Dorin Streinu, Gânduri cu aripi (aforisme, vol. 1, 1997) [2]

intre rosu si verde

*

Iluzia mea – zâmbetul tău cameleonic de femeie.

*

De plânsul unui copil îmi plânge inima în flăcări… Chiar nu înţelegeţi, că cel mai mare genocid…e să omorâţi încrederea din copiii voştri?!…

*

Toate formele îmi displac. Îmi place forma formei. Ca să sculptezi ai nevoie doar de tenacitatea de a nu te lăsa doborât de materialul brut. Trebuie să faci lemnul şi piatra să ţi se supună. Trebuie să faci din ele…idei.

*

Un zid este întotdeauna ceva care te îndeamnă să nu te opreşti.

*

Am urcat panta şi mi se părea că am ajuns în cer. Dacă nu cumva şi ajunsesem…

*
Valul îmi lovise pulpa şi se lovise de mine răceala.

*

Capătul unei coloane a infinitului e o mărită experienţă a zborului. Urăsc lucrurile care nu zboară…cât şi pe cei care nu ne lasă să zburăm.

*

Oul lui Brâncuşi e o perfecţiune care naşte linii continue.

*

La masa tăcerii un Înger mă învaţă să gândesc în cuvinte.

*

Cocoşul e o deschidere a visului spre eternitate.

*

Mama e acea fiinţă care înlocuie universul.

*

Când nu voi mai fi voi rămâne.

*

Am un loc în eternitate care îmi este sigur.

*

Zilele spiritului sunt atemporale. De aceea le poţi trăi în fiecare zi.

*

Mă mişc între spaţiu şi timp şi totuşi…nimic nu mă opreşte să simt că sunt dincolo de ele.

*

Gândesc cu umărul piatra pe care o ridic.

*

Mă doare de un cal măiastru, de o pasăre măiastră şi de un luceafăr singuratic. Cred că e bine să te doară lucruri esenţiale.

*

Sunt litera care dă viaţă.

*

Spun ploaia care curge în litere. Şi nu e viaţa noastră o ploaie de vară, prea fugară, ca să şi-o mai amintească cineva peste o jumătate de an?

*

Trebuie să existe drama, golul, preaplinul, izbucnirea, fervoarea, îndrăzneala, izbutirea pentru ca să se producă o operă clară.

*

Tind ca un nebun spre ultima nebunie posibilă pe care o poate dori un om: mântuirea.

*

Mă chinui de dragul de a spune adevărul plin de lacrimi. Şi, o, adevărul nostru, al tuturora, e plin de multe lacrimi!

*

Iubesc cu patima celui care ştie să moară peste o clipă. Şi pe mine mă înfioară, de multe ori, sinceritatea revărsărilor mele de dragoste.

*

Ştiu cel mai bine să zbor, nu să merg pe pământ, deşi nu am zburat niciodată. Am trăit zborul, însă cu sentimentul cel mai sublim al păsării. Eu cred că pasărea e zbor, e un zbor continuu.

*

Pasărea e singura metaforă posibilă a înălţimii. Ea e însăşi prezenţa ei.

*

Discut cu sincera înţelegere a de a vorbi cu mine însumi.

*

Nisipul minţii mele este un nisip care tinde spre o mărunţire tot mai mare.

*

Doar câteodată e trist că trăieşti de unul singur.

*

Casa mea are ochi. Cred că din această cauză are şi omul aceleaşi obiecte de aproximaţie. Vederea este mereu o aproximaţie.

*

Vrea să se conteste pe sine cel care ştie că nu este altfel.

*

Geniul este lupta cu tine însuţi, o luptă teribilă de a întrece toate barierele interioare, de a confisca, în fapt, imposibilul. Numai că mintea şi trupul uman nu pot să suporte, mereu, imposibilul. Unii merg înainte…şi îi omoară propria lor putere de a fi, pe când alţii se retrag, fac paşi înapoi…dar ştiu cum arată omul, ca o explozie în continuă erupţie.

*

Mă mir de neputinţa de-a fi singur.

*

Înnebunesc pe zi ce trece de şi mai multă dragoste. Nu credeam că dragostea e atât de înăbuşitoare, atât de insuportabilă, atât de sinucigaşă.

*

Lumina sângerând pe un soare cu ochi de femeie – dragostea.

*

Ou alb, subliniat cu săruturi de îndrăgostit – prima dragoste.

*

Zăpadă pătată de litere cu sânge – primul amor.

*

Mă vărs în vocabule cu patima verbului. Sânger…

*

Cânt de o primăvară cu nervi: singurătatea.

*

Fiecare ochi este o lacrimă nescrisă.

*

Mă mint cu o ţară a nădejdii deznădăjduite.

*

Florile spălate cu lacrimi sunt cele mai pure lacrimi.

*

Mă izgonesc cu foile de la carte în spaţiul dintre frunză şi metaforă şi…simt că mă respir pe mine însumi.

*

Sunt sincer ca verbul care simte. Tocmai de aceea am cei mai puţini prieteni posibili. N-am găsit prieteni prea mulţi pe care să nu îi enerveze măreţia.

*

Ce fac, de fapt, în fiecare carte, în fiecare rând, în fiecare zi? Mă lupt cu un cuvânt care nu s-a scris…şi care se lasă prea greu scris.

*

Foaia lăsată în alb reprezintă adevărul adevărat. Ea este aspectul pur al nespusului. Dar ea nu spune nimic despre graba de a spune. Şi omul e o grabă de a se spune.

*

De la comunicarea amorfă la cea…dinamică. Paradigma Adrian Năstase

in constantin azi

De la Constantin am primit informaţia…şi m-am bucurat să o aflu: Prof. Dr. Adrian Năstase şi-a publicat o parte din blog şi aici aveţi alocuţiunile de la lansarea, în foaie, a blogului său.

“Blog ‘n roll”

Blogul său a apărut pe 17 mai 2007 şi i l-a făcut Darius. A fost un pariu cu vocaţia profesorului Năstase de scriitor şi ziarist şi, aşa cum s-a spus într-una dintre alocuţiunile de la lansarea cărţii, acesta a dovedit că e singurul politician român, care poate crea, la un anumit grad de excelenţă…conţinut de online.

Personal cred, că blogul său e unul mediu în ceea ce priveşte complexitatea lucrurilor luate în calcul, dar bine scris, cu vivacitatea unui om care se bucură de tinereţea reală din jurul său, şi care reprezintă tot ce a putut să dea mai bun politica românească la nivel online.

Numai că Profesorul Adrian Năstase a venit pe WordPress în 2007 –  şi nu pe o altă platformă – pentru că existau câteva antecedente notabile, care stăteau mereu în topul accesărilor şi care creau conţinut de online, printre care se număra şi platforma noastră ( şi dintre care am rămas ultimii pe baricade) şi nu a venit pe un teren sterp.

Însă, curajul său şi cel al domnului Ion Iliescu de a scrie online nu s-a dovedit doar un curaj de brand politic, fără ceva în spate, ci ne-au arătat că s-au putut cala pe viteza –  inexplicabilă de afară – a creaţiei şi a comunicării online.

Adrian Năstase a ucenicit la tinerii care l-au învăţat să umble cu blogul şi a venit cu conţinutul şi comunicarea de care era în stare. Simbioza dintre generaţii s-a arătat în cazul blogului său una salutară şi mă bucur că a editat o parte dintre articolele sale online.

Biserica Ortodoxă Română însă nu a înţeles încă, ce înseamnă să aibă în rândurile ei oameni, care pot să comunice la parametrii profesionali, de top, în mediul online şi asta ne costă.

Teologie pentru azi e singurul proiect colos,  reieşit dintr-o iniţiativă particulară, apărut în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, care, fără finanţare externă şi fără ajutor prea mare din partea multor oameni, a reuşit în patru ani de zile să creeze conţinut de online în mod programatic.

Dacă politica românească, prin Prof. Dr. Adrian Năstase, a reuşit să dea cea mai bună expresie a ei într-o carte de… 150 de articole, cum nu se pot bucura ortodocşii români de proiectul Teologie pentru azi…care însumează 6000 de articole, dintre care se pot găsi…măcar 2000 de publicat într-o carte?

Însă evenimentul de ieri este unul absolut important pentru dimensiunea online a scrisului românesc, pentru că e prima carte apărută în urma trecerii de la comunicarea amorfă (cum spunea autorul blogului şi am pus în titlul articolului de faţă), de la comunicarea cu masele, care nu spun nimic, ci tac, aplaudă şi pleacă…la dimensiunea comunicării dinamice, în care oamenii te aşteaptă să scrii, te doresc, te înţeleg, te înţeleg pas cu pas, în faţa cărora eşti mereu prezent, nu ai unde să te ascunzi şi, cărora le dovedeşti că ai cuvinte, pentru ei, în puţine secunde de reflecţie.

Creaţia online –  trebuie să înţelegeţi asta! –  înseamnă hiperjurnalism. Trebuie să ştii ce vrei, trebuie să ştii să afli, trebuie să ştii să scrii, să editezi, să îţi faci corectura, să îţi masterizezi articolele şi blogul continuu, să comunici, să te propui, să te autopublicitezi, să fii competitiv, să fii mereu, să ştii să fii continuu cu un pas înaintea tuturor.

Creatorul de online este  o instituţie, deşi e un singur om! El e un om hiperspecializat, care face cât o întreagă instituţie.

Viitorul însă va dovedi, cine poate să facă faţă, cu adevărat, dimensiunii online şi cine este un amator, face şi el ce poate…dar nu are curaj să creadă că e mai mult decât este. Viitorul va aparţine dimensiunii online, singura dimensiune în care excelenţa nu va mai trebui dovedită, ci ea va fi copleşitoare pentru tot cel care o va vizita la ea acasă.