Ofertă de carte

graul-zenitului1

*

Acesta este un semn publicitar gratuit.

*

Parohia Malovăţ

Loc. Malovăţ, Jud. Mehedinţi

România

Tel: 0724.99.80.86

E-mail: parohiamalovat1@gmail.com

*

Oferta de carte

Cu deosebit respect va facem cunoscut ca parohia noastră a publicat sau a achiziţionat o serie de lucrări, pe care le are disponibile pentru vânzare.

Ne-ar face plăcere ca să binevoiţi şi Dvs. să vă număraţi printre cei ce se înfruptă din hrana spirituală ce-o oferă aceste lucrări.

De 18 ani publicăm – cu greutăţi pe care numai Dumnezeu le ştie – la nivelul unui sat uitat de lume, sute de titluri de cărţi şi broşuri cu conţinut teologic, istoric, literar, pe care le răspândim în parohia noastră, în ţară şi în străinătate în sistemul ,,cartea prin poştă”, cu convingerea că prin aceasta facem un act de apostolat pentru Domnul Hristos şi în acelaşi timp slujim cultura şi neamul românesc.

Nu avem nici o susţinere decât de la Dumnezeu şi de la cititorii noştri. Fiindcă am publicat lucrări pe înţelesul dumnealor  şi care au răspuns căutărilor  spirituale ale omului de astăzi, am putut rezista inflaţiei, concurenţei şi răutăţii  multora, care au căutat să ne pună piedici.

Vă rugăm şi pe Dvs., dacă simţiţi şi trăiţi creştineşte şi româneşte, să ne ajutaţi în această nobilă lucrare. Ajutorul Dvs. poate îmbrăca forme diverse. Vă cerem îngăduinţa să vă sugerăm câteva:

1. -să ne comandaţi din lucrările disponibile pentru nevoile Dvs.;

2. -să ne comandaţi lucrări, pe care să încercaţi să le răspândiţi Dvs. înşivă în cercul Dvs. de cunoscuţi şi prieteni;

3. -să recomandaţi  rudelor, cunoscuţilor şi prietenilor dvs. lucrările noastre şi poate se vor găsi printre dânşii oameni interesaţi să le comande;

4. – să ne trimiteţi cât mai multe adrese de e-mail, pentru a trimite noi ofertele pentru cărţile ce le avem disponibile acum şi în viitor;

5. – alte forme de ajutor, pe care le consideraţi potrivite.

În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, va rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre.

Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:

1. A. Silvestri, Frumuseţea lumii cunoscute, Buc., Editura ,,Carpathia Press”, 2009, 56 pag., hârtie cretată, numeroase gravuri, copertă color, broşată, 5 lei). Cartea cuprinde 50 eseuri, însemnări şi schiţe ale regretatului cărturar  Artur Silvestri, scrise în ultimele 50 zile ale vieţii sale, din momentul când i s-a stabilit diagnosticul şi până în ziua când şi-a dat duhul.

Citind aceste pagini te convingi de frumuseţea vieţii, a naturii, a prieteniei, a valorilor morale şi estetice fundamentale, pe care autorul le vedea cu ochii celui care îşi ia rămas bun în fiecare zi de la lume şi de la viaţă. Este o înălţătoare pledoarie pentru viaţă!

2. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda şi Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. III (format A5, 930 pag., copertă policromă, carton lucios, 40 lei).

Acest volum prelucrează după normele stabilite de Academia Română pentru lucrările bibliografice aprox. 13.000 articole, studii, documente, manuscrise, recenzii, reportaje, însemnări cu caracter istoric privind Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Istoria României, publicate timp de 130 de ani în principala revistă a Bisericii Ortodoxe Române de cei mai renumiţi istorici români.

Cartea este un adevărat tezaur pentru tot iubitorul de istorie românească, fie că este cercetător, fie profesor, doctorand, student, preot sau laic. Având în vedere că cele mai importante materiale sunt însoţite şi de câte un rezumat telegrafic, care-l face accesibil şi omului de rând, cititorului dornic să cunoască mai multe despre trecutul neamului său, cartea este pe cât de utilă, pe atât de necesară.

3. Grigore Maerean, Chemări la Domnul, vol.VII (format A5, 206 pag., coperta policromă, hârtie offset, 12 lei). Părintele Grigore Maerean vieţuia până de curând la Mânăstirea Lainici din jud. Gorj.  Până în urmă cu câţiva ani nu publicase nici o carte.

Scrisese însă mai multe, le copiase în singurătatea chiliei sale şi le dăruise apoi celor ce socotea dânsul că le sunt de folos. Tiparul a început să-l fascineze încă de la apariţia primului volum. A adunat cum a putut ceea ce risipise prin vreme şi iată ca azi oferă cititorului cel de-al şaselea volum tipărit şi încă tot pe atâtea îşi aşteaptă rândul la tipar. Părintele Grigore Maerean abordează un stil de predică mai puţin uzitat în ultimii ani.

Este stilul de predică al lui Ioan Botezătorul, stilul de predică folosit de majoritatea profeţilor Vechiului Testament. Din predica lui Ioan Botezătorul cunoaştem doar câteva fragmente din Noul Testament, dar acestea sunt suficiente, ca să ne uimească prin francheţea, curajul şi forţa cu care sunt rostite. Acelaşi lucru se petrece şi cu predica părintelui Grigore Maerean.

Predicile lui nu sunt făcute spre a  fi scrise, ci vorbite. De fapt, aceasta se va surprinde din însuşi conţinutul lor. Se adresează direct  interlocutorului, fără menajamente, fără  ocolişuri diplomatice, fără teama că l-ar putea supăra. Este conştient că are o misiune sacră, aceea de a lupta contra răului moral din lume şi pentru acesta nu se sfieşte să ia securea şi să taie păcatul de la rădăcină.

Predica părintelui Grigore Maerean necesită nu numai  cunoaşterea realităţilor lumii contemporane sub aspect religios-moral, ci şi o îndelungată experienţa de viaţă personală. Acestea se coroborează armonios cu o credinţă puternică şi cu o bună cunoaştere a psihologiei umane, atât individuale, cât şi colective.

Întrebarea firească ce se poate pune este aceea dacă poate fi actual un asemenea gen de predici. Ca preot, cu o experienţă de predicator de peste treizeci de ani, consider că este foarte necesară. Această convingere se bazează şi pe faptul că primele cinci volume ale părintelui Grigore Maerean s-au bucurat de un succes surprinzător la cititori.

Tirajele au fost repede epuizate şi, ceea ce consider mai  important, este faptul că fragmente din aceste volume au fost preluate de către numeroase reviste şi chiar ziare din ţară şi străinătate şi oferite ca hrană spirituală cititorilor lor.

Tocmai aceasta ne determină să scoatem şi prezentul volum, convinşi fiind că el va contribui din plin la asanarea religios – morală a societăţii româneşti contemporane, va contribui la întărirea credinţei creştine ortodoxe. Primim şi înscrieri pentru primele şase volume, în vederea unei apropiate reeditări, cât şi pentru vol. VIII-X, care sunt în curs de apariţie.

4. Alexandru Nemoianu, Fragmente din vremea persecuţiilor(format A5, Ed. Carpathia Press, 80 pag., copertă policolor, 6 lei). Autorul este renumit în ţară şi străinătate prin studiile sale din domeniul istoriei, arheologiei, filozofiei culturii, publicisticii, cât şi prin creaţiile literare.

Cartea de faţă conţine un grupaj de articole de maximă actualitate. Ea este, aşa cum spune regretatul Dr. Artur Silvestri ,,un impresionat document de atitudine creştină, încuviinţată într-o manieră aproape ,,martirică” şi unul din rarele exemple de acţiune intelectuală lucidă într-o epocă de incalculabilă depravare socială. Rostul ei se va vedea acum şi va rămâne şi în viitor un reper ce depăşeşte marginile vremii nedesluşite”.

5. Alexandru Nemoianu, Iluminări(format A5, Ed. Carpathia Press, 88 pag., copertă policromă, 6 lei). Un tulburător jurnal ţinut de autor în anii 2007-2008, în care cunoaştem realităţi din ţară şi din străinătate, oameni, fapte şi întâmplări, dar, mai presus de toate, cunoaştem un  Om, un cărturar de elită, care încearcă, cu posibilităţile de care dispune, să contribuie la înnobilarea şi înfrumuseţarea lumii  prin care călătoreşte.

6. Adrian Botez,  Ruguri. România sub asediu(format A5, ed. Carpathia Press, 200 pag., copertă policolor, 8 lei). Autorul este contemporan al nostru, om de aleasă cultură, universitar şi publicist, care analizează cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă societatea noastră postrevoluţionară. Din fiecare paragraf se desprinde puterea de analiză, logica impecabilă, stilul inconfundabil.

Fiecare capitol este un articol apărut în ultimii ani în revistele editate on-line de regretatul Dr. Arthur Silvestri.

7. Nifon Criveanu, Cugetări şi maxime pentru viaţă(format A5, 432 pag., copertă policromă, 20 lei). Întotdeauna mi-au plăcut maximele şi cugetările. Am parcurs multe lucrări de acest gen, mi-am cumpărat astfel de cărţi de câte ori le-am aflat prin librării, am alcătuit eu însumi mai multe culegeri. Şi, totuşi, cartea aceasta alcătuită de fostul mitropolit al Olteniei, Nifon Criveanu, mi s-a părut a fi altceva decât cele ce am întâlnit.

Am citit-o cu mulţi ani în urmă, dar nu m-am putut despărţi de amintirea ei. Multe cugetări din ea mi-au rămas în memorie şi le-am citat cu plăcere ori de câte ori s-a ivit prilejul, ca pe nişte jaloane orientative pe drumul vieţii. M-am întrebat chiar de unde vine acest interes, această ataşare de cartea ierarhului oltean.

Cred că am găsit până la urmă răspunsul: este alcătuită de un om cu multă ştiinţă de carte, care şi-a selectat cu grijă lecturile, convins  fiind de efemeritatea vieţii pământeşti şi de importanţa fiecărei clipe ce ne este dată; este alcătuită de un om cu un bogat fond de cultură teologică, care a filtrat cu grijă orice citat ce l-a înscris în agenda sa de lucru; este alcătuită de un om, care a vrut ca prin această carte să facă o lucrare de apostolat în lume, o prelungire a misiunii sale pastoral-misionare.

Am socotit ca o datorie de conştiinţă reeditarea acestei lucrări. Ea este în primul rând ziditoare şi de suflet şi abia în al doilea rând delectează mintea. Fiecare capitol al cărţii este ca o mică şedinţă sinodală, în care îşi spune fiecare participant părerea despre tema dată, dorind să fie cât mai convingător.

Unii autori citaţi sunt din literatura patristică veche şi nouă; alţii sunt din cultura română şi universală. Întâlnim uneori chiar nume necunoscute nouă, generaţiilor de azi. Autorii respectivi erau publicişti de renume la începutul veacului trecut.

Cred că mitropolitul Nifon Criveanu a urmărit în primul rând încărcătura ideatică, frumuseţea cugetării şi doar în ultimul rând a fost interesat de numele autorului. El a socotit, fără îndoială, că aceşti sâmburi de înţelepciune sunt picături de cugetare divină risipite pe pământ şi tocmai   de aceea pentru el a contat mai puţin dacă acele cugetări au răsărit pe drum, pe teren pietros, în mărăcini sau în pământ bun.

Important a fost pentru el că sunt de origine divină şi trebuie adunate cu grijă, făcute snop şi oferite cititorului ca hrană, ca medicament, ca izvor de fericire spirituală.

8. Artur Silvestri, Modelul omului mare (format A5, 112 pag., copertă policromă, 7 lei). Cartea este tipărită de Editura Carpathia Press şi cuprinde convorbiri şi corespondenţă între regretaţii  Dr. Artur Silvestri şi Mitrop. Antonie Plămădeală. Sunt abordate cele mai diverse teme de maximă actualitate, pe care cei doi le dezbat cum numai ei puteau să o facă. Lectura ei este un exerciţiu intelectual şi spiritual de înalt nivel calitativ.

9. Cuvinte pentru urmaşi, vol. II (format A5, 216 pag., copertă policromă, 10 lei). Cartea este tipărită la Editura Carpathia Press şi este concepută şi îngrijită de regretatul Dr. Artur Silvestri. Cuprinde  mărturiile a zeci de oameni de cultură  din ţară şi străinătate, dintre care mulţi foarte cunoscuţi şi unanim apreciaţi, cu privire la crezul lor literar, artistic, la propriile opere ori ale altora.

Cartea reuşeşte să contureze chipul Omului Român dintotdeauna şi de peste tot, cu înălţările şi  poticnirile sale, cu idealurile şi decepţiile sale în contextul unei  lumi tot mai secularizate.

10. Pr. D. Bălaşa, Marele atentat al Apusului papal împotriva independenţei daco-românilor (format A5, 192 pag., copertă policromă, 8 lei). Părintele Dumitru Bălaşa se dovedeşte a fi, – şi în cazul de faţă-, ca preot şi istoric, un bătrân al naţiei sale. Repune în discuţie evenimente istorice, documentează fiecare afirmaţie, ne prezintă lucruri, pe care le consideram arhicunoscute, ori altele mai puţin cunoscute şi ne face să cădem pe gânduri.

Ne dă sfaturi cu discreţie, dar mai degrabă ne ajută să ajungem la concluzii. Nu îndeamnă la ură şi şovinism, ci doar la cumpătare, prudenţă şi obiectivitate. Papalitatea pentru el este elementul-cheie, care a condus din umbră multe dintre evenimentele ce au adus atâta suferinţă strămoşilor şi moşilor noştri, care au provocat ură şi războaie între popoare.

Neamurile au fost adevăraţi pioni de şah, pe care papa i-a folosit ca să-şi atingă scopurile, să-şi întindă stăpânirea. Dacă astăzi atâţia consideră legăturile ce se ţes vizibil între lumea ortodoxă şi cea romano-catolică drept o binecuvântare, un dar al papalităţii, părintele Bălaşa ne îndeamnă la prudenţă şi la multă, multă atenţie.

Calul troian prezintă multe surprize şi de aceea e bine să fim suficient de maturi în abordarea evenimentelor. Părintele Bălaşa ne învaţă, pur şi simplu, să cunoaştem şi altfel istoria decât am învăţat-o în şcoală.

11. Coloana Infinitului, vol.I (format A5, 288 pag., copertă policromă, 12  lei). Cartea este realizată de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda şi cuprinde aproape 2500 de maxime şi cugetări selectate din  operele cele mai reprezentative ale culturii române dintru începuturi până la 1848. Volumul al II-lea se află la tipar şi cuprinde perioada 1848-1918, iar volumul III, aflat în fază de finisare, va cuprinde perioada 1918-1948.

Cugetările sunt grupate pe teme şi probleme. Fiecare volum este însoţit de indici tematici şi de autori. Deocamdată, avem mulţumirea sufletească, pe de o parte, pentru că am deschis un şantier, care nu se va termina niciodată, fiindcă nici poporul român nu va dispărea de pe scena istoriei şi mereu va avea gânditori şi oameni de condei, iar pe de  altă parte, pentru că am adunat din vechile opere româneşti acei sâmburi sapienţiali atât de necesari zidirii sufleteşti şi coordonării ţinutei morale a omului dintotdeauna.

Dacă această lucrare va fi de folos cititorilor noştri pentru înălţarea lor spirituală, idealul nostru înseamnă că va fi atins şi misiunea de propoveduitori ai cuvântului  înţelept împlinită.

12. Al cincilea patriarh(format A5, 96 pag., coperta policroma, 6 lei). Volumul este realizat de Dr. Artur Silvestri si cuprinde zeci de articole cu caracter memorial, semnate de diferite personalităţi din ţară şi străinătate din domeniul bisericesc, cultural, politic, social etc. referitoare la fostul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist.

Aflam lucruri deosebit de interesante, care privesc nu numai viata si personalitatea unui om, ci si aspecte ilustrative, uneori de referinţă, ale istoriei şi vieţii societăţii noastre din diferite momente. Este o carte tentantă, o carte de literatura memorialista, în care ne regăsim epoca, semenii şi, de ce nu, pe noi înşine.

13. Patriarhul Ardelean (format A5, 160 pag., coperta policroma, 8 lei). Lucrarea este realizata de Dr. Artur Silvestri. Cuprinde zeci de studii, eseuri şi evocări despre scriitorul şi omul de cultură Raoul Sorban. Ca şi în cadrul lucrării  Al cincilea patriarh, prezentată mai sus, materialele cuprinse în carte vorbesc în primul rând despre o mare personalitate, dar, în realitate, vorbesc despre o epoca istorică prin care a trecut şi trece societatea românească. Este o lucrare de literatura memorialistică şi mai mult decât aceasta.

14. Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. II( format A5, 706 pag., 25 lei). Revista ,,Biserica Ortodoxă Română” este una dintre cele mai vechi publicaţii româneşti, cu apariţie neîntreruptă. În ea au publicat o bună parte din personalităţile vieţii bisericeşti şi culturale din sec. XIX-XXI, însumând peste 22.000 unităţi bibliografice(studii, articole, recenzii, reportaje etc.). Lucrarea prezentată aici este o lucrare de pionierat, fiindcă este pentru prima dată când o revistă bisericească de maximă importanţă este bibliografiată pe o perioada atât de îndelungată de 130 ani.

Cartea este un adevărat tezaur de informaţie bibliografică şi un excelent  instrument de studiu. A fost realizată în trei volume. Volumul I a apărut anul trecut şi s-a epuizat. Acela cuprindea materialele privitoare la bazele creştinismului( Sf. Scriptură în general, Vechiul Testament, Noul Testament, Arheologie Biblică), strădaniile Sfinţilor Părinţi şi teologi de a le înţelege şi aprofunda(Dogmatica, Morala, Filozofia creştină),cât şi mijloacele şi strategiile prin care creştinismul s-a putut răspândi în lume(Liturgică, Drept canonic, Omiletică, Catehetică, Pastorală, Pedagogie creştină şi Muzică).

Volumul II îşi propune să prezinte creştinismul în special şi religia în general ca fenomen istoric ce s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor în contextul unor realităţi culturale, sociale şi politice(Istoria Bisericii Universale, Ecumenismul, Bizantinologia, Patrologia, Istoria Religiilor, Etnografia şi Folclorul). Volumul al treilea este gata de tipar. În cele peste 930 pagini ale sale, cuprinde peste 13.000 unităţi bibliografice referitoare la dezvoltarea creştinismului la poporul roman(Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României). Lucrarea e realizată de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda şi Cristian Stănciulescu-Bârda. Precizăm că primim nu numai comenzi pentru volumele II şi III, ci şi înscrieri pentru vol. I, care  va fi reeditat anul viitor.

15. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, De la daci la Meşterul Manole (format A5, 20 pag., coperta policroma, hârtie offset, 2 lei). Lucrarea a constituit iniţial comunicare la un congres internaţional. Analizează comparativ conceptul de jertfă în religia dacă şi folclorul românesc.

16. Bucate de post(424 pagini format A-5, câteva sute de reţete, coperta policromă plastifiată,  12 lei). Câte un exemplar din acest volum a fost  donat fiecărei familii din parohie, cât şi celor din afara parohiei, care ne-au dat o mână de ajutor până acum.

Acestea sunt, deocamdată, cele disponibile. În viitorul apropiat, cu acordul Dvs., vă vom comunica noile apariţii.

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!

Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *