Canonizarea Sfântului Patriarh Atanasie al III-lea al Constantinopolului [2 mai 2009]

sf-patriarh-atanasie-al-3-lea-al-constanti

Pe 5 martie 2008, la propunerea Episcopiei Dunării de Jos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât introducerea în calendarul BOR a cinstirii unui nou sfânt, care a trăit pe pământurile noastre în secolul al XVI-lea, Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului.

Acest sfânt era înscris deja în calendarul Bisericii Greciei, al celei Ruse şi al Bisericii din Ucraina, având ca dată de prăznuire ziua de 2 mai. Astfel, hotărârea Sfântului Sinod al BOR exprimă o recunoaştere a sfinţeniei vieţii unui înţelept şi bun ierarh, care a slujit cu dragoste Biserica lui Hristos în scaunul Patriarhiei Ecumenice, dar a păstorit şi creştinii de la Dunărea de Jos timp de 12 ani.

Sfântul Atanasie Patelarie s-a născut în anul 1580 în oraşul Rethimno din insula Creta, primind la botez numele de Alexios. După ce studiază la înaltele şcoli din insula natală, Alexios intră în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea „Sf. Ecaterina“ din Muntele Sinai, unde va fi călugărit cu numele de Anania, iar mai apoi la Mănăstirea „Sf. Atanasie“ din Tesalonic.

În scurt timp ajunge la Muntele Athos, intrând în obştea Mănăstirii Esfigmenu (sau Xeropotam). De aici pleacă în pelerinaj la Locurile Sfinte şi la vechea mănăstire din Sinai. Sfârşindu-şi călătoria, se întoarce în Sfântul Munte, găsindu-şi un loc retras aproape de Kareia, unde petrece în rugăciune, post şi priveghere. Aici este hirotonit ieromonah, primind numele de Atanasie.

În anul 1626, o veche scriere grecească arată că Sfântul Atanasie se afla în Ţara Românească, unde profesa ca dascăl pentru fii de boieri.

Datorită virtuţilor şi cunoştinţelor sale, patriarhul ecumenic Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie la Constantinopol. În anul 1631 este ales Mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului.

Pe când încă era mitropolit al Tesalonicului, Sfântul Atanasie a avut de înfruntat presiunile orânduirii turce, care cerea noi taxe. A suferit chinuri şi umilinţe care îl fac să părăsească eparhia şi să ia calea pribegiei. Ajunge la Roma, dar aici este profund dezamăgit: i se cerea să accepte şi să iscălească o mărturisire de credinţă catolică în schimbul ajutorului pe care-l sperase.

Sfântul Ierarh va găsi însă sprijin şi ocrotire în Ţara Moldovei.

Sfântul care „stă pe tron“

Cu învoirea voievodului Vasile Lupu şi cu încuviinţarea Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, patriarhul ecumenic Atanasie este găzduit la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din Galaţi, în anul 1642, unde va sluji până prin 1653, când pleacă după ajutoare în Rusia.

Un călător contemporan cu Sfântul Atanasie, diaconul Paul de Alep, ne informează că patriarhul Atanasie avea în grija sa şi păstorirea credincioşilor din Brăila, oraş aflat sub stăpânire otomană şi unde se găsea sediul Mitropoliei Proilaviei.

Cu siguranţă că mitropolitul îi încredinţase Sfântului Atanasie dreptul de a hirotoni preoţi şi diaconi, pentru partea de sud a Moldovei, şi de a îndruma viaţa credincioşilor de la Dunăre. Sfântul Ierarh se îngrijea şi de biserica Mănăstirii „Sfântul Nicolae“, pe care, într-o scrisoare înmânată ţarului Rusiei, în vara anului 1653, o numeşte „mănăstirea mea de la Galaţi“.

Deşi avea o vârstă venerabilă (74 de ani), multele trebuinţe ale mănăstirii îl determină pe fostul patriarh să plece în Rusia, sperând în ajutorul ţarului.

Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, în anul 1654, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă“ din Lubensk, în Rusia Mică (Ucraina de astăzi), la 5 aprilie 1654, în a treia zi a Sfintelor Paşti.

Înveşmântat cu toate însemnele ierarhice, este înmormântat în jilţ, fiind înhumat într-un mormânt săpat sub soleea bisericii, în faţa sfântului altar. Acest mod de îngropare l-a făcut cunoscut pe Sfântul Atanasie în lumea slavă sub denumirea de Atanasie sideaşcii, adică „sfântul care şade“ (stă pe tron).

După opt ani de la mutarea sa la veşnicele lăcaşuri, prin descoperire dumnezeiască, trupul fericitului patriarh Atanasie s-a aflat neputrezit. Cu binecuvântarea mitropolitului Kievului, sfintele moaşte au fost aşezate cu mare cinste şi evlavie în partea dreaptă a bisericii, în ziua de 1 februarie 1662, iar pomenirea sa s-a hotărât a se face în fiecare an, la 2 mai, ziua cinstirii Sfântului Atanasie cel Mare.

Astăzi, sfintele sale moaşte, care săvârşesc multe minuni, se păstrează în Catedrala „Buna Vestire“ din Harkov, într-o raclă aşezată lângă altarul din partea dreaptă a sfântului lăcaş.

Cinstit la Dunărea de Jos

Deşi puţin cunoscut în rândurile credincioşilor gălăţeni, Bunul Dumnezeu, „Cel ce este minunat întru Sfinţii Săi“, l-a readus pe Sfântul Atanasie în evlavia creştinilor de la Dunărea de Jos.

Astfel, în data de 12 octombrie 2000, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului împreună cu patriarhul de vie memorie al Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, au binecuvântat o placă omagială pe peretele de la intrarea în Biserica „Sfântul Nicolae“, pe care este gravată următoarea inscripţie:

„În această biserică a slujit între anii 1642-1653 patriarhul ecumenic Atanasie Patelarie, alungat de turci de pe tronul Constantinopolului, stabilindu-şi reşedinţa în chiliile Mănăstirii „Sfântul Nicolae“, cu îngăduinţa voievodului Moldovei – Vasile Lupu. S-a aşezat această comemorativă placă astăzi, 12 octombrie 2000, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi de Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din iniţiativa Preasfinţitului Casian, Episcopul Dunării de Jos“.

Prima slujbă închinată Sfântului Atanasie în ţara noastră s-a săvârşit în Biserica parohială „Sfântul Nicolae“ din Galaţi, în zilele de 1-2 mai 2004, la care a participat şi chiriarhul Dunării de Jos.

Apoi, ca urmare a unei intense corespondenţe purtate, începând cu anul 2003, între Înalt Preasfinţitul Mitropolit Nicodim al Harkovului şi Bogoduhovului şi Preasfinţitul Episcop Casian, ierarhul ucrainean a răspuns cu bunăvoinţă solicitării chiriarhului Dunării de Jos şi a oferit în dar o frumoasă icoană a Sfântului Atanasie, în care se păstrează şi o părticică din moaştele sfântului ierarh.

În luna octombrie a anului 2004, o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos a efectuat un pelerinaj la Harkov, de unde a adus la Galaţi cinstitele moaşte mult aşteptate. Sfintele relicve au fost primite cu mare entuziasm la Catedrala episcopală, în ziua de 26 octombrie 2004, de către Preasfinţitul Casian, înconjurat de preoţi, monahi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, studenţi, seminarişti, profesori şi elevi şi numeroşi credincioşi.

După 350 de ani de la mutarea la Domnul, Sfântul Atanasie a intrat, astfel, în calendarul spiritual al zonei Dunării de Jos. Sfintele sale moaşte sunt venerate an de an de mii de credincioşi, atât la ziua de prăznuire a sfântului, cât şi cu prilejul altor pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine. Biserica Mănăstirii „Sf. Nicolae“ din Galaţi, astăzi biserică parohială, a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Atanasie, iar, la iniţiativa ierarhului locului, o nouă biserică, construită în cartierul Micro 18 din Galaţi, a fost închinată ocrotirii aceluiaşi mare ierarh şi sfânt al Bisericii Ortodoxe.

Din darul lui Dumnezeu, credincioşii de aici îl au din nou printre ei pe Sfântul Atanasie, prin părticica moaştelor sale, dar şi prin binecuvântarea şi ocrotirea sa. Ca şi la Harkov, şi la Galaţi, dreptmăritorii creştini se roagă neîncetat Sfântului Ierarh Atanasie, iar sfântul le vine grabnic în ajutor, căci, an de an, o minune se întâmplă mereu la sfintele sale moaşte: slujitorii care schimbă sfinţitele veşminte arhiereşti ale Sfântului dau mărturie că, de fiecare dată, tălpile ciorapilor de lână pe care le pun în picioarele sfântului sunt tocite şi găurite, deşi celelalte odăjdii sunt neatinse – Sfântul „aleargă“ în continuare spre ajutorul celor ce îl cheamă în rugăciune.

*

galati-mai-2009

În perioada 1-3 mai 2009, în Episcopia Dunării de Jos au avut loc manifestările dedicate proclamării cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, care a locuit şi a slujit vreme de 12 ani la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul Galaţi, în vremea domnitorului Vasile Lupu şi a Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei.

Cu acest prilej, o delegaţie a Mitropoliei de Veria, din Grecia, a adus, pe 1 mai, la Catedrala episcopală din Galaţi, moaştele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscop al Tesalonicului, în al cărui scaun a păstorit şi Sfântul Atanasie.

Manifestările au continuat sâmbătă, cu sfinţirea Bisericilor „Sfântul Nicolae“ şi „Sfântul Atanasie“. Ieri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Părinte Daniel, împreună cu 12 ierarhi ai Bisericii noastre şi doi din străinătate, a săvârşit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc şi proclamarea solemnă a cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie.

Vineri, 1 mai, a fost ziua în care credincioşii din Episcopia Dunării de Jos au prelungit bucuria pascală şi s-au grăbit cu toţii, preoţi, călugări şi credincioşi, spre Catedrala episcopală din Galaţi, pentru a întâmpina cu credinţă şi cu dragoste moaştele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.

Delegaţia din Grecia, condusă de Înalt Preasfinţitul Panteleimon de Veria, Nausa şi Kampania, însoţit de IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis, reprezentantul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, şi de alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, care a adus în Eparhia Dunării de Jos moaştele Sfântului Grigorie Palama, a fost întâmpinată de Preasfinţitul Episcop Casian, alături de care s-au mai aflat Preasfinţitul Calinic al Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Visarion al Tulcii, şi Preasfinţitul Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor.

La aceste momente de binecuvântare şi bucurie pentru Eparhia Dunării de Jos, porţile credinţei au fost larg deschise la Dunăre, natura întreagă s-a smerit în faţa Sfântului Grigorie Palama, teologul luminii, al harului şi al rugăciunii, iar cei aproape două mii de clerici şi credincioşi, răsfiraţi peste tot în jurul Catedralei episcopale, au dăruit Sfântului Grigorie Palama o îmbrăţişare tainică.

Alaiul sărbătoresc al ierarhilor şi slujitorilor, evlavia credincioşilor, emoţia care se citea pe feţele cuminţi ale seminariştilor au creat o atmosferă de înaltă trăire spirituală, toţi aşteptându-l pe Sfântul Grigorie Palama pentru a-i binecuvânta şi pentru a lumina şi sfinţi sufletele tuturor celor ce i se vor închina cu credinţă.

Moaştele Sfântului Grigorie Palama au fost primite pe strada Domnească, în apropierea Catedralei episcopale din Galaţi, şi au fost purtate în procesiune, soborul ierarhilor, preoţilor, cântăreţii şi monahii prezenţi cântând irmoase din Canonul Învierii şi Troparul Sfântului, până pe esplanada din faţa Catedralei.

„Prin prietenia sfinţilor Tăi, dă-ne şi nouă prietenie sfântă“

Cu acest prilej, în Catedrala din Galaţi a avut loc o slujbă de mulţumire, la finalul căreia Preasfinţitul Casian al Dunării de Jos, împreună cu toţi ierarhii şi slujitorii Catedralei, a purtat moaştele Sfântului Grigorie Palama pe podiumul din faţa sfântului lăcaş, unde episcopul de la Galaţi a ţinut un cuvânt de întâmpinare prin care şi-a exprimat bucuria sosirii moaştelor Sfântului Grigorie Palama:

„Sfântul Grigorie ne-a învăţat şi pe noi să facem sufletele noastre candele. În loc de ulei să aşezăm faptele cele bune, în loc de feştilă, dragostea şi să aprindem această candelă cu lumina harului Duhului Sfânt“, a spus Preasfinţia Sa. În continuare, a mulţumit Patriarhului Daniel şi Mitropolitului Panteleimon pentru aducerea la Galaţi a moaştelor Sfântului Grigorie Palama, cu prilejul proclamării solemne a cinstirii în Biserica Ortodoxă Română a Sfântului Atanasie Patelarie, arhiepiscopul Tesalonicului, care a vieţuit la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din Galaţi între anii 1643-1654, în vremea voievodului Vasile Lupu.

Preasfinţia Sa a subliniat fericita întâlnire pe calea sfinţilor şi şi-a exprimat nădejdea rămânerii în această frumoasă şi trainică comuniune: „Rămâi cu noi, Doamne, prin sfinţii Tăi Grigorie şi Atanasie şi învaţă-ne să-ţi mulţumim pentru bucuria ce ne-o faci că ne-am întâlnit. Prin prietenia sfinţilor Tăi, dă-ne şi nouă prietenie sfântă, ierarhilor, preoţilor şi iubitului popor creştin de aici şi de pretutindeni. Bine aţi venit sănătoşi şi vă rugăm să fiţi cu adevărat acasă aici“, a mai spus Preasfinţitul Episcop Casian.

La rândul său, IPS Panteleimon de Veria a subliniat importanţa şi modelul vieţuirii Sfântului Ierarh isihast Grigorie Palama, mulţumind chiriarhului locului pentru invitaţia adresată şi exprimându-şi speranţa că şi prin aceasta se va întări legătura credincioşilor cu sfinţii lui Dumnezeu.

„Doresc să răspund la dragostea dumneavoastră, la nobleţea dumneavoastră, aducând în această perioadă a luminii, în perioada Învierii, pe Sfântul luminii, pe Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. L-am adus astăzi pe Sfântul Grigorie Palama, care a binecuvântat şi meleagurile Veriei, pe care trăim noi, locuind în Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul vreme de 5 ani, învăţându-ne să fim şi noi fii ai luminii. Este o bucurie deosebită că acum, în aceste zile, în care dumneavoastră sărbătoriţi aici pe Sfântul Atanasie Patelarie, se află în mijlocul nostru înaintaşul său la tronul Bisericii din Tesalonic, Sfântul Grigorie Palama“, a spus IPS Panteleimon.

După aceste momente, cinstitele moaşte au fost aşezate pe baldachinul din faţa Catedralei, la care credincioşii au început să se închine cu evlavie, iar în Catedrală a continuat slujba Privegherii.

Două biserici în cinstea Sfântului Atanasie, în oraşul de la Dunăre

Evenimentele de la Galaţi, legate de proclamarea cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie, au continuat sâmbătă dimineaţa, în ziua de prăznuire a Sfântului Atanasie, când s-a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii „Sfântul Nicolae“, în urma lucrărilor de restaurare.

Slujba a fost oficiată de chiriarhul Dunării de Jos, alături de care s-au mai aflat IPS Mitropolit Iosif, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, IPS Panteleimon de Veria, Preasfinţiţii Calinic al Argeşului şi Muscelului, Ambrozie al Giurgiului, Visarion al Tulcii, Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor.

Toţi credincioşii prezenţi s-au bucurat de marea lor sărbătoare şi de prezenţa atâtor ierarhi în biserica lor. „E un moment de mare sărbătoare şi bucurie sufletească pentru noi, credincioşii, pentru că părinţii noştri slujitori ne-au spus foarte multe despre acest sfânt al nostru, iar acum, iată, îl primim cu tot sufletul să ne fie ocrotitor“, ne-a declarat o enoriaşă a acestei parohii.

„Ortodoxia s-a salvat prin lumânările din mâna credincioşilor“

După săvârşirea rânduielii de sfinţire prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir şi prin stropirea cu apă sfinţită a Bisericii închinate Sfântului Nicolae şi Sfântului Atanasie Patelarie, Preasfinţitul Episcop Casian a arătat că, prin sfinţirea acestui lăcaş de închinare, credincioşii primesc lumină şi binecuvântare de la păstorul care timp de 12 ani a locuit aici, care şi-a făcut aici biserică şi care „a respirat aici credinţa Patriarhiei Ecumenice, adică a Ortodoxiei noastre, a Ortodoxiei martirice. Ortodoxia s-a salvat prin lumânările din mâna credincioşilor. Lumina s-a dat de la altar, dar ea a luminat poporul prin candela din sufletele şi din casele noastre“.

După aceasta, IPS Mitropolit Iosif, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a subliniat în cuvântul său că cinstirea Sfântului Atanasie este o mare bucurie duhovnicească pentru întreg pământul ortodox, a credincioşilor de pretutindeni, iar la aceste evenimente organizate în oraşul Galaţi se bucură toţii sfinţii împreună cu poporul binecredincios.

La final, părintele paroh Ioan Postolache a oferit ierarhilor prezenţi în dar câte o icoană cu Sfântul Atanasie Patelarie şi a adresat mulţumiri în numele Consiliului parohial şi al tuturor credincioşilor parohiei.

Poporul evlavios a dăruit Sfântului Atanasie biserică în doar patru ani

Sărbătoarea a continuat cu sfinţirea noii biserici din lemn, închinată Sfântului Atanasie Patelarie, aflată în cartierul Micro 18, din oraşul Galaţi. Mii de credincioşi au venit să întâmpine soborul slujitorilor care au săvârşit după rânduiala şi tradiţia ortodoxă sfinţirea bisericii, a cărei piatră de temelie a fost aşezată de chiriarhul locului la 11 decembrie 2005.

La finalul slujbei de sfinţire, Episcopul Casian a salutat încă o dată, cu multă bucurie, prezenţa ierarhilor români, precum şi a celor din Bisericile Ortodoxe surori, care au participat şi la sfinţirea Bisericii „Sfântul Nicolae“ şi „Sfântul Atanasie“ şi la care s-au mai adăugat reprezentanţii Mitropoliei de Rethimnon şi Aulopotamou, din Insula Creta, locul de naştere al Sfântului Atanasie, precum şi delegaţi ai Mitropoliei de Alexandroupolis.

Cu acest prilej, IPS Panteleimon de Veria a ţinut un cuvânt de învăţătură, prin care a arătat că „sfintele moaşte propovăduiesc cu glas înalt minunea Învierii pe care Dumnezeu, prin proorocul Său, a promis-o nu numai Fiului Său Cel Unul-Născut, ci şi tuturor fiilor Săi. Sfinţii noştri, fiii cei aleşi ai lui Dumnezeu, au prilejul de a pregusta această participare la înviere, privilegiu pe care-l vom dobândi şi noi în viitor, în ziua învierii tuturor celor adormiţi“.

La finalul sărbătorii hramului acestei tinere parohii, părintele paroh Marius Cristea a oferit ierarhilor prezenţi câte o icoană a Sfântului Atanasie, iar reprezentanţii Mitropoliei de Rethimnon şi Aulopotamou au oferit în dar o candelă de argint, care va arde neîncetat la icoana hramului bisericii.

În finalul acestei sărbători, care a adus atâta bucurie credincioşilor, preoţilor şi tuturor celor care s-au jertfit cu timp şi fără timp pentru a aşeza o cărămidă a credinţei şi dragostei lor pentru Sfântul Atanasie, corala Mitropoliei de Alexandroupolis – Grecia a susţinut un concert de cântece tradiţionale greceşti şi româneşti.

Gălăţenii şi-au întâmpinat Patriarhul

Ziua de sâmbătă, 2 mai, s-a încheiat cu primirea, în jurul orei 18:00, la Catedrala episcopală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preoţi, profesori de teologie, elevi seminarişti şi foarte mulţi credincioşi l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Bisericii noastre, iar cu acest prilej s-a oficiat o slujbă de mulţumire la care au participat, alături de Preafericirea Sa, reprezentanţii celorlalte Biserici, precum şi opt ierarhi români.

Chiriarhul Dunării de Jos a marcat acest moment sărbătoresc în istoricul scaun al Dunării de Jos, continuator al vechiul scaun al Proilaviei, printr-un cuvânt de bun venit: „Împreună cu preoţimea, cu cinul monahal, cu profesorii de teologie, cu seminariştii şi cu credincioşii care v-au aşteptat, vă spunem din toată inima bine aţi venit, Preafericirea Voastră, la ora rugăciunii de seară a luminei line! Fie ca lumina lină a sfintei slave să lumineze viaţa noastră, a tuturor, cum ne-a învăţat şi Sfântul Grigorie Palama şi cum ne-a învăţat şi Sfântul Atanasie“, a spus PS Casian.

„Ortodoxia este credinţa sfinţitoare care ridică pe om“

În încheiere, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a binecuvântat poporul şi pe toţi cei prezenţi şi a ţinut un cuvânt de învăţătură prin care a subliniat că „noi, în sfinţi, nu cinstim natura umană autosuficientă, separată de Dumnezeu, plină de orgoliu şi de izolare prin autosuficienţă. Noi cinstim pe Dumnezeu în sfinţi, lucrător în ei, pentru că au fost credincioşi şi smeriţi, rugători şi împlinători ai cuvântului lui Dumnezeu.

Ortodoxia este credinţa sfinţitoare care ridică pe om atât de mult în iubirea lui Dumnezeu, cât a coborât Dumnezeu în umanitatea noastră“. În continuare, Părintele Patriarh a evidenţiat că aceşti sfinţi ai Ortodoxiei au fost mărturisitorii unei credinţe lucrătoare şi de aceea Dumnezeu i-a învrednicit să fie în comuniunea sfinţilor.

„Credinţa ortodoxă nu este numai dreaptă ca adevăr, ci este sfinţitoare şi dătătoare de viaţă veşnică. Noi ne bucurăm că îi simţim aproape. Nu i-am văzut, pentru că nu am fost contemporani cu ei, dar acum suntem contemporani cu ei prin rugăciune, prin iubire smerită faţă de sfinţii mărturisitori. Ei ştiu şi cunosc sufletele noastre, dragostea, jertfa, frumuseţea sărbătorii închinate lor“, a spus PF Părinte Daniel.

*

3-mai-2009-galati

Ieri, 3 mai 2009, în Duminica mironosiţelor, în Catedrala episcopală din Galaţi, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae“ şi „Sfântul Apostol Andrei“, Ocrotitorul României, a avut loc proclamarea solemnă a cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, care a locuit şi a slujit vreme de 12 ani la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul Galaţi.

La finalul Sfintei Liturghii săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu alţi 12 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis, reprezentantul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, IPS Panteleimon, Mitropolit de Veria, Naussa şi Kampania, precum şi un ales sobor de preoţi, profesori de teologie şi slujitori ai Centrului Eparhial de la Dunărea de Jos, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, a dat citire tomosului sinodal de introducere a Sfântului Atanasie în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis a transmis mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, iar PS Casian al Dunării de Jos a citit mesajul Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Kievului şi a toată Ucraina, precum şi mesajul IPS Nicodim de Harkov, cetate unde a murit Sfântul Atanasie Patelarie şi unde se află în prezent cinstitele sale moaşte.

Patriarhul Daniel, cetăţean de onoare al oraşului Galaţi

După ce Întâistătătorul Bisericii nostre a mulţumit pentru mesajele primite la aceste momente de sărbătoare şi binecuvântare pentru întreg poporul binecredincios român, reprezentantul Mitropoliei de Rethimnon şi Aulopotamou, din Insula Creta, locul de naştere al Sfântului Atanasie, a adus mesajul Bisericii din Creta cu această ocazie.

Patriarhul Daniel a felicitat pe Episcopul Dunării de Jos pentru osârdia depusă şi pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în episcopia pe care o păstoreşte şi i-a dăruit cu această ocazie o cruce pectorală şi un engolpion, precum şi o medalie de argint aurit cu chipul Sfântului Grigorie Palama, la 650 de ani de la mutarea sa la Domnul. Preafericirea Sa a mai dăruit medalia cu chipul Sfântului Grigorie Palama şi domnului Theodor Paleologu, ministrul Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnului Adrian Lemeni, ministru secretar de stat în cadrul aceluiaşi minister, precum şi domnului Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi.

În acest cadru festiv, primarul oraşului a oferit Patriarhului României titlul de cetăţean de onoare al oraşului Galaţi, încredinţându-l pe Întâistătătorul Bisericii noastre de permanentă preţuire şi cinste.

La finalul acestei solemne festivităţi, PS Casian a mulţumit PF Părinte Patriarh Daniel şi tuturor ierarhilor prezenţi la acest ceas de rugăciune şi de binecuvântare pentru Eparhia Dunării de Jos şi a dăruit Părintelui Patriah, cu aceast prilej, un engolpion şi o icoană cu chipul noului sfânt din calendarul Bisericii noastre, iar tuturor ierarhilor a oferit câte un prosop tradiţional românesc.

2 comentarii la „Canonizarea Sfântului Patriarh Atanasie al III-lea al Constantinopolului [2 mai 2009]”

 1. Parinte, ar fi o mare bucurie pentru mine daca mi-ati putea indica o sursa de unde as putea procura o fotografie a IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis.

  Spun astfel pentru ca toate cautarile mele de pana acum s-au soldat cu esecuri.

  Pe IPS Iosif de Prykonnis l-am vazut in biserica Sf.Grigorie Palama si pot spune ca ochi atat de adanci si patrunzatori ca ai sfintiei sale nu am mai intalnit pana acum.

  Bucurie, liniste,lumina se citea pe chipul si in ochii parintelui. Trebuie sa va spun ca starea de bine si liniste le-am putut pastra pret de cateva zile.

  Doamne,ajuta!

  ………………..

  Aici şi aici, doamnă Camelia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *