Evanghelia duminicii a 6-a după Rusalii

cu radacini in mare

O găsiţi aici în formă definitivă, cu porţiunile de limbă greacă.

***

Evanghelia duminicii a 6-a după Rusalii

(Mt. 9, 1-8, cf. GNT)

1. Şi intrând în corabie [Iisus] a traversat [apa] şi a intrat în cetatea Sa.

2. Şi, iată!, i-au adus Lui un paralitic [paraliticon] pus pe pat. Şi văzând Iisus credinţa [tin pistin] lor a zis paraliticului: „Fii curajos[1], fiule! Iertate îţi sunt păcatele!”.

3. Însă, iată!, [că] unii dintre cărturari [ton grammateon][2] îşi spuneau în ei înşişi: „Acesta blasfemiază/ defaimă!”.

4. Însă văzând Iisus gândurile [tas entimisis] lor a zis: „Pentru ce cugetaţi / gândiţi [entimiste] rele în inimile voastre?

5.  Căci ce este mai uşor a spune: Iertate îţi sunt păcatele! sau a spune: Scoală-te şi umblă!?

6. Dar ca să cunoaşteţi că Fiul omului are putere [exusian] pe pământ ca să ierte păcatele” – atunci a spus paraliticului: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi pleacă la casa ta!”.

7. Şi sculându-se a plecat la casa lui.

8. Iar mulţimile văzând [cele petrecute] s-au înfricoşat şi au slăvit pe Dumnezeu [edoxasan ton Teon], [Cel care] dă astfel de putere [exusian] oamenilor.


[1] Verbul tarseo la imperativ prezent poate fi tradus cu: 1. Fii curajos!; 2. Încurajează-te! sau Îmbărbătează-te! şi 3. Nu te teme! După cum se observă am folosit în traducerea noastră prima opţiune de traducere.

[2] Sinonime: ştiutori de carte, copişti, funcţionari publici.

2 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *