Cuprinsul tezei doctorale a Dr. Gianina Maria Cristina Picioruş

semnatura Sf. Antim Ivireanul

CUPRINS

 

Introducere

I. VIAŢA

I. 1. Originea lui Antim Ivireanul

I. 2. Venirea în Ţara Românească: motivele, data şi împrejurările sosirii la Bucureşti

I. 3. Unde a îmbrăcat mantia monahală şi unde a învăţat meseria de tipograf

I. 4. Antim Ivireanul în Ţara Românească între 1691 şi 1716

I. 5. Un moment de mare cumpănă

I. 6. Moartea martirică

II. ACTIVITATEA

II. 1. Antim Ivireanul tipograf

II. 2. Restaurator şi chivernisitor al bisericilor şi mănăstirilor

II. 3. „De mai multe ori artist” şi ctitor al Mănăstirii tuturor sfinţilor din Bucureşti

II. 4. Apărător, alături de Constantin Brâncoveanu,  al Bisericii româneşti şi al Ortodoxiei transilvănene şi universale

II. 5. Scriitor şi predicator

II. 6. Antim traducătorul şi „epopeea” naţionalizării cultului

II. 6. 1. Primele traduceri ale cărţilor sfinte folosite în  cult

II. 6. 2. Primele traduceri ale cărţilor de slujbă

II. 6. 3. Etapa naţionalizării cultului realizată de Dosoftei

II. 6. 4. Desăvârşirea procesului de naţionalizare a cultului prin Antim Ivireanul

II. 6. 5. Observaţii asupra limbii textelor liturgice

III.OPERA

III. 1. Prefeţe, dedicaţii, postfeţe, versuri

III. 2. Învăţătură pentru taina pocăinţii. Învăţătură bisericească. Capete de poruncă

III. 3. Chipurile Vechiului şi Noului Testament

III. 4. Aşezământul Mănăstirii Antim

III. 5. Sfătuiri creştine – politice

III. 6. Didahii

III. 6. 1. Universul Didahiilor şi unicitatea personalistă a universului

III. 6. 1. 1. Alegoria, portretul şi tabloul ca măiestrii artistice definitorii pentru opera omiletică a lui Antim

III. 6. 1. 2. Portretul alegoric în etape şi despre „ipostazierea” frumuseţii interioare

III. 6. 1. 3. Iconografia lumii şi motivaţia teologico-filosofică a veleităţilor poetice şi plastice ale lui Antim

III. 6. 1. 4. Motivul mării şi realizarea tabloului la Antim

III. 6. 1. 5. Cuvânt la Naşterea Domnului sau cascadele poeziei

III. 6. 1. 6. Lumea ca lumină şi podoabă

III. 6. 1. 7. „Lună tu, stăpân-a mării…” : Puncte de convergenţă între opera lui Antim Ivireanul şi cea a lui Mihai Eminescu. Motive şi viziuni comune sau similare

III. 6. 1. 8. Transfigurarea întru cuvânt: cuvântul-lumină şi lumina cuvântului

III. 6. 1. 9. „Ospăţul vorbelor”: literatura ca paradis

III. 6. 2. Antim Ivireanul şi idealul purificării spiritual-morale a omului

III. 6. 2. 1. Condiţia umană şi lupta cu păcatul

III. 6. 2. 2. Antim Ivireanul – creatorul unei fresce a societăţii româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea şi critic al moravurilor

III. 6. 3. Originalitatea Didahiilor

III. 6. 3. 1. O hermeneutică proprie

III. 6. 3. 2. Izvoarele omiliilor antimiene

III. 6. 3. 3. Antim Ivireanul şi Ilie Miniat

III. 6. 4. Antim Ivireanul – isihast

Concluzii

Summary of Our Doctoral Thesis

Bibliografie

Scurtă prezentare biografică a candidatei

Declaraţie de onestitate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *