

Cuvântul cu mască
şi cuvântul fără mască au adormit.

Iubirea ta minţindumă
lângă dimineaţă…

Amândoi trişti,
între două vieţi
ale şopârlei.

Singur, citindu-mi
cuvintele
pe lacrimi;
tu – singură,
femeie în noaptea
vieţii.

*
Cutia Pandorei

Cercelul frunzei
visează sub copita
calului de amiază.

Tresare copacul
de lacrimi
prin trupul femeii.

Gândul înserării
cade în umărul ei
strâng ca o toamnă.

Cuvintele se îndrăgostesc
şi încep să-şi sărute
palmele.

Talpa ei calcă
pe inima
mirelui.

*

Memoria –
cerul
presărat cu păsări
de umbre negre.

*
Învierea – muzica
cu dimensiunile
aripilor
de Îngeri.

*
Ochiul foamei – stomacul
muzicii din întristarea
pietrei.

*
Timpul ars – secundele
clopotului
din sângele iepei.

*
Timpul morţii – mâinile
întunericului din înnoptare.

*
Disperarea – femeia
blestemând învierea
morţilor.

*

Cântec rimat

Piatra cu coamă felină
are surâsul lung,
ca un timp.

Te iubesc anotimp,
te iubesc.

Sân de plăcere,
sân de timp.

*

Întâlnire la cumpăna nopţii

Tâmplele îţi erau
reci de aşteptarea din ceasornic.

Vântul înroşise sângele meu
pe degetul mic de la mână.

Ninsoarea cu cerbi
cădea logodind secunda tăcerii.

Trecătorii întindeau
zăpada pe coama stelelor.

Când te-am văzut
cuvintele au început
să ardă.

Au început să tremure
ca lacrima.

*

Dimineaţă despletită
de ierburi amare –
inima.

*

[Urmează două exemple de poezie japoneză din specia…katauta. Micile poeme de mai sus, care nu au titlu, fac parte dintr-o altă specie literară japoneză numită… haiku.]

Unicul amor,
pietrele luminând apa
şi cerul deasupra
mea.

*
Floare de cireş,
vântul trecând prin sălcii
şi fluturii dansând.

*

Lied

Lacrima pietrelor
se aude din noapte.

Rar se aude căderea ei
pe metalul încins.

Tresar…

Nu pot să adorm
când cineva plânge.

În noapte, sufletul meu
plânge cu lacrima pietrelor.

*

Sunetul spiritului în ochii
cuvântului – poemul.

*

Apele vederii cu peşti –
cerul fără ploi promise.

*

Însingurare peste
vederea umărului –
amorul.

*

Abreviar

Firele de iarbă
se împleteau cu
mâna mea.

Citeai timpul
în palmă.

Mă uitam în
ochii tăi îndrăgostindu-mă.

Iarba era
o logodnă tandă.

Speram în vise.

*

Caii amurgului – ochii tăi
întristându-mi
cerurile.

*
Frunza copacului – simetria
perfectă a zeului.

*
Păsări zburânde – sufletul
apelor de iarnă fragedă.

*

Cochilii de melc în cuvinte –
lacrimile gândurilor.

*
Covorul roşu

Covorul înroşit de umbre
pe palma pietrei se preface,
în armonie şi culoare
şi, din reci linii, în opace.

Sedimentat între elize
se scrie litera pe gleznă,
ca o plecare între spaţii
delimitate de o beznă.

În firul camuflat de berze,
cu unghia cojesc în templu,
regescul obelisc de piatră,
născut din sânge în antentu.

Ninsorile de miros verde
cu valul timpul îl preface
şi ochiul vede printre rânduri
cum sufletul reintră-n pace.

*

Carnaval de intenţii

Cubul pietrelor de car
rămâne perimat de vis.

Psihanalitic se naşte
simbolul curselor de cai.

Liniile sunt reflexe
ale umbrelor din cercuri.

Culoarea, dusă până
în noapte, devine
translucidă.

Litografia unui zbor
se deschide
zborului.

*

Agenda iernii

Complexul lui Icar
se contemplă prin
fiii lui Laocoon.

Menada exprimă
instinctul răscolit
de Dionisos.

Gioconda centrează
atenţia privitorului asupra
atitudinii şi a expresiei feţei.

Calul copilăriri
este
un studiu pentru Mozart.

*

Atentat la glossă

Prin vitraliu intră
transcendentul în clipă.

Lumina difuză
se dizolvă
în obelisc.

Caroul cu forma
caselor lui se face
veridic.

Peisajul se animă
prin axul central
iar nudul coboară
scara Duchamp.

*

Incizie cu prezumţii

Simetria angajează
scurgerea timpului.

Monştrii se nasc din
clarobscurul luminii.

Aripile frânte se dizolvă
pe cerul de fier.

Ciocul clădirii te
înfioară prin viziune.

Copacul se transformă
în diavol verde.

Şi nervii se aprind
de nudul nopţii.

*

Poem dintr-un poem

Am închis ochii.

Ştiam cum arăţi şi în acel
întuneric.

Deodată, ai apărut învăluită
în albul oceanului,
în albul oceanului de aer.

Mi-am adus aminte…

Poemul nu şi-a adus
aminte de tine.

Eu mi-am adus…

Ce puteam să fac,
fără ca tu să-mi
iubeşti sufletul?

Ieşisei din apă
nudă şi plină de dragoste.

Ieşisei dintr-un tablou
de cuvinte.

Mi-am plecat umărul ca să treci
peste el,
ca pe un pod
cu ace de iarbă.

Mi-am plecat umărul
ca să treci…

Am de tine nevoie.

Te mai iubesc şi
tu o ştii
dintotdeauna.

Mă uiţi adesea lângă lampa
aprinsă a luminii.

Şi eu nu fac nimic
ca să salvez apele,
care mă acoperă;
să salvez munţii,
care mă golesc de seminţe.

Peticele sufletului meu
sunt pentru tine.

Toate urmele mele
de zimbru
sunt
pentru tine.

Întoarce-te înapoi!

Te rog!

Întoarce-te şi anulează
vederea!

*

Drum fără infinit

Nu plec niciunde.

Înapoi sunt oase de
metal şi pietre despletite
şi goale de sânge.

Eu merg înainte, prin ploaie
şi prin sârmă
de zgură şi lapte.

Eu merg pe inima
pietrelor,
merg înainte.

Picioarele noastre
tocite intră
în pământul lipicios
ca o miere de sânge.

Nu abdic lângă zidurile Troiei,
nici lângă Esculap.

Merg până în
mările răsăritului.

*

În secolul vitezei

S-a auzit un scârţâit
de pârguire a şoselelor.

Blocurile cubice, cu mărimea
lor de colos
şi-au amintit până când
erau înainte.

Un accident de iubire
se provocase.

Fusese lumina stinsă
şi ei nu erau cei care
trebuie.

Şi-a cerut scuze scânteia
de aluminiu.

Era chiar nevoie de balast şi cioburi.

Un moment…a fost linişte.

Apoi iar…linişte…

Scârţâitul meu de nuanţe
se auzise
din zerouri.

*

În oceanul de ape stă visul

Maşinile de creat vise
sunt în apele oceanului.

Peste ele au trecut flori
de lotus, cu braţe şi ramuri electrice.

Nu înţeleg de ce ele
nu mai au roţi.

Însă mersul se poate face şi fără picioare,
doar pe şoselele sângelui,
doar pe firul magnetic al creierului.

E timpul sau era timpul
să le salvăm din ape.

Mai am numai o cheie.

Cu ea se destupă
sticlele de aburi.

*

Profeţie pentru ferestre

Vom avea cuvinte
pentru petele negre
ale melcului.

Nici sunetul şi nici gândacii de paie
nu vor mai strecura,
în urechi,
ploi de ouă.

Vor curge chiar din noi
poeme fără lumini şi stele.

Imaginile berzei
vor curge prin noroaie
şi prin cenuşă.

Vom aduna toate penele
aruncate ale păsării numite
suflet.

Viitorul va fi înşelat
cu o uşă în perete.

Ne vom lupta cu timpul.

Va rămâne doar
poezia să decidă.

*

Dinainte de visul dragostei

Freamătul frunzelor îmi aducea
presentimente de îndrăgostire.

Se făcea noapte…şi nu
îndrăznisem să adorm
lângă genele pernei.

Mi-am întors piciorul
spre gândul tău.

Te-am întâlnit,
paradoxal,
mergând spre noapte.

Nu ţi-am dat nicio pasăre albă,
niciun cuvânt.

Ţi-am dat un zâmbet confuz
lângă apa cristalină a feţei.

Am adormit fericit lângă vis.

Tu erai mai frumosă
ca noaptea visului meu.

*

[Finalul cărţii. Am transcris circa jumătate din conţinutul ei.]

În căutarea autenticităţii româneşti [6]

pe-drumul-ce-duce-catre-usa

Pentru primele 5 articole…aici.

Al doilea interviu al cărţii –  carte, care nu e un produs organic ci eteroclit – e luat tot de către Silviu Man, dar d-lui Hurduzeu [ p. 51-59] şi,  din punctul de vedere al intervievatorului, scrisul autorului este unul diagnostic dar necanonic [p. 51], adică neracordat la o ideologie sau morală comune [ Ibid.]. Eu sunt de altă părere…dar mai e timp.

D-l Hurduzeu dă o definiţie, la schimb,  ideologiei: „un set de idei acceptate necondiţionat de un anumit grup social” [Ibid.]. Observă faptul, că mass media e un canal neutru de comunicare [Ibid.], dar asta doar în aparenţă, şi că nu mai există ideologii pure [Ibidem]. Însă consideră că doar mass media îţi oferă legitimitate [Idem, p. 52], ceea ce nu-i adevărat, pentru că legimitarea de tip mediatic trece ca un fum, dacă nu ai conţinut, dacă nu eşti un crez, glasul unui crez şi al unei vocaţii profunde.

Pe la televizor se perindă mulţi intelectuali, multe vedete, mulţi politicieni care nu te înnebunesc mai niciunul cu adevăruri şi de aceea îi uiţi. Ar însemna că dacă media îi afişează…ar trebui să îi şi reţinem. Însă, pentru că afişajul e nonvaloric la modul corect…tocmai de aceea rămân ca nişte hârtii decolorate de soare sau se şterg cu totul de pe retina memoriei tale.

Ideologiile postmoderne, crede autorul, au drept scop ca să „distrugă puterea de judecată individuală” [Ibidem], însă nu prin reprimarea individului, ci prin exacerbarea dorinţelor sale [Ibid]. Se reclamă ideologic, în societatea noastră, autonomia individului, gratificarea alegerilor proprii [Ibid], însă observă faptul că libertatea e înţeleasă ca un status conformist [Idem, p. 53].

Însă ideologiile postmoderne nu distrug judecata individuală…pentru că nu cred în faptul că omul are raţionalitate. Puterea de judecată era un crez modern. Postmodernul crede în instinctualitate profitabilă, în câştigul individualist şi în nihlismul conformist, fără prea multă genialitate. El se conformează  unui fel de a fi,  tocmai pentru că se neagă în continuu, pentru că se renegă pe sine. De aceea, nici nu-şi mai pune problema că ar fi bun la ceva…şi  stă şi mănâncă din mâna celui pe lângă care se aciuează.

Cred că văd lucrurile mult mai dramatic şi mai realist în acelaşi timp, decât cei doi autori ai cărţii şi, poate, o să precizăm, punctul, din ce motiv se petrece acest lucru.

Se schimbă registrul şi autorul răspunde, pe drept cuvânt, că „dacă vrei cu adevărat să citeşti, nu-ţi trebuie condiţii speciale” [p. 53]. Lectura trebuie să fie o nevoie interioară curentă [Ibid.], dar trebuie să fie, în acelaşi timp, selectivă [Ibid.]. Despre cărţile creatoare de personalitate, autorul vorbeşte în p. 54 şi, mai ales, despre cărţile-dinamită.

Spre finalul paginii 55: „publicitatea este unul dintre subsistemele propagandei”. Corect! Publicitatea e legitimarea, sub aspect aseptic, a nebulosului propagandei. Iar despre cartea valoroasă, în p. 56, spune că e cea care are coerenţă între semnificat şi semnificant,  adică între înţelesul cuvintelor şi crezul propriu, crezul autorului.

Numai că, acest raport legitim îl depistezi, după ce aprofundezi viaţa autorului cărţii, adică post-factum citirii ei. Despre domnii Hurduzeu şi Platon ştim numai ceea ce spun ei despre ei înşişi dar nu ştim fapte despre ei. Adică cartea îi prezintă, la modul publicitar, ca şi pe alţii, însă vor trebui să probeze pe viitor dacă sunt una cu cartea, una cu ideile expuse aici.

Pentru că legătura dintre înţeles şi vorbă poate exista într-o carte şi, cu toate acestea, scriitorul să fie un impostor. Există cărţi ştiinţifice de teologie sau cărţi părut duhovniceşti, create de oameni dubioşi şi, cu toate acestea, există în ele legătura organică dintre înţelesul originar al Tradiţiei şi explicitarea teologică. Numai că autorii nu au faţă de Sfinţi.

Tocmai de aceea nu e de ajuns coerenţa între semnificant şi semnificat când e vorba de teologie. În filosofie, în literatură, în ştiinţă…lucrurile stau cam aşa.  În teologie însă trebuie experienţă teologică şi mistică reală, care poate proba oricând orice lucru.

Această coerenţă poate fi mimată la nivel intelectual…însă nimeni nu poate mima, dincolo de această coerenţă, experienţa duhovnicească, care ştie să spună ceva mai mult despre o carte, dincolo de îmbucarea perfectă între cuvânt şi înţeles.

D-l Hurduzeu spune, în p. 57, că îşi asumă, ca şi d-l Puric „gândirea şi practica socială a românilor”. O frază mare…dar goală, în mare parte, de conţinut. Care gândire, care practică socială, care români? Ca şi d-l Puric, şi d-l Hurduzeu trăieşte impresia falsă că „personalismul evenimenţial” [p. 57] înseamnă un fel de sentimentalism penticostal îmbrăcat în veşminte ortodoxe.

Eu înţeleg ce ar vrea să creadă despre ei înşişi domnii Hurduzeu şi Puric, numai că ambii sunt posesori de experienţe citite şi ornamentate sentimental, mai degrabă decât de o experienţă care se poate argumenta, în domeniul teologic. Iar, dacă la d-l Hurduzeu avântul interior devine o invectivă tăioasă ştrangulată, la d-l Puric el se transformă într-o predică sentimentală atotştiutoare şi a nimic concret, foarte bine regizată, oamenii iubind mai mult spectacolul decât valoarea adevărurilor care pot fi spuse.

Că tot a fost iutubizat V. Puştan la părintele Cristian Pomohaci…D-l Puric încearcă să facă acelaşi lucru ca penticostalul Vladimir Puştan, în conferinţele sale: să deliroidizeze sentimental un public audiant, cu teme împumutate, verificate şi cu o bună regie teatrală.

Pentru că, dincolo de efuziunile sentimentale, dincolo de expesiile percutante învăţate pe de rost (mă refer la citatele celebre, de care face adesea uz), dincolo de temele preluate  şi care par numai ale sale (Martirii închisorilor, depesonalizarea românilor, Europa care strică România şi raportarea la Tradiţie), d-l Puric, ca şi autorii cărţii de care ne ocupăm, nu spun ceva  personal, dintr-o experienţă teologică şi mistică copleşitoare, ci recenzează teme deja cu impact, dar care nu le aparţin.

Tocmai de aceea, astfel de discursuri demitizante sau revendicative prind la un public sincretist şi depersonalizat şi nu la nişte audianţi cu o experienţă teologică şi mistică profundă. Şi, ca să închid paranteza cu d-l Puric, e decepţionant să văd (e o decepţie majoră, alături de decepţiile  S. Baştovoi şi  D. Vasile), că includerea sa fermă între ceilalţi promotori ai extremismului eclesial…nu e doar la nivel de discurs, ci şi de existenţă cotidiană.

Populismul politicianist, paradoxal, s-a infiltat profund în manifestările extremismului ortodox românesc, care nu are baze teologice, iarăşi paradoxal (încep să înţeleg şi mai bine), ci interese revanşarde de clan. Frustările, neştiinţa, animozităţile de tot felul se îmbracă în discurs religios şi, în rest, nimic concret, nimic sublim.

Falşii tradiţionalişti de la noi se luptă cu falşii intelectuali de la noi, pentru bani şi pentru evidenţă publică şi nu pentru principii care sunt una cu ei. Tocmai de aceea nici unii şi nici alţii nu au proiecte personale de anvergură, pentru credinţa şi ţara lor, ci au iniţiative polemice minore.

În p. 58, se vorbeşte despre tânărul recent, ca despre tânărul maleabil iar în paragraful final, al p. 59, autorul nu ne vrea un deşert spiritual.

*

Calupul de articole al d-l Hurduzeu, începe cu un motto fals mesanic, pentru că se simte obligat să-şi întrerupă tăcerea ( p. 63), pentru un demers pe care, în fapt, îl urăşte. Şi, când am deschis cartea din ţiplă, mi-am dat seama că am de-a face, ca şi la alţi recenţi cu cărţi subţiri: cu articolele lor de ziar şi nu…cu o carte.

Însă acest demers, de a-ţi aduna articolele într-o carte, în ideea că toate articolele tale sunt înrudite tematic e unul profund postmodern, pentru că mintea postmodernului, dacă nu mai poate să judece unitar, profund, sistemic e formată numai din cioburi, din frânturi de text, din lucruri nearticulate, cartea ca întreg sau cartea sistemică fiind un demers modern, medieval sau antic.

Tocmai de aceea, că vine vorba  astăzi de roman, că vine vorba de dicţionar, că vine vorba de curs de ceva…toate au amprenta fragmentului şi a vorbitului despre tot ce vrei…fără să arăţi că ştii ceva în amănunt.

Pe mine mă siderează demersurile scriitoriceşti în care vorbeşti despre politică, religie, cultură, despre tot felul de date, sărind de la una la alta…fără ca să poţi  înţeleg ceva în mod definitiv, capital, până la capăt. Problema e a autorului. Autorul nu vrea să fie competent în ceva, nu vrea să urmărească ceva anume şi sare tot timpul din subiect în subiect.

Cele mai castrofale sunt astăzi interviurile, în care lipsa de iniţiere a ambilor se maschează, pentru ca demersul să continue şi să nu spună nimic concret.