O cupă cu îmbătare (vol. 2) [1]

amintire

*

când ţi-e dor
stai şi te întrebi
de unde a apărut izvorul

ca şi când ţi-ar fi foame
şi cineva de nicăieri
ţi-ar da un sfat

ţi-ar spune că în chiar inima ta
e o cămară cu de toate
în chiar împăratul gol
zac izvoare nezdrumicate

cineva trebuie să prindă şi de aripă
fantoma care a fost prinsă de coadă
şi splendoarea ei să i-o măsoare
cu mintea goală

*

vezi că eu nu ştiu să vorbesc
te avertizez
nici să scriu
am luat cuvântul
dintr-un sicriu

unde zăcea sub o puzderie
de stele cernite

mi-am luat inima din pustiu
unde trăgea să moară
sub un stejar de aprigă goană

n-am ştiut că am asemenea prieteni
care au iubit inima mea din vecii
credeam că Dumnezeu este singur
şi că tu nu mai vii

şi iată că poezia este
cel mai frumos dintre toate lucrurile simple

*

uită-mi apa deasă
ce-mi fâlfâie în pleoape

caut
ce e limpede şi rece
sculptat într-un pârâu

prefer să fiu mormânt lung
ca o lacrimă la plug
singurătate
născătoare de prunci

nu, noi nu vrem să fim izbăviţi de greutatea iubirii
ca să putem cunoaşte
îndeaproape
imponderabilul nuntirii
nunţi cu trepte înalte

*

se aprinde pe gene
un soare nepalpabil
tenebrele unui munte se avântă
unde pasărea nu cântă

şi nu mai am cuvânt
nu mai am cuvânt
pentru că o inimă este
un cuvânt
care vorbeşte într-o inimă mai mare

teluricul soare
asfinţeşte ca o piatră pe ochi

*

ne odihneam
de prânzul unei miresme
şi iată albeaţa paginii
în care e picturalizat sufletul

însă îl ferim de urâtul
din cana de băut
cât putem

restul e tăcere
rămasă dintr-un cuvânt
spus cu durere

*

ce-aş putea să spun
unei inimi de vultur?
nimic nou
nu digeraţi inimi!
nu mâncaţi prometeicii ficaţi!

ce-aş pute să mai spun
celor ce înalţă pe piscuri
ochiul lor asfinţit în sânge
de uliu?

timpul devoră sterpele imagini
ale unui anotimp erant
viaţa încă mai susură
spre moarte
cânt totul reintră în lumină

*

haina nudă a gândului
s-a mânjit de sinele meu
care a strâns torţe
din iarba spălată

luminaţi-mi ochiul cu trecerea voastră, păsărilor
aprindeţi-vă făclii sufletului meu
întindeţi-mi masa zăpezilor

voi, care sunteţi păsări
alchimie a iubirii
geometrie a setei de nori

*

eu mă jucam
şi tu m-ai luat din zâmbet
fără să mă fi întrebat
unde sunt toate gândurile
toate câte
am văzut vreodată

în inimă? inima e goală
în aşteptarea vederii
în minte? mintea e goală
în aşteptarea iubirii

ciocârliile
pe care niciodată nu le-am văzut
şi nu le-am auzit
au venit să mă bântuie
acum când mă locuieşte un dor chenotic
şi când se vaită în mâna mea
pâinea pe care o mănânc

*

mortul a fost dezbrăcat
de canicula nopţii
şi apoi îmbătat

tensiunea i s-a urcat vertiginos
şi oamenii au luat
din oasele lui
câte un prag spre amintire

*

soarele
e o frumuseţe toridă în doliu de lumină

am văzut sori însorind
şi o lumină
crescuse în nimb

aici
unde iarna
e o rază în treaptă

şiroind de foc
şi de azur ancestral
am căutat să te întâlnesc
pe sub floarea de mac

pe sub mireasma tăcerii
în floarea de prun

plouau ochii mei timpul
cum se cerne nisipul
şi sărutul atingea cu picioarele
răcoarea sorilor desfrunziţi de toamnă

suntem singuri în tundra iubirii
inima noastră
uneori ne macină creierii
interiorul nostru e plin de pajişti albastre
şi fuioare de astre

infinitul se scurge în eternitate
paltinii urcă infinirea
făcând să vibreze vidul amintirii tale
ca un soare-răsare

aurora inimii boreale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *